Boost Chamber - deltagare berättar

Hur är det att vässa sin idé tillsammans med andra, hur fungerar samarbetet med Movexum och vilket värde tillför vår Boost Chamber? Här kan du läsa tidigare deltagares upplevelser av vårt utvecklingsprogram.

Deltagare från den första omgången 2019

Jonna Burefjord och Michaela Sundelin, deltagare i Boost Chamber #1 2019 med idén om en HR-tjänst involverade AI.

Förändrade vårt utvecklingsprogram er idé på något sätt?

– Ja, delvis. Vår idé har blivit ännu vassare och vi har också hittat nya infallsvinklar till hur våra kunder kan nyttja den.

 

Hur var det att vässa sin idé tillsammans med andra idébärare?

– Jättespännande! Vi har lärt oss mycket och fått nya perspektiv på saker. Det som är så bra med Boost Chamber är att samtliga deltagare är så transparenta, vill dela med sig och lära sig mer. Det ger utrymme för att vi ger varandra bra och konstruktiv feedback.

Sara Rooth, deltagare i Boost Chamber #1 2019 med idén om ett system för att hantera matavfall.

Hur  skulle du summera de 12 veckorna?

– Det har varit inspirerande men också utmanande att vässa sin idé tillsammans med andra. Boost Chamber gav mig en djupare förståelse och kunskap så att jag kunde tydliggöra min idé och se nya möjligheter. Sammantaget var programmet mycket lärorikt och trevligt med duktiga coacher.

 

Vad händer för dig härnäst?

– Jag tror det kommer att vara avgörande för min idé om jag får möjlighet att fortsätta utveckla den i inkubatorn. Jag behöver fortsatt stöd och coaching, och finansiering, för den tid som behövs för att ta min produkt ut på marknaden.

Emelie Magnusson, deltagare i Boost Chamber #1 2019 med idén om en app anpassad för skönhetsindustrin.

Hur skulle du summera de 12 veckorna?

– Det har varit händelserika, intensiva och lärorika veckor som fick mig att inse hur viktig en build-up är och vad som krävs!

 

Vilket var det största aha-momentet?

– Att det finns så otroligt talangfulla likasinnade och även lika drivna coacher!

Christian Larsson, deltagare i Boost Chamber #1 2019 med idén om en portabel elladdningsstation för bilar.

Förändrade vårt utvecklingsprogram på något sätt din idé?

– Kanske inte radikalt, men det hjälpte till att sortera olika områden med  till exempel inkomster och utgifter, kunder och inte direkta kunder. Däremot fick jag genom de andra deltagarna mycket input som formade idén från hemmabruk till mer offentlig infrastrukturprodukt.

 

Något du hade velat haft mer av?

– presentationsteknik från början och mer hjälp att styra in pitchen på rätt fokus.

Linnea Gibbs testade som sin idé om en digital kattlucka.

Hur skulle du beskriva Boost Chamber?

– Det är som en oändlig berg- och dalbana där man kastas mellan hopp och förtvivlan. Ena stunden skrattar man och nästa stund så gråter man och vill gräva ner sig själv i ett märkt hål. Det jag har insett är att jag är kreativ och har bra idéer, men att jag inte är någon genomförare. Jag är en doer i mångt och mycket men hjälper hellre andra framåt än att driva igenom mina egna idéer och projekt.

Deltagare från 2018-års andra omgång

Kamilla Fredberg, deltagare i Boost Chamber #2 2018 med idén om ett stallredskap som underlättar mockning och sparar miljö och ekonomi.

Hur upplevde du Kamilla att det var att vässa din idé i en grupp tillsammans med andra entreprenörer och nya bekantskaper?

– Jag gillar att jobba i team! Att jobba tillsammans med andra entreprenörer i samma fas ger många synergieffekter. Dels har man en publik att vässa sina argument på, dels får man lära sig av de andras utmaningar även om man själv inte står inför samma utmaningen just då så kan det vara något som man kan träffa på framöver. Också att samma problemställningar kan ha olika lösningar och affärsmodeller.

 

Har din grundidé förändrats något genom att du deltagit i Boost Chamber?

