Boost Chamber - deltagare berättar

Hur är det att vässa sin idé tillsammans med andra, hur fungerar samarbetet med Movexum och vilket värde tillför vår Boost Chamber? Här kan du läsa tidigare deltagares upplevelser av vårt utvecklingsprogram.

Deltagare från den första omgången 2019

Jonna Burefjord och Michaela Sundelin, deltagare i Boost Chamber #1 2019 med idén om en HR-tjänst involverade AI.

Förändrade vårt utvecklingsprogram er idé på något sätt?

– Ja, delvis. Vår idé har blivit ännu vassare och vi har också hittat nya infallsvinklar till hur våra kunder kan nyttja den.

 

Hur var det att vässa sin idé tillsammans med andra idébärare?

– Jättespännande! Vi har lärt oss mycket och fått nya perspektiv på saker. Det som är så bra med Boost Chamber är att samtliga deltagare är så transparenta, vill dela med sig och lära sig mer. Det ger utrymme för att vi ger varandra bra och konstruktiv feedback.

Sara Rooth, deltagare i Boost Chamber #1 2019 med idén om ett system för att hantera matavfall.

Hur  skulle du summera de 12 veckorna?

– Det har varit inspirerande men också utmanande att vässa sin idé tillsammans med andra. Boost Chamber gav mig en djupare förståelse och kunskap så att jag kunde tydliggöra min idé och se nya möjligheter. Sammantaget var programmet mycket lärorikt och trevligt med duktiga coacher.

 

Vad händer för dig härnäst?

– Jag tror det kommer att vara avgörande för min idé om jag får möjlighet att fortsätta utveckla den i inkubatorn. Jag behöver fortsatt stöd och coaching, och finansiering, för den tid som behövs för att ta min produkt ut på marknaden.

christi

Emelie Magnusson, deltagare i Boost Chamber #1 2019 med idén om en app anpassad för skönhetsindustrin.

Hur skulle du summera de 12 veckorna?

– Det har varit händelserika, intensiva och lärorika veckor som fick mig att inse hur viktig en build-up är och vad som krävs!

 

Vilket var det största aha-momentet?

– Att det finns så otroligt talangfulla likasinnade och även lika drivna coacher!

Christian Larsson, deltagare i Boost Chamber #1 2019 med idén om en portabel elladdningsstation för bilar.

Förändrade vårt utvecklingsprogram på något sätt din idé?

– Kanske inte radikalt, men det hjälpte till att sortera olika områden med  till exempel inkomster och utgifter, kunder och inte direkta kunder. Däremot fick jag genom de andra deltagarna mycket input som formade idén från hemmabruk till mer offentlig infrastrukturprodukt.

 

Något du hade velat haft mer av?

– presentationsteknik från början och mer hjälp att styra in pitchen på rätt fokus.

Linnea Gibbs testade som sin idé om en digital kattlucka.

Hur skulle du beskriva Boost Chamber?

– Det är som en oändlig berg- och dalbana där man kastas mellan hopp och förtvivlan. Ena stunden skrattar man och nästa stund så gråter man och vill gräva ner sig själv i ett märkt hål. Det jag har insett är att jag är kreativ och har bra idéer, men att jag inte är någon genomförare. Jag är en doer i mångt och mycket men hjälper hellre andra framåt än att driva igenom mina egna idéer och projekt.

Deltagare från 2018-års andra omgång

Kamilla Fredberg, deltagare i Boost Chamber #2 2018 med idén om ett stallredskap som underlättar mockning och sparar miljö och ekonomi.

Hur upplevde du Kamilla att det var att vässa din idé i en grupp tillsammans med andra entreprenörer och nya bekantskaper?

– Jag gillar att jobba i team! Att jobba tillsammans med andra entreprenörer i samma fas ger många synergieffekter. Dels har man en publik att vässa sina argument på, dels får man lära sig av de andras utmaningar även om man själv inte står inför samma utmaningen just då så kan det vara något som man kan träffa på framöver. Också att samma problemställningar kan ha olika lösningar och affärsmodeller.

 

Har din grundidé förändrats något genom att du deltagit i Boost Chamber?

– Nej, min grundidé är densamma, men vissa av mina antaganden av kundernas efterfrågan har jag fått omvärdera och tänka annorlunda kring.

 

Var det någon moment eller innehåll i BC:n som du verkligen upplevde förändrade något eller var extra viktigt för dig och din idé?

– Att verkligen göra nöta BMC (Business Model Canvas) och Business Propositions, hur starkt verktygen är när man verkligen jobbar med dem. Och så kundintervjuerna, de var viktigast för jag lärde mig hur kul det är att prata med kunder och förstå deras utmaningar.

 

Finns det något du tycker vi borde gjort annorlunda, eller var det kanske något du saknade?

– Ja, jag önskar att det vid varje business review skulle ha varit en föreläsning eller något mer annat än att bara gå igenom nuläget för alla deltagare. Även om det kändes värt det när man väl var där så var det svårt att prioritera i schemat.

