Vi hälsar Björn Wedin välkommen till Movexum

Björn kommer under året att jobba med nulägesanalyser i projektet Triip. Björn Wedin har anställts som ny affärscoach. Han kommer under året att jobba med nulägesanalyser i projektet Triip. Triip drivs av FPX där Movexum ingår som en samarbetpartner där vi utför nulägesanalyser samt ger stöd till internationaliseringsstrategier. Björn har lång erferenhet av affärs- och […]