– Nej, min grundidé är densamma, men vissa av mina antaganden av kundernas efterfrågan har jag fått omvärdera och tänka annorlunda kring.

 

Var det någon moment eller innehåll i BC:n som du verkligen upplevde förändrade något eller var extra viktigt för dig och din idé?

– Att verkligen göra nöta BMC (Business Model Canvas) och Business Propositions, hur starkt verktygen är när man verkligen jobbar med dem. Och så kundintervjuerna, de var viktigast för jag lärde mig hur kul det är att prata med kunder och förstå deras utmaningar.

 

Finns det något du tycker vi borde gjort annorlunda, eller var det kanske något du saknade?

– Ja, jag önskar att det vid varje business review skulle ha varit en föreläsning eller något mer annat än att bara gå igenom nuläget för alla deltagare. Även om det kändes värt det när man väl var där så var det svårt att prioritera i schemat.

 

Vad blir nästa steg för dig nu?

– Jag har nu tagit fram en andra enkel prototyp som jag ska verifiera. Sen ska jag låta Alderholmens svets ta fram en industrimodell. Vi hade ett möte och kom fram till en plan, men jag behöver pivotera utförandet innan jag kan gå till dem igen. Högskolans Industridesignprogram ska presentera min innovation som ett möjligt ex-jobb för studenterna och jag hoppas någon vill ta sig an det.

Pär Burefjord har den entreprenöriella åran i blodet. Uppväxt i en ICA-handlarfamilj och med stor erfarenhet från detaljhandeln har han både drivit egna bolag som varit med i uppbyggnaden av andras. I Boost Chamber #2 2018 vässade han sin idé om ett all inclusive-koncept för elcyklar och var det första bolaget att antas till vårt inkubatorprogram 2019.

Idén till ett helhetskoncept för uthyrning av elcyklar föddes under 2018. Då hade Pär sagt upp sig från Sandvik och drev sedan två år tillbaka företaget Active Brands Sweden AB tillsammans med några kompanjoner. Active Brands importer bland annat elcyklar från Kina och säljer vidare till svenska cykelhandlare. Efter flera besök i Barcelona, där Pär noterade att just uthyrningen av cyklar och främst elcyklar var ostrukturerad och outvecklat, och efter ett besök i Kina där Pär såg en elscooter som inte liknade något han sett på den svenska marknaden, såddes fröet till det bolag han idag driver i inkubatorn.

Du var en av 37 entreprenörer som förra året fick möjlighet att affärsutveckla sina idéer i vårt utvecklingsprogram Boost Chamber – vad skulle du säga att det programmet gav dig?

– Utan Boost Chamber hade jag inte varit där jag är nu med den här idéen. Boost Chamber fungerade både som en morot och som en piska. Jag fick möjlighet att testa idén, sitta på andra sidan av skrivbordet och bli coachad. Jag har vridit och vänt på tankar och idéer, verifierat och kommit mycket snabbare framåt. Boost Chamber bygger många viktiga delar som kundverifiering, koncept och plattform.

 

Vad ser du fram emot att få hjälp med i inkubatorn? 

– Oh, framdrift! Och grym coachhjälp! Framförallt att arbeta igenom affärsmodellen och göra bolaget flygfärdigt. Förhoppningsvis också undvika misstag.

Var tror du att ditt bolag befinner sig om fem år?

– Då är vi ett etablerat hyrkoncept i hela Europa och finns med som alternativ till alla ”hop on & hop off” -bussar i alla större städer i Europa. Ett tjugotal anställda.

Jimmy Westberg, deltagare i Boost Chamber #2 2018 med idén ESP Easy som är ett operativsystem för små processorer, inriktning IoT.

Jimmy, vilken skulle du säga var den största aha-upplevelsen i Boost Chamber?

– För mig var den största aha-upplevelsen när jag förstod att våra användare inte är våra kunder utan vår utvecklingsavdelning.

Var det något i moment/inslag i programmet som du upplevde extra viktigt för just dig?

