Artificiell intelligens granskar ritningar

”Som en stavningskontroll i ett textdokument”. Så beskriver Axel Skyttner bolagets AI-funktion som tolkar ritningar och med hjälp av det kan automatisera den ofta tidsödande ritningsgranskningsprocess som idag utförs av mänsklig hand.

F som i företagare, förebild och Fatha

Fatha har sedan idén om en marknadsplats för modest fashion i Sverige varit resolut i sin ambition att lyckas – trots ”noll erfarenheter i företagande” som hon själv säger.

Digito delar dina kontakter digitalt samtidigt som de räddar träd

Den egna erfarenheten av traditionella, tryckta visitkorts begränsningar fick Hille Tehini fundera över effektivare, flexiblare och mer hållbara alternativ. Lösningen kom att bli tjänsten Digito – ett digitalt visitkort som även fungerar som en samlingsplattform för olika typer av digitala adresser.

Utvecklarlust och problemidentifiering blev bolaget DevUP

Det är inte helt ovanligt att innovativa bolag föds ur en idébärares upptäckt och identifiering av ett problem. Tvärtom vågar vi påstå att det är ganska vanligt. Vad som också är ganska vanligt är att idébärare börjar att arbeta med att lösa problemet, utan att ha verifierat om det finns fler som upplever problemet så pass stort att det är villiga att betala för en lösning. I DevUps fall stämmer det första påståendet in, men inte det andra.

Med hållbarhet som den röda tråden

Tini Garments affärsidé handlar om ett mode som kräver förändrade köpbeteenden och om att flytta det ekonomiska kapitalet i branschen – från ohållbara produktionskedjor till lokala aktörer där resultatet blir textila hantverk som aldrig blir omoderna.

Enklare och effektivare – Workify digitaliserar åkeribranschen

Uppdrag nedskrivna på postit-lappar som hamnar på instrumentpanelen, fraktsedlar som i samband med leverans inte kan signeras för att behörig inte finns på plats eller lediga bilar som står på tomgång istället för att nyttjas i verksamheten. Så har vardagen för många åkeriföretag inom bygg- och entreprenadbranschen sett ut – fram tills nyligen. Det som […]