Startups i inkubatorprogrammet

Startups i inkubatorn just nu

Startups som blivit antagna till Movexums inkubatorprogram blir inkubatorbolag, eller IBO:er som vi internt förkortar dem. Som IBO är man tätt knuten till Movexum och sin tilldelade coach. Arbetet som görs under inkubatortiden är det som lägger grunden för bolagets framtida verksamhet och success.

Startups i nätverket

Att utforska en innovativ idé är att ge sig ut på okänd mark. Här hittar ni startups som valt att jobba vidare med sina idéer utanför inkubatorprogrammet, fullföljt inkubatorprogrammet men inte uppnått proof of concept, avvecklat eller gått vidare med andra idéer än med vilka de antogs till inkubatorn. 

Alumnibolag

Våra Alumni är bolag som fullföljt vårt inkubatorprogram och som genomgått alla delar av mognadsmatrisen, har en POC (Proof Of Concept) och en första affär.  Det är vår styrelse som beslutar vilka bolag som ska upptas som Alumni. Alumni-bolagen erbjuds att delta på föreläsningar, få tillgång till våra nätverk, hjälp med att sprida nyheter, tips om nya finansieringsmöjligheter med mera.

"Den coaching och det nätverk som du kommer att få genom processen är ovärderlig för ett nybildat företag."

Vilka värden kan vi tillföra genom vår inkubator? Vad tycker bolag som är eller varit inne i vår inkubator? Vad några av dem tycker kan du läsa om här.

Tini Garments

Materialteknik och hållbar produktion

Tini Garments skapar en ny nisch i modevärlden med en designad kollektion som skräddarsys och anpassas efter kundens behov hos lokala skrädderier. Fokuset ligger på hållbarhet hela vägen. Från material, till produktion – och hela livet ut.

Bolagsnamn: Tini Garments

Grundare: Tini Warg och Johanna Mörk

Ägare: Tini Warg, Johanna Mörk, Karolina Israelsson och Matilda Olsson

Affärsidé: Skräddarsytt mode för en hållbar stil. Tini Garments skapar en ny nisch i modevärlden med en designad kollektion som skräddarsys och anpassas efter kundens behov hos lokala skrädderier. Fokuset ligger på hållbarhet hela vägen. Från material, till produktion – och hela livet ut.

Senaste nytt/aktuellt:  Släpper ny webb och digitalt bokningssystem under våren 2021, skalar upp med 50 nya skräddare under 2021.

Digitala kanaler:  Tini Garments på Instagram

Mer läsning: Med hållbarhet som den röda tråden

Identifierade globala mål:

Workify

Digitala tjänster och processer

Workify hjälper små och medelstora åkerier och entreprenadbolag att digitalisera sina affärsprocesser vilket ger säkrare informationsflöde och möjlighet att omvandla sina arbetsinsatser till fakturor med minimal fördröjning.
 

Bolagsnamn: Workify AB

Grundare: Stefan Onkenhout och Kristofer Håde

Ägare: De två grundarna samt ytterligare sex investerare. ALMI Invest innehar den största aktieposten av investerarna. 

Hemsida: www.workifyapp.se

Enava

Digitala tjänster och processer

Grundare: Ulrika Munther

Ägare: Ulrika Munther

Bransch/Industri: Tech/vatten/sanitet

Affärsidé i korthet: Innovativa lösningar för enskilda avlopp. Det ska vara rent enkelt!

Marknadspotential: Sverige först, sedan Skandinavien, sedan Världen.

Hemsida: enava.se

DevUp Solutions AB

Digitala tjänster och processer

Insyn och förståelse i dina molnlösningar för ökad leveranskvalitet.

Bolagsnamn: DevUP Solutions AB

Grundare: Mattias Lögdberg

Ägare: Mattias Lögdberg

Affärsidé: Insyn och förståelse i dina molnlösningar för ökad leveranskvalitet.