– Metoderna NABC (Needs Approach Benefits Challenges) och VPC (Value Proposition Canvas) var bra sätt för mig att hitta vad det faktiskt är vi har att erbjuda kunder.

Du är ju del av ett team, men är ändå ”ensam” entreprenör eftersom dina kompanjoner sitter i andra länder. Hur betydelsefullt är det att som ensam entreprenör få möjlighet att jobba och utveckla sina frågor tillsammans med andra entreprenörer?

– Det var bra att få andra, vitt skilda, entreprenörers input och feedback. Det är samma grundläggande mekanismer, oavsett idé.

Hur har Boost Chamber påverkat den idé som du antogs till programmet med? Ser den annorlunda ut?

– Ingen förändring i vårt mål men i vårt värde för kunden.

Vad händer härnäst för ESP Easy?

– Vi hoppas på ekonomiskt stöd för att kunna jobba vidare med att skapa lösningar som kan börja generera pengar. Vi växer hela tiden och vill möta behovet genom att nå en ännu mer professionell nivå.

Och om fem år så …

– Är ESP Easy är lika vedertaget för IoT som Android är för telefoner idag.

Mer om ESP Easy hittar du här.

Deltagare från den första omgången 2018

Lisa Teodorsson är den fjärde studenten från 2017 års avgångsklass studenter från Högskolans Industridesignprogram som blivit antagen till inkubatorn för att fortsätta att affärsutveckla sin idé.

Lisa inledde vässandet av Qanit i 2018-års första omgång av Boost Chamber. Affärsidén uppkom från examensprojektet hon hade under sin sista termin där hon tillsammans med Graffitifrämjandet i Stockholm uppmärksammade problematiken med sophanteringen av sprayburkar kring lagliga graffitiväggar.

Du är en av många entreprenörer i inkubatorn nu som började sin resa hos oss genom vårt utvecklingsprogram Boost Chamber. Vilket är det största intrycket du tar med dig därifrån?

– All kämparglöd man såg från de andra medverkande startupsen. Att gå Boost Chamber med andra förväntansfulla drivna människorna fick mig att känna mig nykär. Alla hade något de brann för, alla såg en ljus framtid och alla hade stora mål de siktade på. Det kunde inte bli en bättre gemenskap!

Systrarna Frida Pettersson, 28 år och Lovisa Pettersson, 30 år, har skapat en utomhusmöbel som är anpassad för att utföra kontorsarbete, främst datorarbete utomhus. Genom tips från Lars Löfqvist, lärare på Hägskolan i Gävle, sökte de in till årets första Boost Chamber och blev antagna.

Vad skulle ni säga varit er största aha-upplevelse hittills i Boost Chambern?

Vår största aha-upplevelse som vi hittills upptäckt är att det är svårt att applicera metoder och presentera sin idé för en kund utan att först ha en första prototyp. Det kan bero på att vi jobbar med en innovativ produkt, där det är svårt att beskriva något som inte finns. Därför lägger vi stort fokus på att få prototypen klar i ett så tidigt skede som möjligt.

Hur skulle ni beskriva att Boost Chambern påverkat den idé ni blev antagna med?

Vi är fortfarande inne på samma spår som när vi började, däremot har vi fått mycket input och bra uppslag på hur vi kan driva det som affärsidé på ett sätt som vi förmodligen inte hade kommit fram till själva. Vi har även fått ett starkare förhållningssätt till vår skissprocess och framtagning av produkt, med tanke på produktion och kund. För att vår möbel ska kunna existera måste vi se till att kund och produktion stämmer överens med den användarfokuserade skissprocess som vi hittills drivit.

Vad har varit bäst hittills och vad behöver vi på Movexum utveckla till nästa gång?

På Movexums Boost Chamber får man inte bara träffa duktiga och engagerade coacher och föreläsare. Här arbetar man dynamiskt, nästan som ett team, tillsammans med de andra deltagarna. Här både ger man och får input, idéer och styrka. Man känner sig sedd, det är högt i tak och alla är väldigt tillmötesgående och respekterar varandra. Det ger en trygghet som i sin tur ger lust till att fortsätta arbeta. Det fina med Movexum är att man alltid är välkommen och blir bemött med intresse, värme och engagemang. Något som vi tror att alla eftersöker är den enskilda coachningen. Det tillsammans med att man får ett eget första möte med sin coach innan man kommer i gång i Boost Chamber tror vi är viktigt för Movexum att applicera i programmet.

