Utökade resurser för internationalisering av mikroföretag i Gävleborg

Geodataklustret FPX i Gävle arbetar sedan 2016 med ett projekt som ska utveckla nya modeller för bolag och företag som vill ut på en internationell marknad med sina produkter och tjänster. Projektet heter TRIIP (The Regional Internationalization Project) och vänder sig till microföretag i Gävleborgs län samt Dalarna. Movexum har sedan starten varit en partner i projektet genom vår internationella coach Richard Hainsworth som bidragit med sin expertis inom affärsutveckling och affärsmodeller. I Dalarna är motsvarade partner varit Science Park Dalarna. Sedan starten har 51 företag ansökt om att få delta i projektet, 30 har godkänts.

I Gävleborg är för tillfället 17 bolag aktiva och jobbar med internationalisering via Triip-projektet.Projektet ska vid årets slut ska ha resulterat i en effektiv modell för innovativa företag att ta hjälp av för att skapa internationellt konkurrenskraftiga produktpaketeringar och kännedom om vad som krävs för att lyckas på en internationell marknad.

Under 2018 kommer Movexum att jobba ännu närmare FPX och TRIIP-projektet genom nyckelpersonerna Björn Wendin och Pär Burefjord som anställts av FPX för att coacha bolag i projektet, men kommer att vara placerade på Movexums kontor i centrala Gävle. Movexums coach Richard Hainsworth kommer att fortsätta sitt engagemang i TRIIP-projektet samtidigt med uppdraget att utveckla Movexums erbjudande vad gäller vårt inkubatorprogram och vår egen process för internationalisering.

Movexums VD Ulrika Malmqvist om satsningen: "Det här är ett exempel på hur vi genom samarbete smart kan nyttja varandra kompetenser för att möta företagens behov på bästa sätt."På bilden Movexums coach Richard Hainsworth, Björn Wedin, coach i TRIIP-projektet, Pär Burefjord, coach i TRIIP-projektet, Jenny Nylund, internationaliseringsansvarig FPX samt Xue Li, internationel koordinator FPX.