 

Vad blir nästa steg för dig nu?

– Jag har nu tagit fram en andra enkel prototyp som jag ska verifiera. Sen ska jag låta Alderholmens svets ta fram en industrimodell. Vi hade ett möte och kom fram till en plan, men jag behöver pivotera utförandet innan jag kan gå till dem igen. Högskolans Industridesignprogram ska presentera min innovation som ett möjligt ex-jobb för studenterna och jag hoppas någon vill ta sig an det.

Pär Burefjord har den entreprenöriella åran i blodet. Uppväxt i en ICA-handlarfamilj och med stor erfarenhet från detaljhandeln har han både drivit egna bolag som varit med i uppbyggnaden av andras. I Boost Chamber #2 2018 vässade han sin idé om ett all inclusive-koncept för elcyklar och var det första bolaget att antas till vårt inkubatorprogram 2019.

Idén till ett helhetskoncept för uthyrning av elcyklar föddes under 2018. Då hade Pär sagt upp sig från Sandvik och drev sedan två år tillbaka företaget Active Brands Sweden AB tillsammans med några kompanjoner. Active Brands importer bland annat elcyklar från Kina och säljer vidare till svenska cykelhandlare. Efter flera besök i Barcelona, där Pär noterade att just uthyrningen av cyklar och främst elcyklar var ostrukturerad och outvecklat, och efter ett besök i Kina där Pär såg en elscooter som inte liknade något han sett på den svenska marknaden, såddes fröet till det bolag han idag driver i inkubatorn.

Du var en av 37 entreprenörer som förra året fick möjlighet att affärsutveckla sina idéer i vårt utvecklingsprogram Boost Chamber – vad skulle du säga att det programmet gav dig?

– Utan Boost Chamber hade jag inte varit där jag är nu med den här idéen. Boost Chamber fungerade både som en morot och som en piska. Jag fick möjlighet att testa idén, sitta på andra sidan av skrivbordet och bli coachad. Jag har vridit och vänt på tankar och idéer, verifierat och kommit mycket snabbare framåt. Boost Chamber bygger många viktiga delar som kundverifiering, koncept och plattform.

 

Vad ser du fram emot att få hjälp med i inkubatorn? 

– Oh, framdrift! Och grym coachhjälp! Framförallt att arbeta igenom affärsmodellen och göra bolaget flygfärdigt. Förhoppningsvis också undvika misstag.

Var tror du att ditt bolag befinner sig om fem år?

– Då är vi ett etablerat hyrkoncept i hela Europa och finns med som alternativ till alla ”hop on & hop off” -bussar i alla större städer i Europa. Ett tjugotal anställda.

Jimmy Westberg, deltagare i Boost Chamber #2 2018 med idén ESP Easy som är ett operativsystem för små processorer, inriktning IoT.

Jimmy, vilken skulle du säga var den största aha-upplevelsen i Boost Chamber?

– För mig var den största aha-upplevelsen när jag förstod att våra användare inte är våra kunder utan vår utvecklingsavdelning.

Var det något i moment/inslag i programmet som du upplevde extra viktigt för just dig?

– Metoderna NABC (Needs Approach Benefits Challenges) och VPC (Value Proposition Canvas) var bra sätt för mig att hitta vad det faktiskt är vi har att erbjuda kunder.

Du är ju del av ett team, men är ändå ”ensam” entreprenör eftersom dina kompanjoner sitter i andra länder. Hur betydelsefullt är det att som ensam entreprenör få möjlighet att jobba och utveckla sina frågor tillsammans med andra entreprenörer?

– Det var bra att få andra, vitt skilda, entreprenörers input och feedback. Det är samma grundläggande mekanismer, oavsett idé.

Hur har Boost Chamber påverkat den idé som du antogs till programmet med? Ser den annorlunda ut?

– Ingen förändring i vårt mål men i vårt värde för kunden.

Vad händer härnäst för ESP Easy?

– Vi hoppas på ekonomiskt stöd för att kunna jobba vidare med att skapa lösningar som kan börja generera pengar. Vi växer hela tiden och vill möta behovet genom att nå en ännu mer professionell nivå.

Och om fem år så …

– Är ESP Easy är lika vedertaget för IoT som Android är för telefoner idag.

Mer om ESP Easy hittar du här.

Deltagare från den första omgången 2018

Lisa Teodorsson är den fjärde studenten från 2017 års avgångsklass studenter från Högskolans Industridesignprogram som blivit antagen till inkubatorn för att fortsätta att affärsutveckla sin idé.

Lisa inledde vässandet av Qanit i 2018-års första omgång av Boost Chamber. Affärsidén uppkom från examensprojektet hon hade under sin sista termin där hon tillsammans med Graffitifrämjandet i Stockholm uppmärksammade problematiken med sophanteringen av sprayburkar kring lagliga graffitiväggar.

Du är en av många entreprenörer i inkubatorn nu som började sin resa hos oss genom vårt utvecklingsprogram Boost Chamber. Vilket är det största intrycket du tar med dig därifrån?

