Vi hälsar Björn Wedin välkommen till Movexum

Triip drivs av FPX där Movexum ingår som en samarbetpartner där vi utför nulägesanalyser samt ger stöd till internationaliseringsstrategier.
Björn har lång erferenhet av affärs- och företagsutveckling. Dels i eget bolag och dels i sin tidigare anställning hos Almi Företagspartner.