Ansök


Behöver du hjälp med att affärsutveckla och kommersialisera din idé? Movexum följer vissa kriterier vad gäller de bolag som vi plockar in. För att vi ska kunna bedöma om Movexum är rätt så behöver vi lite information om dig och din idé. Skicka oss en ansökan så återkommer vi till dig - förhoppningsvis är din ansökan en början på ett spännande samarbete som utvecklar din idé till ett framgångsrikt företag som skapar tillväxt i vårt län.


Namn på projekt/idé *
Beskriv kortfattat din idé  *
Hur långt har du kommit med att utveckla din idé? *
Jag anser att följande kriterier stämmer:
Vad är det du behöver hjälp med? *
Hur mycket tid per vecka kan du ägna åt att utveckla din idé tillsammans med Movexum? *
Har du fått något finansiellt stöd för att utveckla din idé? *
Så många människor är idag involverade i min idé *
Driver du något bolag idag? *
Om du svarade ja på föregående fråga, lämna organisationsnummer och bolagsform
Jag som ansöker heter *
Jag nås via följande kontaktvägar:
Villkor för ansökan * PuL (Personuppgiftslagen 2008:204) Då du skickar en ansökan till Movexum registreras dina personuppgifter och lagras i en databas. Vi behöver ditt samtycke för att kunna administrera din ansökan. Genom att du samtycker till villkoren i denna text godkänner du att Movexum får samla in, behandla och använda dina personuppgifter. Vi ber dig därför att du noggrant läser igenom denna text och klickar för samtycke om att du förstår och godkänner villkoren.