Vad har ni för tips till någon som varit i er situation men som tvekar lite om att delta Boost Chamber?

Som nämnt ovan är Movexum en fin plats att befinna sig på i uppstarten av en affärsidé. Du behöver inte ha ett färdigt koncept, här arbetar du med din idé med bra designmetodik och blir uppmuntrad till att ta kontakt med kund i ett tidigt skede. Du får stöd och idéer om samarbeten och tack vare att alla deltagare och coacher har olika bakgrund skapas ett bra kontaktnät som man delar mellan varandra.

Rasmus Forsell och Kim Berge är båda ingenjörstudenter på Högskolan i Gävle och vet av hur det är ett leva på en liten budget. Deras idé om en digital bemanningslösning där fasta kostnader minimeras föddes 2017. Halvvägs in i årets första Boost Chamber har de en bra känsla.

Det är härlig stämning i gruppen, vi ser fram emot varje möte och vi känner att vi tar små men viktiga steg framåt.

De lärdomar som ni förhoppningsvis fått genom Boost Chamber, hur viktiga skulle ni säga att de varit i arbetet med er idé, och förståelsen för vad som krävs för att lyckas?

Grundidén är fortfarande densamma, men vi har såklart fått väldigt mycket viktiga inputs som påverkar. Jag tycker vi har fått väldigt mycket bättre förståelse för vad som krävs för att lyckas. Att det ligger mycket jobb framför oss men framförallt att det är möjligt och att det finns mycket hjälp att hämta från våra coacher.

Hur har det varit att jobba tillsammans med människor nialdrig träffat tidigare?

Vi har en jättefin grupp, och alla kommer bra överens. Jag tycker det har varit bra stämning redan från start, sen känns det som att alla kom varandra lite närmare efter internatet.

Vad tycker ni Movexum borde lägga extra vikt vid nästa Boost Chamber, och vad ska vi ägna mindre tid åt?

Jag tycker upplägget har varit bra. Möjligtvis fler moment där vi delas in i mindre grupper, jag tycker vi fick igång bra diskussioner då.

Kommer ni söka in till vår inkubator efter det här?

Ja, självklart!

Fler som deltagit

Eftersom vår Boost Chamber fungerar som ett förintag till inkubatorn är det många av startupsen vi jobbat med som börjat sitt samarbete med oss genom just Boost Chamber. D-rail, Arrtodo och Cargo Beacon är några av dessa.

Vill du veta mer om vår Boost Chamber?

Här förklarar vi hur utvecklingsprogrammet fungerar.

Janjoo

IOT

Innovativa lösningar inom utveckling och digital kommunikation]

Bolagsnamn: janjoo AB

Grundare: Andreas Wikholm, Johannes Eriksson, Johanna Fernstedt

Ägare: JANJOO GROUP AB, Rebmax AB, Rizbiz AB, Almi Invest, Sandviken Investerarna

Affärsidé: Att utveckla och tillhandahålla IT-tjänster till företag och organisationer i hela landet med syfte att förenkla och effektivisera den digitala kommunikationen. Produktportföljen består i dagsläget av fyra färdiga produkter: Informera, ett kommunikationsverktyg för effektiv och träffsäker digital kommunikation. Simpliform, ett kraftfullt verktyg för dynamiska formulär. BankID-molntjänst, en komplett tjänst för digital signering av avtal. För-Färdiganmälan, en webbportal för samverkan mellan installatör i portal och handläggare i Lime CRM.

Marknadspotential (sverige/export): I Sverige finns 3 000-5 000 potentiella kunder, beståendes av både mindre och större företag, samt kommuner och större organisationer.

Senaste nytt/aktuellt: Vi söker fler säljare och utvecklare

Aktivt söker investering?: Nej

kontakt: [email protected]

SPPO

Onlineverktyg

Onlineverktyg för specialpedagoger. 

