NITIU avser etablera forskningscenter för vätgaslagring

Inom fordons- och flygindustrin är utvecklingen av lättare komponenter helt avgörande för att kunna minska såväl utsläpp av växthusgaser som material- och energiåtgång. NITIU, ett av Movexums alumnibolag, ser nu över möjligheterna att etablera ett forskningscenter för att utveckla lastbärande strukturer för vätgaslagring i fordons- och flygindustrin, stöttat av forskningsprojekt med Alleima, Volvokoncernen och Saab. […]

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.