Senaste nytt/aktuellt: 

Mer info: https://www.linkedin.com/company/devup-solutions

Identifierade globala mål:

Addcard

Digitala tjänster och processer

Bolagsnamn: AddCard AB
Grundare: Emil Larsson
Ägare: Emil Larsson, Eric Johansson, Andreas Sandin, Tommy Hillgren, Jan Boman
Bransch: IT/ Tech
Affärsidé i korthet: Addcard är en mobilapplikation som förenklar kontakthantering.
Marknadspotential: Global
Senaste nytt/aktuellt: Nystartat AB, mitt i verifieringsstadie med digital undersökning på Facebook, Instagram, Linked In och Google ads.
Hemsida: addcard.se

Swing Low AB

Digitala tjänster och processer

Digitalt verktyg som testar och säkerställer kvaliteten på pickups och mikrofoner.
 

Bolagsnamn: Swing Low AB

Grundare: Nise Palm

Ägare: Nisse Palm.

Kontakt: info@swinglow.se

Lovisa of Sweden​

Hållbart och inkluderande arbetsliv

Utomhuskontorsstolen ”The Bug” som skyddar användaren och dennes dator från ovälkommet väder och framför allt den reflekterande solens strålar som stör sikten på datorskärmen. Den ger människan möjlighet att arbeta utomhus om dagarna.

Bolagsnamn: Lovisa of Sweden

Grundare: Lovisa Pettersson

Ägare: Lovisa Pettersson

Affärsidé: En stol som är konstruerad för att stå utomhus och som kan rotera 360 grader. Tack vare det överhängande taket och de snedställda ribborna i ryggen stoppar den solens strålar som annars kan störa datorskärmen och användaren. Likaså stoppar den ljudvågor och skapar en behaglig miljö att jobba i.

Marknadspotential: Inledningsvis nationell, på sikt global.

Senaste nytt/aktuellt: 

Hemsida:  lovisaofsweden.se

Mer läsning: Ta med dig arbetet ut – Utekontoret senaste bolaget till inkubatorn

Identifierade globala mål:

3 God hälsa och välbefinnande

The Bug främjar mental hälsa och välbefinnande, bra lösning vid pandemier, inkluderande med tillgänglighet i det offentliga rummet, hälsoeffekten av att vara utomhus, hållbarhet och hälsa vid produktion med kemikaliefri process och produkt

11 Hållbara städer och samhällen

Ekonomisk tillväxt. Inkluderande, innovativa, tillgängliga grönområden/offentliga platser och uppmuntrar utomhusvistelse.

12 Hållbar Konsumtion och Produktion

Hållbar produktion utan kemikalier, bra råvaror och minskade transporter. Ökad konkurrenskraft, tillväxt på den lokala och globala marknaden, ökad sysselsättning. Förbättrad hälsa. Lovisa of Swedens produkter tillverkas för att hålla. Skapa medvetenhet hos konsument, minska dåliga konsumtionsmönster och låta produktion få kosta pengar.

Tapto Webcoach

Digitala tjänster och processer

En tjänst som digitl kopplar ihop tränare och ryttare för att kunna stötta i tärningen på ett sätt som inte är möjligt idag.

Bolagsnamn: Tapto Webcoach
Ägare och grundare: Tobias Rosén och Mariana Rosén
Affärsidé: En digital tjänst som kan stötta i första hand ryttare på distans.

Identifierade globala mål:

3 God hälsa och välbefinnande

Att rida innebär fysisk aktivitet men även så mycket mer. Rida och att vara tillsammans med djur har visat sig ha stora positiva effekter både fysiskt, mentalt och socialt. Det bidrar även till en upplevd högre livskvalitet.

4 God utbildning för alla

När man är i stallet och jobbar med hästar så lär man sig massor, även mycket utöver själva hästkunskapen. Exempel på kompetenser som tränas är förmågan att ta ansvar, förmågan att samarbeta, förmågan att planera, förmågan till problemlösning, relationen mellan insats och resultat. Alla dessa kompetenser har man stor nytta av även utanför stallet och framförallt i arbetslivet. Det finns forskning som visar på korrelationen mellan framgångsrika kvinnliga chefer och stallbakgrund.

