Inkubatorsprocessen

Ansökningskrav som vi tittar på:

- Innovationshöjd
- Tillväxtpotential
- Driven entreprenör
- Skalbarhet
Vår treåriga inkubatorsprocess

  1. Idéscouting

För att fånga upp idéer och bolag som är potentiella inkubatorsbolag använder vi oss av ett flertal aktörer och samarbetspartners.
Dessa sprider vårt budskap och förmedlar våra kontaktuppgifter. De kan även direkt lämna in idéer kring potentilla inkubatorbolag till oss. Vi ser till att träffa dessa aktörer med jämna mellanrum så att de blir stärkta med vad verksamheten vill förmedla. Vi deltar även på nätverksträffar för att skapa en direktkontakt med potentiella kunder. 

  2. BoostChamber

 • Det första börjar med en introduktionsintervju där vi träffas i ett första möte. Du får berätta om din innovation och vi får berätta om Movexum och vad vi kan hjälpa till med. Vi vill gärna veta dina förväntningar på Movexum för att redan i första skede avgöra om vi kan göra någon nytta för dig och din idé.
 • Movexums interna personal tar sedan beslut på om intag i förinkubatorprocessen BoostChamber. BoostChamber är Movexums valideringsprocess för att se om idén platsar i inkubatorn. BoostChamber pågår under en månad med kickstart under en tre dagars lång BootCamp. Här introducerar vi hur Movexum jobbar med Business Model Canvas (en innovativ affärsmodell) som är enligt The Lean Startup Model från Silicon Valley. I BoostChamber deltar cirka 10-15 andra entreprenörer som får skriva sekretessavtal mellan varandra så att man kan vara öppen med sina idéer.
 • Efter dessa tre dagar träffas vi en gång i veckan ca.4-5 timmar på dagtid för en Business Review, detta gör vi under 4 veckors tid. På Business Review gör vi en uppföljning av de mål som ni själva satt upp. Vi börjar även pitchträna enligt NABC-modellen. Det är du själv som bestämmer pitchen med hjälp av Movexums coacher. Pitchen skall inte vara längre än 5 minuter.
 • Efter dessa fyra veckor med pitchträning och Business Review avslutas BoostChamber med en slutpitch framför en kunnig investerar panel. Här genomför du din allra bästa pitch och du får efter pitchen svara på frågor som panelen ställer till dig om din idé.
 • När alla har pitchat klart framför investerarpanelen skriver de en rekommendation till Movexum om vilka som får gå vidare i ordinarie inkubatorsprocessen. Men det är ändå Movexum som bestämmer vilka idéer som skall få en plats i inkubatorn. Max 2 veckor efter slutpitchen skickas ett beslut till varje enskild entreprenör per mail med beslut om en plats erbjuds i inkubatorn eller inte.
För deltagande i BoostChamber utgår en avgift på 1000 sek (vid fler personer än 2 per bolag/idé tillkommer det en extra avgift)

  3. Pre Lab

I Movexums första fas Pre Lab befinner sig inkubatorbolaget i 3-6 månader. Under dessa månader får inkubatorbolaget bland annat hjälp av sin Coach från Movexum att fortsätta arbetet med att ta fram en affärsmodell, hitta och identifiera kunder som vill hjälpa till och utveckla produkten eller tjänsten, skapa en aktivitetsplan kopplad till kapitalbehov, starta aktiebolag och mycket mer. 
Krav på idén/bolaget i Pre Lab:

• Person, Aktiebolag eller annan bolagsform med affärsidé
• Innehåller en skalbar produkt eller tjänst
• Ny eller väsentlig förbättrad produkt eller tjänst med ett påvisat och verifierat kundbehov
• Har tillväxtpotential på en internationell marknad
• Entreprenören är beredd på att under Pre Lab bilda ett Aktiebolag
• Engagerad och driven entreprenör
• Hållbar affärsidé För deltagande i Pre Lab utgår en avgift på 1000 sek/månad

  4. Business Lab

I Movexums andra fas Business Lab befinner sig inkubatorbolaget i 12 månader. Under dessa månader får inkubatorbolaget hjälp av sin Coach från Movexum hitta första beställningen, säkerställa immateriella rättigheter, ta fram nödvändiga juridiska avtal, säkerställa finansiering fram till marknadsintroduktion och påbörja arbetet med fortsatt finansiering och mycket mer.
Krav på bolaget i Business Lab:
 • Aktiebolag
 • Att göra listan från Pre Lab skall vara uppfylld
 • Bolaget bedriver sin verksamhet i Gävleborg
 • Entreprenören har förmågan och viljan att ta del av en lärandeprocess
 • Har passerat och uppfyllt kraven i Pre Lab
 • En godkänd Pitch för Movexums beslutsgrupp i enlighet med Movexums pitchupplägg
 • Verifierat engagemang till inkubatorsprocessen från entreprenör
För deltagande i Business Lab utgår en avgift på 1000 sek/månad

  5. Business Accelerator

I Movexums tredje fas Business Accelerator befinner sig inkubatorbolaget i 18 månader. Under dessa månader får inkubatorbolaget hjälp av sin affärscoach från Movexum att bland annat slutföra sin affärsplan, implementera, säkra finansieringen och mycket mer.
Krav på bolaget i Business Accelerator:
 • Att göra listan från BL skall vara klar
 • En godkänd Pitch för Movexums beslutsgrupp i enlighet med Movexums pitchupplägg
 • Tydlig finansplan kopplad till acceleratorperioden
 • Finansiering säkrad på en 100 % resurs i 6 månader
 • Passerat och uppfyllt kraven i Business Lab
 • Underlag granskat och godkänt av styrelsens utsedda Granskningsgrupp
 • Verifierat engagemang till inkubatorsprocessen från entreprenör.
För deltagande i business Accelerator utgår en avgift på 2000 sek/månad

  6. Alumni

Krav på bolaget för att övergå i alumni
 • Passerat Business Accelerator​
Movexum erbjuder bolagen i Alumni:
 • Att deltaga på samma föreläsningar, seminarier och träffar som inkubatorsbolag
 • Att ta del av nätverket
 • Hålla dem informerade om nya finansieringsmöjligheter m.m.
 • Att länka bolagen på Movexums hemsida
 • Partneravtal
För deltagande i Movexums alumninätverk utgår ingen kostnad