Kick off digitalisering

KickStart Digitalisering är en seminarieserie med tre träffar där inbjudna träffar andra företag som berättar om sina digitaliseringsresor. Vid träffarna varvas workshops och diskussioner om möjligheterna med digitaliseringens framfart.  Arrangör är Teknikföretagen i samarbete med FindIT Forum for Industrial IT-solutions Tillväxtverket RISE Fiber Optic Valley.

Datum: 17 oktober