Vi bidrar även till målen 5, 8 och 11.

AdMetals

Materialteknik och hållbar produktion

Har med hjälp av impinging-jet-teknik utvecklat ett sätt att kyla metaller som gör att man till exempel kan producera stål med bättre prestanda.

Bolagsnamn: AdMetals EB
Grundare och ägare: Ulf Holmberg och Bahram Mosfeghs
Affärsidé: Kyla metaller som gör att man till exempel kan producera stål med bättre prestanda.
Kategori: Materialteknik och hållbar produktion
Marknad: Global

Identifierade globala mål:

Metaller med bättre prestanda ger produkter som är lättare, har längre livslängd och bättre funktion i allt från bilar till kirurgiska instrument. Konsekvensen är mindre förbrukning av metaller, legeringar, energi, vatten, mm, allt till gagn för en mer hållbar industri. 

NITIU

Materialteknik och hållbar produktion

NITIU affärsidé är att utveckla en av världens starkaste makrostrukturer. Strukturen ger våra kunder en konkurrensfördel då bärande delar i deras produkter använder mindre material eller bär mer last.

Bolagets namn: NITIU

Grundare och ägare: Nina Holmblad, Michail Stockfelt och Patrik Eriksson

Grundare och ägare: Nina Holmblad, Michail Stockfelt och Patrik Eriksson

Affärsidé i korthet: NITIUs affärsidé är att utveckla en av världens starkaste makrostrukturer. Strukturen ger våra kunder en konkurrensfördel då bärande delar i deras produkter använder mindre material eller bär mer last. Genom att tillverka strukturen av 100% återvunnet material och tillverkning med 100% grön energi bidrar vi också till att uppnå våra globala miljömål.

Marknadspotential: Global, stor, skalbar.

 

Identifierade globala mål:

Genom att skapa mer energi-effektiv vätgaslagring underlättar NITIU samhällets grön energi-omvandling.

Förento UF

Digitala tjänster och processer

Förento UF

Förento är framtidens digitala läromedel inom entreprenörskap. Teori blandat med entreprenöriella och interaktiva övningar. Engagerande för eleven, underlättande för läraren.

Bolagsnamn: Förento AB

Grundare: Adrian Skoglund, Lukas Wiklund

Ägare: Adrian Skoglund, Lukas Widlund och Anton Svedkund

Bransch: Digitala tjänster och processer

Affärsidé i korthet: Erbjuder digitala kurser inom företagsekonomi och entreprenörskap

Senaste nytt: Arbeter med internationell expansion med uppbyggnad av separat varumärke.

Mer läsning: Plattform för affärsutveckling ska underlätta för unga entreprenörer

Summerski

Materialteknik och hållbar produktion

Skidspår som möjliggör längdskidåkning året runt.

Bolagsnamn: Summerski/Speedface AB

Grundare: Lars Englund

Ägare: Lars Englund

Affärsidé: Summerski är ett specialutvecklat plastskidspår som möjliggör längdskidåkning under barmarkssäsongen. Det är ett säkrare alternativ än rullskidor till exempel.

Marknadspotential: Global.

Senaste nytt/aktuellt: Har sålt ett 100 meter långt demospår till Vasaloppet.

Kontakt: info@bollegarden.se

Mer läsning: Längdskidor utan snö? Nu kommer innovationen som gör det möjligt att åka längdskidor året runt

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Summerski har under de senaste fem åren arbetat målinriktat med mål nr 9 som ger en återvinningsbar produkt. Det vill säga vår produkt innehåller ej koldioxid samt är 100% återvinningsbar.

