Innovationsriksdagen

På Innovationsriksdagen fanns möjlighet för start-ups att söka matchmaking med storbolag i syfte att finna samarbeten eller affärer.
Av Movexumbolagen sökte Janjoo AB och CargoBeacon AB match-makingmöjlighet och båda bolagen antogs till eventet.
Drygt 200 möten ägde rum mellan de utvalda start-up bolagen och ett 15-tal storbolag.

Fredrik Melin deltog i matchmakingen på Innovationsriksdagen, från start-up bolaget Janjoo AB. Fredrik kunde utöver ett antal förbokade möten med storbolag, genomföra minst lika många spontana möten.

"För Janjoo var det effektivt att på så kort tid få så många dörrar öppnade in i potentiella kundbolag. De kontakterna följer vi upp och de kan generara affärer eller samverkan. Dessutom kunde jag tack vare krävande kundmöten utveckla vår säljpitch och vid tiden mellan mötena delta i flera intressanta och utvecklande seminarier."

Läs mer om Janjoo AB här: www.janjoo.se  och om CargoBeacon AB här: www.cargo-beacon.com