Affärsutveckling i två skeden

Vi erbjuder två program för dig som vill affärsutveckla din idé.

Oavsett om din idé befinner sig ett tidigt stadie eller om du kommit lite längre i arbetet med att affärsutveckla och förfina idén – kan du vända dig till oss för stöd. Även om ingen entreprenörsresa är den andra lik finns vissa gemensamma nämnare, i allafall om du vänt dig till oss för stöd och stöttning i affärsutvecklandet av din idé.

Steg 1: Testa och verifiera din idé i Boost Chamber

10-veckors program där du tillsammans med andra deltagare får jobba med att bygga grund, ifrågasätta och verifiera.

Steg 2: Vidareutveckla, vässa och lansera din idé i inkubatorn

18- eller 36 månaders program där du får individanpassad och skräddarsytt stöd för att kunna kommersialisera och lansera din idé.

Redo att ta det första steget mot att förverkliga din idé?

Skicka oss en intresseanmälan – den är inte bindande på något sätt men en förutsättning för att vi ska kunna bedöma om Movexum är rätt för dig.

 

Vem kan få hjälp?

Vårt uppdrag är att jobba med innovativa metoder, arbetssätt, tjänster eller uppfinningar i Gävleborgs län. Det innebär att alla som bär på en idé med någon form av försprång eller på en ny lösning som har potential att bli ett företag med kan få hjälp av oss, förutsatt att du är skriven i Gävleborgs län, registrerar ditt bolag här eller har för avsikt att driva ditt bolag i vårt län. Vi har vissa kriterier som behöver uppfyllas av bolagen som vi kan stödja i vårt inkubatorprogram. Vi tittar bland annat på:

 

Innovationshöjd

Ny innovativ produkt, tjänst eller metod eller väsentlig förbättring av en redan existerade lösning

​Skalbarhet

Idén har en potential att växa, intäkterna ökar snabbare än kostnaderna

​Driven entreprenör

Du som person är engagerad och villig att avsätta den tid det krävs för att bygga ett framgångsrikt företag

Hållbarhet

Din idé bidrar till samhällsnyttan och/eller stödjer något av Agenda 2030s globala mål

Internationell marknad

Din idé har en marknad även utanför Sveriges gränser

Vill du se vilka bolag vi jobbar med just nu?

Här hittar du de startups som deltar i inkubatorprogrammet.