 

LimeArc Process AB

Meterialteknik och hållbar produktion

Att utveckla den patenterade klimatneutrala tekniken LimeArc® som är baserad på elektriskt genererat plasma för skogsindustrins kemikalieåtervinning till global marknad. LimeArc® frigör bränsle och levererar koncentrerad koldioxid av biologiskt ursprung för vidareförädling i bioraffinaderi.

Bolagsnamn: LimeArc Process AB

Grundare: Carnot AB som till 100% ägs av Roland Lundqvist

Ägare: Carnot AB

Affärsidé i korthet:Att utveckla den patenterade klimatneutrala tekniken LimeArc® som är baserad på elektriskt genererat plasma för skogsindustrins kemikalieåtervinning till global marknad. LimeArc® frigör bränsle och levererar koncentrerad koldioxid av biologiskt ursprung för vidareförädling i bioraffinaderi.

Marknadspotential: Global. 40miljoner ton mesakalk ombränns i mesaugnar globalt, investeringsbehov vid totalt utbyte 100 mdr svenska kronor, varav Sverige utgör 10% av världsmarknaden.

Senaste nytt: Samverkar med ScanArc Plasma Technologies AB i Hofors samt forskningsinstitutet RISE ETC Piteå.

Webb: limearcprocess.se

Mer läsning: Nytt sätt att bränna kalk minskar klimatpåverkan och spar pengar

Vi bidrar med CO2-infångning och stödjer Fossilfritt Sveriges program.

Itablera

Digitala tjänster och processer

Itablera erbjuder en ”1-click Digital Office” – en digital tjänst för att centralisera all hantering och administration av ett företags web-appar och digitala tjänster. 

Bolagsnamn: Itablera AB

Grundare: Per Linde

Ägare: Per Linde

Affärsidé: Tjänsten Mr. Besserwisser som företag kan använda för att framtidssäkert bygga upp ett digitalt kontor dr alla tjänster kan samverka med varandra och samtidigt möjliggöra expandering i takt med företaget.

Marknadspotential: Global. Oavsett var så har de flesta företag behov av digitala hjälpmedel.

Senaste nytt/aktuellt

Identifierade globala mål:

IT på tekniknivå är internationellt mansdominerat. Itablera:s digitala tjänst kommer att göra IT mer inkluderande. 

Tjänsten gör smarta digitala tjänster mer lättillgänglig och därmed minska behovet av IT-konsulter och/eller en IT-avdelning. Ett företag ska fokusera på sin verksamhet och inte IT. 

Genom att verksamheten får kontroll över sina digitala tjänster kan företaget säkerställa att obrukade tjänster och system nedmonteras. Detta spar beräkningskraft vilket är direkt kopplat till energiåtgång

Mr. Besserwisser premierar och tillgängliggör innovativa digitala tjänster, tjänster som annars skulle vara okänd för företaget. Detta möjliggör för företag att jobba mer innovativt och effektivt med det dem är bäst på. 

Treddy

Digitala tjänster och processer

Har utvecklat en enklare och säkrare betalningslösning för begagnatmarknaden.
 

Bolagsnamn: Treddy

Grundare: Emil Svensson och Jacob Lundberg

Ägare: Emil Svensson och Jacob Lundberg

Kontakt: jacob_lundberg_94@hotmail.com

Klywa

Digitala tjänster och processer

Tjänst som säkerställer att samtliga användare av BI-verktyg har tillgång till rätt applikationer.

 

Bolagsnamn: Klywa AB

Grundare: Håkan von Matérn, Magnus Gripenroth samt två ännu ej namngivna

Ägare: Håkan von Matérn, Magnus Gripenroth samt två ännu ej namngivna

Affärsidé: Säkerställa att samtliga användare av BI-verktyg har tillgång till rätt applikationer.

Här hittar du en intervju med Håkan angående inträdet i vårt inkubatorprogram.

Priskonsulterna

Digitala tjänster och processer

Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.

 

Bolagsnamn: Priskonsulterna Sverige AB

Grundare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks

Ägare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks

Affärsidé: Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.