– All kämparglöd man såg från de andra medverkande startupsen. Att gå Boost Chamber med andra förväntansfulla drivna människorna fick mig att känna mig nykär. Alla hade något de brann för, alla såg en ljus framtid och alla hade stora mål de siktade på. Det kunde inte bli en bättre gemenskap!

Systrarna Frida Pettersson, 28 år och Lovisa Pettersson, 30 år, har skapat en utomhusmöbel som är anpassad för att utföra kontorsarbete, främst datorarbete utomhus. Genom tips från Lars Löfqvist, lärare på Hägskolan i Gävle, sökte de in till årets första Boost Chamber och blev antagna.

Vad skulle ni säga varit er största aha-upplevelse hittills i Boost Chambern?

Vår största aha-upplevelse som vi hittills upptäckt är att det är svårt att applicera metoder och presentera sin idé för en kund utan att först ha en första prototyp. Det kan bero på att vi jobbar med en innovativ produkt, där det är svårt att beskriva något som inte finns. Därför lägger vi stort fokus på att få prototypen klar i ett så tidigt skede som möjligt.

Hur skulle ni beskriva att Boost Chambern påverkat den idé ni blev antagna med?

Vi är fortfarande inne på samma spår som när vi började, däremot har vi fått mycket input och bra uppslag på hur vi kan driva det som affärsidé på ett sätt som vi förmodligen inte hade kommit fram till själva. Vi har även fått ett starkare förhållningssätt till vår skissprocess och framtagning av produkt, med tanke på produktion och kund. För att vår möbel ska kunna existera måste vi se till att kund och produktion stämmer överens med den användarfokuserade skissprocess som vi hittills drivit.

Vad har varit bäst hittills och vad behöver vi på Movexum utveckla till nästa gång?

På Movexums Boost Chamber får man inte bara träffa duktiga och engagerade coacher och föreläsare. Här arbetar man dynamiskt, nästan som ett team, tillsammans med de andra deltagarna. Här både ger man och får input, idéer och styrka. Man känner sig sedd, det är högt i tak och alla är väldigt tillmötesgående och respekterar varandra. Det ger en trygghet som i sin tur ger lust till att fortsätta arbeta. Det fina med Movexum är att man alltid är välkommen och blir bemött med intresse, värme och engagemang. Något som vi tror att alla eftersöker är den enskilda coachningen. Det tillsammans med att man får ett eget första möte med sin coach innan man kommer i gång i Boost Chamber tror vi är viktigt för Movexum att applicera i programmet.

Vad har ni för tips till någon som varit i er situation men som tvekar lite om att delta Boost Chamber?

Som nämnt ovan är Movexum en fin plats att befinna sig på i uppstarten av en affärsidé. Du behöver inte ha ett färdigt koncept, här arbetar du med din idé med bra designmetodik och blir uppmuntrad till att ta kontakt med kund i ett tidigt skede. Du får stöd och idéer om samarbeten och tack vare att alla deltagare och coacher har olika bakgrund skapas ett bra kontaktnät som man delar mellan varandra.

Rasmus Forsell och Kim Berge är båda ingenjörstudenter på Högskolan i Gävle och vet av hur det är ett leva på en liten budget. Deras idé om en digital bemanningslösning där fasta kostnader minimeras föddes 2017. Halvvägs in i årets första Boost Chamber har de en bra känsla.

Det är härlig stämning i gruppen, vi ser fram emot varje möte och vi känner att vi tar små men viktiga steg framåt.

De lärdomar som ni förhoppningsvis fått genom Boost Chamber, hur viktiga skulle ni säga att de varit i arbetet med er idé, och förståelsen för vad som krävs för att lyckas?

Grundidén är fortfarande densamma, men vi har såklart fått väldigt mycket viktiga inputs som påverkar. Jag tycker vi har fått väldigt mycket bättre förståelse för vad som krävs för att lyckas. Att det ligger mycket jobb framför oss men framförallt att det är möjligt och att det finns mycket hjälp att hämta från våra coacher.

Hur har det varit att jobba tillsammans med människor nialdrig träffat tidigare?

Vi har en jättefin grupp, och alla kommer bra överens. Jag tycker det har varit bra stämning redan från start, sen känns det som att alla kom varandra lite närmare efter internatet.

Vad tycker ni Movexum borde lägga extra vikt vid nästa Boost Chamber, och vad ska vi ägna mindre tid åt?

Jag tycker upplägget har varit bra. Möjligtvis fler moment där vi delas in i mindre grupper, jag tycker vi fick igång bra diskussioner då.

Kommer ni söka in till vår inkubator efter det här?

Ja, självklart!

Fler som deltagit

Eftersom vår Boost Chamber fungerar som ett förintag till inkubatorn är det många av startupsen vi jobbat med som börjat sitt samarbete med oss genom just Boost Chamber. D-rail, Arrtodo och Cargo Beacon är några av dessa.

Vill du veta mer om vår Boost Chamber?

Här förklarar vi hur utvecklingsprogrammet fungerar.