Central Sweden

Den 19 april gästades Movexum av Johanna Bond från Central Sweden, som har uppdraget att bevaka de tre regionernas intressen inom EU.

 Central Sweden arbetar  med politisk påverkan och projektstöd.
Johanna presenterade hur Central Sweden arbetar och framförallt hur aktörer i de tre regionerna kan nyttja dem som resurs. Hon pekade bland annat på att vi i större utsträckning bör nyttja dem för att hitta resurser till projekt som är angelägna, istället för att leta efter utlysningar som eventuellt kan passa.
Till Central Sweden