Marknadspotential: Stor i Sverige, ännu större i utlandet.

Senaste nytt/aktuellt: Juli 2018: Undersöker tillsammans med Movexum hur startups redan i tidiga skeden kan bli ännu vassare (och därmed mer attraktiva som bolag) inom pris- och lönsamhetsstyrning.

Här hittar du en intervju med Priskonsulterna gällande inträdet i vår inkubator.

Proxytech

Smarta och hållbara städer

Utveckla och sälja kretsloppsbaserade systemlösningar för rening av vatten, avlopp samt ämnesutvinning.

 

Bolagsnamn: Proxytech AB

Grundare: Hampus Granström

Ägare: Hampus Granström

Bransch/industri: Miljöteknik

Qanit

Smarta och hållbara städer

Qanit, ett innovativt kärl för återvinning och trygghet på offentlig plats.

 

Bolagsnamn: Qanit AB

Grundare och ägare: Lisa Teodorsson

Bransch: Återvinning, miljö, metall.

Affärsidé i korthet: Qanit är ett innovativt kärl för återvinning av sprayburkar och trygghet på offentlig plats. Kärlet är specialanpassat för att minimera riskerna som sprayburkar för med sig efter användning på offentliga platser, främst lagliga graffitiväggar. I dag slängs explosiva sprayburkar i offentliga sopkärl där det finns många människor i rörelse. Någon liknande lösning som Qanit finns idag inte på marknaden och det gör att använda sprayburkar idag felhanteras, vilket kan leda till personskada samt skadegörelse.

Marknadspotential: Global. Vi startar i Sverige, för att sedan snabbt ta oss ut i de Europeiska länderna, där en synligt behov finns. Den amerikanska marknaden är också något som vi kommer att börja se över inom snar framtid.

Senaste nytt/aktuellt: En prototyp är på gång, för att under sommar 2019 kunna köra en pilot.

Mer läsning: Innovativt sopkärl för hantering av sprayburkar senaste idén att antas till inkubatorn

Rhinoc

Materialteknik och hållbar produktion

Tar fram nya, förbättrade produkter och systemlösningar inom hydraulikområdet.
 

Saga Feedback

Hållbart och inkluderande arbetsliv

Pavo Consulting

Skapa ett bolag som utvecklar värdeskapande koncept som bidrar till talang- och organisationsutveckling. Först ut är Saga Feedback som bidrar till kandidat- och medarbetarupplevelse utöver det vanliga.

Bolagsnamn: Pavo Consulting AB Grundare: Stefan Magnusson Ägare: Stefan Magnusson Affärsidé i korthet: Skapa ett bolag som utvecklar värdeskapande koncept som bidrar till talang- och organisationssutveckling. Först ut är Saga Feedback som bidrar till en kandidat- och medarbetarupplevelse utöver det vanliga. Marknadspotential: Människans behov av feedback är grundläggande och begränsas inte av geografiska gränser eller kulturella bakgrunder. Vi vill alla bli bekräftade och få fram den bästa versionen av oss själva. Genom Saga Feedback kan vi synliggöra varandra och göra vår omgivning skickligare. Det finns idag få konkreta verktyg som dessutom kan användas helt integrerat i det ansvar och uppgifter en ledare har naturligt i sin roll. Just Saga Feedback är unikt med sitt koncept och användningsområden. Marknadspotentialen är med det global med en etableringsplan där Sverige är först ut. Senaste nytt/aktuellt: Mer läsning: Feeling för feedback

Selfploid

Digitala tjänster och processer

En transparant bemanningslösning som erbjuder företag som såväl privatpersoner möjligheten att anlita arbetskraft baserat på tidigare erfarenheter och omdömen istället för intervjuer.