Läs mer om SPPO på deras hemsida.

Johan Wickenberg

Affärscoach

Före detta sälj- och exportchef som tagit ett familjeägt svenskt företag ut på den internationella marknaden. Byggt internationella affärer, struktur och organisation. Återvände 2017 till Gävle efter tio år i Skåne. Tävlingsmänniska av rang, älskar skidåkning och löpning. Har sprungit ett halvt maraton barfota.

Kontakt: [email protected] eller 070-718 88 38

”Det som jag tycker är roligast med mitt uppdrag är att arbeta med entreprenörer och att se progressen hos dem. Att få använda erfarenheter, lärdomar och affärscoaching för att skapa värde för våra bolag, varje dag. Det ger mig en enorm energi att få arbeta med dessa positiva människor, som verkligen vill något!”

Skills

Internationella affärer

98%

Försäljning

87%

Hungrig

100%

Richard Hainsworth

Internationell coach

Inflyttad amerikan som själv drivit startup och som vid sidan av sitt jobb som coach på Movexum fortfarande är egen företagare där han jobbar deltid med globala storbolag som senior strategi- och innovationskonsult. Tidigare bakgrund inom medicinteknik och har tagit bolag till börsen. Har ett jordbruk i Årsunda där han också bor och jagar. Kan väldigt mycket om det mesta, har en fäbless för klockor och befinner sig ofta på resande fot i andra länder.

”Jag gillar att arbeta med drivna entreprenörer som vill påverka världen genom att förverkliga sina innovativa idéer. Jag tycker om att hjälpa dem att identifiera och övervinna alla hinder de träffar på. Framförallt är det roligt att se våra entreprenörer växa som innovatörer och människor.”

Kontakt: [email protected] eller 070-757 99 79

Skills

Internationella affärer

98%

Varumärke

85%

Historiakunskaper

91%

Anna Utterberg

Kommunikationsansvarig

Har en bakgrund inom print som rutinerad nöjesredaktör med vana att hålla ihop mediaprojekt och att bygga budskap. Byggt och utvecklat magasin samt lanserat digitala satsningar. Jobbat med kommunikation i såväl startup som offentlig sektor. Har nyligen återupptäckt tjusningen med hästar och hoppas kunna starta några hopptävlingar. Annars en  inredningsintresserad Gävlebo som läser deckare på engelska och gärna spenderar tid i stugan i Hälsingland. 

”Jag ser det som en ynnest att få jobba i en organisation där alla får vara delaktiga och är stolt över att vi på ganska kort tid skapat en så bra kultur hos oss. Det är extra roligt att jobba med kommunikation när det finns så många roliga och spännande saker att berätta.”

Kontakt: [email protected] eller 073-981 73 25

Skills

Grafisk design och formgivning

92%

Storytelling

83%

Minnas låttexter och snabbt känna igen låtintron

95%

Klywa

Digitala tjänster och processer

Tjänst som säkerställer att samtliga användare av BI-verktyg har tillgång till rätt applikationer.

 

Bolagsnamn: Klywa AB

Grundare: Håkan von Matérn, Magnus Gripenroth samt två ännu ej namngivna

Ägare: Håkan von Matérn, Magnus Gripenroth samt två ännu ej namngivna

Affärsidé: Säkerställa att samtliga användare av BI-verktyg har tillgång till rätt applikationer.

Här hittar du en intervju med Håkan angående inträdet i vårt inkubatorprogram.

Priskonsulterna

Digitala tjänster och processer

Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.

 

Bolagsnamn: Priskonsulterna Sverige AB

Grundare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks

Ägare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks

Affärsidé: Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.

Marknadspotential: Stor i Sverige, ännu större i utlandet.

Senaste nytt/aktuellt: Juli 2018: Undersöker tillsammans med Movexum hur startups redan i tidiga skeden kan bli ännu vassare (och därmed mer attraktiva som bolag) inom pris- och lönsamhetsstyrning.

Här hittar du en intervju med Priskonsulterna gällande inträdet i vår inkubator.

