Zutobi​

Digitala tjänster och processer

Körkortsapp.
Bolagsnamn: Zutobi AB
Grundare: David, Tim, Leo, Joel och Lucas Wallenbäck
Affärsidé: Gratis körkortsapp
Marknadspotential: Stor