 

Bolagsnamn: Selfploid AB

Grundare: Kim Berge och Rasmus Forsell

Ägare: Kim Berge och Rasmus Forsell

Affärsidé:En transparant bemanningslösning som erbjuder företag som såväl privatpersoner möjligheten att anlita arbetskraft baserat på tidigare erfarenheter och omdömen istället för intervjuer. Sammankopplar arbetstagare och arbetsgivare och tar fullt arbetsgivaransvar i en bemanningssituation. Arbetar med korta ledtider, flexibilitet, snabba utbetalningar samt minimering av fasta kostnader som i traditionella bemanningsföretag höjer priset för slutkunden.

SPPO

Onlineverktyg

Onlineverktyg för specialpedagoger. 

Läs mer om SPPO på deras hemsida.

Sure Taste

Livsmedel

Produktutveckling, import, export och försäljning av sockerreducerade konsumentprodukter.

 

Bolagsnamn: Sure Taste AB

Grundare: Ange Mertner, Torbjörn Schelin

Ägare: Ange Mertner, Torbjörn Schelin

Affärsidé i korthet: Produktutveckling, import, export och försäljning av sockerreducerade konsumentprodukter

Marknadspotential: Stora möjligheter vid en pågående attitydförändring till hälsa och västvärldens fortsatta överkonsumtion av socker

Senaste nytt/aktuellt: Första två produkter lanserade under Q4 2018, nya produktlanseringar planerade under Q1 2019.

Hemsida: suretaste.se

Mer läsning: De vill göra sockerreducerade produkter till det nya normala

OKB Con

Digitala tjänster och processer

Utvecklar VR-teknik för vården.

Bolagsnamn: Knudsen Consulting AB

Grundare: Bent och Kati Knudsen

Ägare: Bent och Kati Knudsen

Bransch: Materialteknik och hållbarbar produktion

Affärsidé i korthet: Utvecklar VR-teknik för vården.

Marknadspotential: Främst Sverige och Skandinavien.

Zential

Digitala tjänster och processer

Digital plattform for frilansare.

Bolagsnamn: Zential

Grundare: Fredrik Larsson, Stefan Eriksson, Niklas Persson

Ägare: Fredrik Larsson, Stefan Eriksson, Niklas Persson

Affärsidé: Digitala plattform som riktar sig till i första hand frilansare som bl.a. vill få koll på sina projekt och aktiviteter. Zential är en tjänst – som finns i din mobil eller på din dator – och som hjälper frilansare att hålla koll på sina projekt och aktiviteter. Zential sätter användaren i centrum och ger omedelbar återkoppling och översikt.

Marknadspotential: Internationell marknad.

Senaste nytt/aktuellt: Juli 2018: Har precis släppt den första versionen av Zential till användare.

zential.se

Mer om Zential kan du läsa här: Zential nytt bolag i inkubatorn

Lifestyle Bike Rental AB​

Smarta hållbara städer

Bygga ett franchise-koncept för uthyrning av elcyklar. Paketera som all inclusive-lösning för entreprenörer/aktörer.

Bolagsnamn: Lifestyle Bike Rental AB

Grundare: Pär Burefjord

Ägare: Pär Burefjord

Bransch/Industri: Smarta hållbara städer

Affärsidé i korthet: Bygga ett franchise-koncept för uthyrning av elcyklar. Paketera som all inclusive-lösning för entreprenörer/aktörer.

Marknadspotential: Jag tänker att idén går att skala upp till länder inom Europa ganska snabbt. Det finns idag inget gemensamt varumärke för elcykeluthyrning.

Senaste nytt/aktuellt: Jag hoppas få förstudiemedel från Almi och innovationsstöd från Region Gävleborg och då trycker jag på knappen till en pilotcontainer. Vi har en butik i Sandviken idag i mitt andra bolag Active Brands Sweden AB där man kan köpa och se elcyklarna och scootrarna. Vi har även en webshop www.myvelo.se där sortimentet visas och säljs.

BrandStar Alliance​

Livsmedel

BrandStar Alliance AB arbetar med utveckling och etablering av starka svenska karakteristiska och nischade varummärken med fokus på goda upplevelser – som bidrar till ökad livskvalitet.

