Boost Chamber - deltagare berättar

Hur är det att vässa sin idé tillsammans med andra, hur fungerar samarbetet med Movexum och vilket värde tillför vår Boost Chamber? Några av deltagarna i 2018-års första Boost Chamber delar med sig av sina upplevelser.

Frida och Lovisa Pettersson - BC #1 2018

Systrarna Frida Pettersson, 28 år och Lovisa Pettersson, 30 år, har skapat en utomhusmöbel som är anpassad för att utföra kontorsarbete, främst datorarbete utomhus. Genom tips från Lars Löfqvist, lärare på Hägskolan i Gävle, sökte de in till årets första Boost Chamber och blev antagna.

lovisa och frida

Systrarna Frida & Lovisa Pettersson fick under sommaren 2017 chans att tillsammans skapa en designprocess. Båda drivs av att ta fram produkter och miljöer för människan och staden, med fokus på hälsa och välmående. De har även ett intresse specifikt för Gävles utveckling. Det berättade de för Lars Löfqvist på Högskolan i Gävle, och efter handledning med honom blev systrarna inspirerade till sin idé då Lars berättade om hans önskan om att få komma ut och arbeta i solen.

Fridas portfolio: www.beckmans.se/studenter

Lovisas portfolio: www.lovisaofsweden.se & www.lovisap.se

Gör som Frida och Lovisa - testa din idé i Boost Chamber!

Skicka oss din intresseanmälan redan idag!

Vad skulle ni säga varit er största aha-upplevelse hittills i Boost Chambern?

Vår största aha-upplevelse som vi hittills upptäckt är att det är svårt att applicera metoder och presentera sin idé för en kund utan att först ha en första prototyp. Det kan bero på att vi jobbar med en innovativ produkt, där det är svårt att beskriva något som inte finns. Därför lägger vi stort fokus på att få prototypen klar i ett så tidigt skede som möjligt.

Hur skulle ni beskriva att Boost Chambern påverkat den idé ni blev antagna med? 

Vi är fortfarande inne på samma spår som när vi började, däremot har vi fått mycket input och bra uppslag på hur vi kan driva det som affärsidé på ett sätt som vi förmodligen inte hade kommit fram till själva. Vi har även fått ett starkare förhållningssätt till vår skissprocess och framtagning av produkt, med tanke på produktion och kund. För att vår möbel ska kunna existera måste vi se till att kund och produktion stämmer överens med den användarfokuserade skissprocess som vi hittills drivit.

Vad har varit bäst hittills och vad behöver vi på Movexum utveckla till nästa gång?

På Movexums Boost Chamber får man inte bara träffa duktiga och engagerade coacher och föreläsare. Här arbetar man dynamiskt, nästan som ett team, tillsammans med de andra deltagarna. Här både ger man och får input, idéer och styrka. Man känner sig sedd, det är högt i tak och alla är väldigt tillmötesgående och respekterar varandra. Det ger en trygghet som i sin tur ger lust till att fortsätta arbeta. Det fina med Movexum är att man alltid är välkommen och blir bemött med intresse, värme och engagemang. Något som vi tror att alla eftersöker är den enskilda coachningen. Det tillsammans med att man får ett eget första möte med sin coach innan man kommer i gång i Boost Chamber tror vi är viktigt för Movexum att applicera i programmet.

Vad har ni för tips till någon som varit i er situation men som tvekar lite om att delta Boost Chamber?

Som nämnt ovan är Movexum en fin plats att befinna sig på i uppstarten av en affärsidé. Du behöver inte ha ett färdigt koncept, här arbetar du med din idé med bra designmetodik och blir uppmuntrad till att ta kontakt med kund i ett tidigt skede. Du får stöd och idéer om samarbeten och tack vare att alla deltagare och coacher har olika bakgrund skapas ett bra kontaktnät som man delar mellan varandra.

Rasmus Forsell och Kim Berge - BC #1 2018

Rasmus Forsell och Kim Berge är båda ingenjörstudenter på Högskolan i Gävle och vet av hur det är ett leva på en liten budget. Deras idé om en digital bemanningslösning där fasta kostnader minimeras föddes 2017. Halvvägs in i årets första Boost Chamber har de en bra känsla.

kim berge och rasmus forsell

26-årige Kim Berg och 25-årige Rasmus Forsell ser sig själva som ägare till egna bolag om fem år. Med sin digitala bemanningslösning ser de att det är dags för arbetsmarknaden att kliva in framtiden där delningsekonomi och innovativa plattformar löser många problem.

Det är härlig stämning i gruppen, vi ser fram emot varje möte och vi känner att vi tar små men viktiga steg framåt.

De lärdomar som ni förhoppningsvis fått genom Boost Chamber, hur viktiga skulle ni säga att de varit i arbetet med er idé, och förståelsen för vad som krävs för att lyckas?

Grundidén är fortfarande densamma, men vi har såklart fått väldigt mycket viktiga inputs som påverkar. Jag tycker vi har fått väldigt mycket bättre förståelse för vad som krävs för att lyckas. Att det ligger mycket jobb framför oss men framförallt att det är möjligt och att det finns mycket hjälp att hämta från våra coacher.

Hur har det varit att jobba tillsammans med människor nialdrig träffat tidigare?

Vi har en jättefin grupp, och alla kommer bra överens. Jag tycker det har varit bra stämning redan från start, sen känns det som att alla kom varandra lite närmare efter internatet.

Vad tycker ni Movexum borde lägga extra vikt vid nästa Boost Chamber, och vad ska vi ägna mindre tid åt?

Jag tycker upplägget har varit bra. Möjligtvis fler moment där vi delas in i mindre grupper, jag tycker vi fick igång bra diskussioner då.

Kommer ni söka in till vår inkubator efter det här?

Ja, självklart!

Gör som Kim och Rasmus - testa din idé i Boost Chamber!

Skicka oss din intresseanmälan redan idag!

Startups i inkubatorn som deltagit

Eftersom vår Boost Chamber fungerar som ett förintag till inkubatorn är det många av startupsen vi jobbat med som börjat sitt samarbete med oss genom just Boost Chamber. D-rail, Arrtodo och Cargo Beacon är några av dessa.

Vill du veta mer om vår Boost Chamber?

Här förklarar vi hur utvecklingsprogrammet fungerar.

Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close