Movexum bjuder på kunskap - kvinnligt investerande

Små bolag och startups är beroende av finansieringsmöjligheter för att kunna utvecklas till sin fulla potential. En särskild stor utmaning står kvinnliga entreprenörer inför. I Sverige gick under 2017 mindre en 1% av sammanlagt 11,4 miljarder investerade kronor till bolag med enbart kvinnliga grundare. Investeringsplattformen Asynjor Invest vill i likhet med Movexum skapa ett jämställt samhälle med en samhällsstruktur som är långsiktigt hållbar – den 21 mars gäster de oss för att berätta om hur de genom att utbilda kvinnor att investera snabbar på utvecklingen.
Margareta Neld och Monica Hedberg, två av Asynjor Invests tre grundare, kommer att låta oss ta del av hur de byggt upp sin verksamhet, berätta om vilken typ av bolag de investerar i och hur de genom utbildningar, investeringar och opinionsutbildning ökar möjligheterna till ett mer jämställt samhälle.

Agenda del 1:
08.30 Frukost, kaffe och mingel
09.00-11.00 Föreläsning och frågestund.
11.00-11.30 Pitcha för Asynjorna. Avser Movexums IBO:er eller Alumni som vill öva på sin pitch och få konstruktiv feedback på sin pitch. Pitchen får vara max tre minuter lång.
Del 1 riktar sig till alla som vill veta mer om hur investerare tänker och till alla som är nyfikna om hur man kan komma igång och lära sig mer om att investera. Föreläsningen kommer att livesändas på Movexums Facebook-sida.

​Agenda del 2:
12.00-13.00 Lunchmöte för dig som identifierar dig som kvinna och som är intresserad av Asynjor Invests utbildning (som du kan läsa mer om här http://asynjorinvest.se/utbildningar/). Presentation av den unika investerarutbildningen där du som kvinna blir diplomerad investerare.
Ta gärna med dig en vän eller kollega!

Anmälan till görs till anna@movexum.se. Meddela vilka delar du avser att delta på. Utebliven närvaro om anmält lunchdeltagande kommer att debiteras.

Varmt välkomna!
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 19 mars.
 

Datum: 21 mars