Grundare: Steven Kautzky Andersson, Catherine Engelbrekt
Ägare: Steven Kautzky Andersson, Catherine Engelbrekt
Affärsidé i korthet: Brand Star Alliance AB arbetar med utveckling och etablering av starka svenska karakteristiska och nischade varumärken med fokus på goda upplevelser – som bidrar till ökad livskvalitet.
Marknadspotential: Vi vänder oss mot en mogen marknad där efterfrågan efter västerländska exklusiva livsstilsvarumärken och dryckesprodukter allt mer ökar. Tillväxtrenden visar på att importerade starkspritsdrycker fortsätter bre ut sig i flera av de Asiatiska länderna, mycket tack vare en större disponibel inkomst. Intresset finns såväl i Europa som USA. Limiterade, hantverksmässiga och högkvalitativa livsstilsprodukter med en stark identitet efterfrågas världen över, även om det handlar om en något mer nischad marknad. Vi vänder oss till företag som är etablerade, med erfarenheter av ultra-premium produkter och livsstilsvarumärken, med egna målgrupper i form av finsmakare, livsnjutare och samlare.
Senaste nytt/aktuellt: Är till hösten öppna för att se över ett samarbete med en affärsängel eller möjlig investerare.
Hemsida: brandstar.se

Mer läsning: Nästa stora stjärna på varumärkeshimlen?

Abibo

Digitala tjänster och processer

Individanpassade böcker för lässvaga

 

Bolagsnamn: Arrtodo/Abibo

Grundare: Anna Hansers Rutäng

Ägare: Anna Hansers Rutäng

Affärsidé: Abibo är en internetbokhandel som erbjuder individanpassning av befintliga böcker på marknaden. Med hjälp av Abibos editor kan kunden anpassa böcker utifrån sina egna förutsättningar och behov för att läsa både digitalt och i print.

Marknadspotential: Abibos målgrupp är personer med synnedsättning pga synskada eller ålders synnedsättning, personer som har svenska som andra språk, samt personer som har svårigheter med avkodning, läshastighet eller läsförståelse ex. personer med -dyslexi -koncentrationssvårigheter, kognitiv- eller liknande funktionsnedsättning.

Utifrån målgruppsbeskrivning finns ett antagande att 3% av människor i befolkning antas vara lässvag, eller är förälder till lässvagt barn, är medveten om behovet samt har tillgång till tekniska hjälpmedel samt möjlighet och vilja att betala för individanpassat läsande. Samma potential gäller även utanför Sverige.

Senaste nytt/aktuellt:

Aktivt söker investering? Jag har satt som mål att lansera Abibo version 1 innan jag tar in någon delägare i bolaget. Men inget är ristat i sten så jag tar varmt emot förslag från intressenter redan idag.

Kontakt: anna@arrtodo.se

Aerogel

Construction

Svenska Aerogel AB utvecklar och tillverkar unika, miljövänliga och återvinningsbara aerogelmaterial för en rad industriella applikationer exempelvis isolering för värme och ljud.

 

Webbsida

BlixtIn

Digitala tjänster och processer

Förmedla tjänster/uppdrag digitalt och oberoende mellan företag, men även frilansare.

Bolagsnamn: Blixtin AB

Grundare: Jonas Lööw

Ägare: Jonas Lööw m.fl.

 

kontakt: jonas@blixtin.se

Brandposten

Tech

Brandposten erbjuder en ny miljövänlig och effektiv teknik Pyrotekniskt Genererad Aerosol (PGA) för brandsläckning som är ofarlig för både utrustning och människor.

Cargo Beacon

Digitala tjänster och processer

Har utvecklat en datalogger som loggar temperatur, luftfuktighet och andra särskilda händelser vid godstransporter direkt till ansluten enhet. Ett smart och pålitligt sätt att övervaka leveranskedjan.

