Gunilla Mårtensson, Styrelseledamot

Gunilla Mårtensson är vicerektor för kvalitet och hållbarhet vid Högskolan i Gävle. Hon är professor i Vårdvetenskap och akademichef för Akademin teknik och miljö. Hon är legitimerad sjuksköterska, har en medicine doktorsexamen från Uppsala universitet där hon också är docent i Vårdvetenskap.

Högskolan i Gävle har sedan 2022 ett innovationspartnerskap med Movexum. Högskolan är en del av innovationssystemet genom att generera ny kunskap och skapa förutsättningar för att kunskap och nya idéer nyttiggörs och sprids. Ambitionen innovationspartnerskapet är att utveckla och stärka innovationsstödet till forskare, anställda och studenter vid Högskolan för att utveckla idéer och forskningsresultat till nytta för samhället.

Vad hoppas du bidra med som styrelseledamot i Movexum? "Jag vill bidra med min erfarenhet och insyn i flera skilda verksamheter, Högskolan kraftsamlar för att möta samhällets och regionens behov av kunskap och kompetens. Vi tar oss an samhällsutmaningarna regionalt och globalt. Ett område jag särskilt brinner för är att forskningen ska bidra till ett hållbarare samhälle och göra avtryck!"

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.