Proxytech

Smarta och hållbara städer

Utveckla och sälja kretsloppsbaserade systemlösningar för rening av vatten, avlopp samt ämnesutvinning.

 

Bolagsnamn: Proxytech AB

Grundare: Hampus Granström

Ägare: Hampus Granström

Bransch/industri: Miljöteknik

Qanit

Smarta och hållbara städer

Qanit, ett innovativt kärl för återvinning och trygghet på offentlig plats.

 

Bolagsnamn: Qanit AB

Grundare och ägare: Lisa Teodorsson

Bransch: Återvinning, miljö, metall.

Affärsidé i korthet: Qanit är ett innovativt kärl för återvinning av sprayburkar och trygghet på offentlig plats. Kärlet är specialanpassat för att minimera riskerna som sprayburkar för med sig efter användning på offentliga platser, främst lagliga graffitiväggar. I dag slängs explosiva sprayburkar i offentliga sopkärl där det finns många människor i rörelse. Någon liknande lösning som Qanit finns idag inte på marknaden och det gör att använda sprayburkar idag felhanteras, vilket kan leda till personskada samt skadegörelse.

Marknadspotential: Global. Vi startar i Sverige, för att sedan snabbt ta oss ut i de Europeiska länderna, där en synligt behov finns. Den amerikanska marknaden är också något som vi kommer att börja se över inom snar framtid.

Senaste nytt/aktuellt: En prototyp är på gång, för att under sommar 2019 kunna köra en pilot.

Mer läsning: Innovativt sopkärl för hantering av sprayburkar senaste idén att antas till inkubatorn

Rhinoc

Materialteknik och hållbar produktion

Tar fram nya, förbättrade produkter och systemlösningar inom hydraulikområdet.
 

Selfploid

Digitala tjänster och processer

En transparant bemanningslösning som erbjuder företag som såväl privatpersoner möjligheten att anlita arbetskraft baserat på tidigare erfarenheter och omdömen istället för intervjuer.

 

Bolagsnamn: Selfploid AB

Grundare: Kim Berge och Rasmus Forsell

Ägare: Kim Berge och Rasmus Forsell

Affärsidé:En transparant bemanningslösning som erbjuder företag som såväl privatpersoner möjligheten att anlita arbetskraft baserat på tidigare erfarenheter och omdömen istället för intervjuer. Sammankopplar arbetstagare och arbetsgivare och tar fullt arbetsgivaransvar i en bemanningssituation. Arbetar med korta ledtider, flexibilitet, snabba utbetalningar samt minimering av fasta kostnader som i traditionella bemanningsföretag höjer priset för slutkunden.

Sure Taste

Livsmedel

Produktutveckling, import, export och försäljning av sockerreducerade konsumentprodukter.

 

Bolagsnamn: Sure Taste AB

Grundare: Ange Mertner, Torbjörn Schelin

Ägare: Ange Mertner, Torbjörn Schelin

Affärsidé i korthet: Produktutveckling, import, export och försäljning av sockerreducerade konsumentprodukter

Marknadspotential: Stora möjligheter vid en pågående attitydförändring till hälsa och västvärldens fortsatta överkonsumtion av socker

Senaste nytt/aktuellt: Första två produkter lanserade under Q4 2018, nya produktlanseringar planerade under Q1 2019.

Hemsida: suretaste.se

Mer läsning: De vill göra sockerreducerade produkter till det nya normala

InCoax

Tech

InCoax Networks utvecklar, marknadsför och säljer lösningar för bredbands access över existerande infrastruktur som redan finns i samtliga höghus, radhusområden, hotell och semesterbyar i Sverige och Europa.

 

Webbsida

2p1

Tech

Utvecklar energieffektiva LED-armaturer med en del av råvaran från återbrukade plattskärmar.

Webbsida

Abibo

Digitala tjänster och processer

Individanpassade böcker för lässvaga

 

Bolagsnamn: Arrtodo/Abibo

Grundare: Anna Hansers Rutäng

Ägare: Anna Hansers Rutäng

Affärsidé: Abibo är en internetbokhandel som erbjuder individanpassning av befintliga böcker på marknaden. Med hjälp av Abibos editor kan kunden anpassa böcker utifrån sina egna förutsättningar och behov för att läsa både digitalt och i print.

