Reino Wikmalm

Den 10 maj arrangerade Movexum och Propell en seminariedag med psykologen och konfliktlösaren Reino Wikmalm. Reino har anlitats av en rad stora företag nationellt och internationellt. Hans seminarium vände sig bland annat till personer i ledande befattningar i liten som stor organisation och hade rubriken. ”Ledarskap, kommunikation och team”.
Han lyfte intressanta aspekter såsom – Varför arbetar människor? – Människans psykologiska behov – motivation – den treeniga hjärnan.
Reino pekade på flera intressanta slutsatser, bland annat:
Det mest kraftfulla sätt vi kan hjälpa människor att få full tillgång till sin hjärna, är att bemöta dem på ett bra och värdigt sätt, så att dom (och vi!) får tillgång till den
Den 10 maj arrangerade Movexum och Propell en seminariedag med psykologen och konfliktlösaren Reino Wikmalm. Reino har anlitats av en rad stora företag nationellt och internationellt. Hans seminarium vände sig bland annat till personer i ledande befattningar i liten som stor organisation och hade rubriken. ”Ledarskap, kommunikation och team”.
Han lyfte intressanta aspekter såsom – Varför arbetar människor? – Människans psykologiska behov – motivation – den treeniga hjärnan.

Reino pekade på flera intressanta slutsatser, bland annat:
- Det mest kraftfulla sätt vi kan hjälpa människor att få full tillgång till sin hjärna, är att bemöta dem på ett bra och värdigt sätt, så att dom (och vi!) får tillgång till den ”bästa möjliga hjärnan”, menar Reino Wikmalm.