Boost chamber

Movexums Boost chamber fungerar som ett förintag till in kubatorn. Här valideras din idé för att se om den passar i inkubatorn och du får en känsla för vilka Movexum är och vad vi kan hjälpa dig med. Boost chambern pågår under en månad och kickstartar med  en tre dagar lång Boot camp. Här introducerar vi hur Movexum jobbar med Business Model Canvas som är en en innovativ affärsmodell framtagen enligt The Lean Startup Model från Silicon Valley. I Boost chambern får du träffa andra entreprenörer vars idéer precis som din ska valideras. Samtliga deltagare får skriva sekretessavtal mellan varandra så att man kan vara öppen med sina idéer.

Efter de här tre inledande dagarna träffas vi en gång i veckan i fyra veckors tid för en Business review. Business review sker dagtid och pågår cirka fyra timmar vilka vi ägnar åt att följa upp de mål du satt - vi börjar också att pitchträna. Pitchträningen sker enligt NABC-modellen (Need Approach Benefits Competition) och det är du själv som bestämmer din pitch med hjälp av våra coacher. Pitchen får inte vara längre än fem minuter.  Boost chambern avslutas med en slutpitch inför vår kunniga investerarpanel. När samtliga deltagare i Boost chambern levererat sina pitchar skriver vår investerarpanel en rekommendation om vilka deltagare som bör lyftas in i vårt inkubatorprogram. Det slutgiltiga beslutet om intag till inkubator ligger dock hos Movexum. Om du blivit antagen till vår inkubator får du besked om senast två veckor efter din slutpitch. 


​För deltagande i Boost chamber utgår en avgift på 1 000 sek.


Inkubatorn
Mer info om vårt program

Alumni
Bolag som genomgått inkubatorn

Skicka din ansökan
Fyll i vårt formulär