Marknadspotential: Abibos målgrupp är personer med synnedsättning pga synskada eller ålders synnedsättning, personer som har svenska som andra språk, samt personer som har svårigheter med avkodning, läshastighet eller läsförståelse ex. personer med -dyslexi -koncentrationssvårigheter, kognitiv- eller liknande funktionsnedsättning.

Utifrån målgruppsbeskrivning finns ett antagande att 3% av människor i befolkning antas vara lässvag, eller är förälder till lässvagt barn, är medveten om behovet samt har tillgång till tekniska hjälpmedel samt möjlighet och vilja att betala för individanpassat läsande. Samma potential gäller även utanför Sverige.

Senaste nytt/aktuellt:

Aktivt söker investering? Jag har satt som mål att lansera Abibo version 1 innan jag tar in någon delägare i bolaget. Men inget är ristat i sten så jag tar varmt emot förslag från intressenter redan idag.

Kontakt: [email protected]

Aerogel

Construction

Svenska Aerogel AB utvecklar och tillverkar unika, miljövänliga och återvinningsbara aerogelmaterial för en rad industriella applikationer exempelvis isolering för värme och ljud.

 

Webbsida

BlixtIn

Digitala tjänster och processer

Förmedla tjänster/uppdrag digitalt och oberoende mellan företag, men även frilansare.

Bolagsnamn: Blixtin AB

Grundare: Jonas Lööw

Ägare: Jonas Lööw m.fl.

 

kontakt: [email protected]

Brandposten

Tech

Brandposten erbjuder en ny miljövänlig och effektiv teknik Pyrotekniskt Genererad Aerosol (PGA) för brandsläckning som är ofarlig för både utrustning och människor.

Cargo Beacon

Digitala tjänster och processer

Har utvecklat en datalogger som loggar temperatur, luftfuktighet och andra särskilda händelser vid godstransporter direkt till ansluten enhet. Ett smart och pålitligt sätt att övervaka leveranskedjan.

Kontakt: [email protected]

CC-fix

Construction

Verktyg till regling och glespanel, en hjälpande hand för alla proffs och hemmafixare.]

 

Webbsida

Colabitoil

Fuel

Colabitoil AB skall vara en aktiv och långsiktig leverantör av drivmedel och med egen produktion av tekniska innovationer inom biodiesel.

 

Webbsida

First Mat

Production

Har utvecklat en funktionsanpassad hästtransportmatta med formgjutna, flexibla kanter som skyddar hästtransporten från röta och gör det enklare att hålla den ren.

Webbsida

GoGenius

Service design

Christina Franzén, Marita Svensson och Pär Lärkeryd har tillsammans utvecklat den flexibla processmodellen GoGenius som bidrar till att skapa lönsamma organisationer. Visionen är ett arbetsliv på lika villkor.

 

Webbsida

Ulrika Malmqvist

VD

Movexums VD som leder genom att bygga team och ta täten. Har en ingenjörsexamen och lång erfarenhet av att leda komplexa nationella och internationella utvecklingsprojekt med privata såväl som offentliga aktörer. Har sammanlagt 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom private/public partnerships och internationella etableringar. Sportintresserad Sandvikenbo med en bakgrund som fotbollsspelare. Sitter bland annat i Styrelseakademin Gävleborgs styrelse. Gillar att resa och går gärna på stand up.

”Att vara del i ett kunnigt och dynamiskt team är otroligt stimulerande samtidigt som vi tillsammans med entreprenörerna jobbar för att åstadkomma resultat. Att leda bygget av ett starkare Movexum, och att möte människor som har idéer och de vill förverkliga, driver och inspirerar mig. Dessutom vill jag jobba med människor och drivs av att bidra till att Gävleborg blir en ännu bättre plats att leva och verka på.”

Kontakt: [email protected] eller 070-750 22 56  

Skills

Ledarskap

98%

Det svenska innovationssystemet

88%

Smittsamt skratt

97%