Aktiviteter

Mars

11

Deltagarna i årets första omgång av vår Boost Chamber spenderar två dygn på Engeltofta för att vidare vässa sina idéer.

21

Att skapa en hållbar och jämställd finansieringskultur Asynjor Invest stärker den kvinnliga kompetensen på investerarsidan
Se arkivet