Arrtodo har tagit in en extern styrelseledamot

I utvecklingsarbetet har Anna tillsammans med sin affärscoach i Movexum, Arnfinn Fredriksson,
jobbat för att identifiera strategisk kompetens som kan stötta i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Därmed identifierades Anders Abrahamsson som strategiskt intressant samarbetspartner.
Anders är grundare och VD av Svensk Talteknologi. Företaget är generalagent för flertal program
varav ett har köpts in till alla elever hos över hälften av Sveriges kommuner.

Anders är även en av grundarna till Skolon och har studerat Dyslexi på Uppsala universitet och är själv dyslektiker.

”Jag är både stolt och glad över att ha en person med lång erfarenhet och ett väl upparbetat nätverk i min styrelse.
Det känns sporrande och jag ser verkligen fram emot att få fördjupa arbetet tillsammans med Anders” säger Anna Hansers Rutäng.

Arrtodos affärsidé: Genom att sätta individanpassat läsande som ny standard bidra till ett nytt sätt att tänka
gällande inkludering av personer med läs­ och skrivsvårigheter. Läs mer på www.arrtodo.se


                                                                                 
                 Anna Hansers Rutäng                                           Anders Abrahamsson