Kontakt: info@cargo-beacon.com

CC-fix

Construction

Verktyg till regling och glespanel, en hjälpande hand för alla proffs och hemmafixare.]

 

Webbsida

Colabitoil

Fuel

Colabitoil AB skall vara en aktiv och långsiktig leverantör av drivmedel och med egen produktion av tekniska innovationer inom biodiesel.

 

Webbsida

D-rail

Digitala tjänster och processer

Har tagit fram en mätutrustning som levererar realtidsinformation om skicket på våra järnvägar.

Bolagsnamn: D-Rail AB

Grundare: Christoffer Hamin, Anders Gilberg

Ägare: Christoffer Hamin, Anders Gilberg,  BBFV i Norrland AB

Affärsidé: D-Rail levererar information om skicket på järnvägen, varje dag för att möjliggöra ett prediktivt underhåll. D-Rail producerar, installerar och driftar sensorer på vilket tåg som helst. Data ifrån sensorsystemen analyseras sedan i molnet och skapar information angående skicket på järnvägen. Informationen i D-Rail’s webportal abonneras ut.

Marknadspotential: Marknaden är global.

Senaste nytt/aktuellt: Pilotprojekt med Trafikverket och Luleå tekniska universitet och lokaliserat rälsskador i Stockholms metro.

Söker aktivt investering? Nej

Kontakt: christoffer@d-rail.se

First Mat

Production

Har utvecklat en funktionsanpassad hästtransportmatta med formgjutna, flexibla kanter som skyddar hästtransporten från röta och gör det enklare att hålla den ren.

Webbsida

GoGenius

Service design

Christina Franzén, Marita Svensson och Pär Lärkeryd har tillsammans utvecklat den flexibla processmodellen GoGenius som bidrar till att skapa lönsamma organisationer. Visionen är ett arbetsliv på lika villkor.

 

Webbsida

InCoax

Tech

InCoax Networks utvecklar, marknadsför och säljer lösningar för bredbands access över existerande infrastruktur som redan finns i samtliga höghus, radhusområden, hotell och semesterbyar i Sverige och Europa.

 

Webbsida

Janjoo

IOT

Innovativa lösningar inom utveckling och digital kommunikation]

Bolagsnamn: janjoo AB

Grundare: Andreas Wikholm, Johannes Eriksson, Johanna Fernstedt

Ägare: JANJOO GROUP AB, Rebmax AB, Rizbiz AB, Almi Invest, Sandviken Investerarna

Affärsidé: Att utveckla och tillhandahålla IT-tjänster till företag och organisationer i hela landet med syfte att förenkla och effektivisera den digitala kommunikationen. Produktportföljen består i dagsläget av fyra färdiga produkter: Informera, ett kommunikationsverktyg för effektiv och träffsäker digital kommunikation. Simpliform, ett kraftfullt verktyg för dynamiska formulär. BankID-molntjänst, en komplett tjänst för digital signering av avtal. För-Färdiganmälan, en webbportal för samverkan mellan installatör i portal och handläggare i Lime CRM.

Marknadspotential (sverige/export): I Sverige finns 3 000-5 000 potentiella kunder, beståendes av både mindre och större företag, samt kommuner och större organisationer.

Senaste nytt/aktuellt: Vi söker fler säljare och utvecklare

Aktivt söker investering?: Nej

kontakt: info@janjoo.se

LCHF

Health

Att med stöd av LCHF-metoden informera och stödja privatpersoner och företag till bättre hälsa, i Sverige och övriga världen.

 

Webbsida

Meta Hyd

Energy

Utveckling och försäljning av ny teknik för uppgradering, lagring och transport av biogas.

Webbsida

Måses Design

Interior design

Månses design, designar produkter, främst för det dukade bordet med egen stark identitet.

 

Webbsida

MYoroface

Medical

MYoroface är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer material, produkter och utbildning för utredning och behandling av ät/sväljsvårigheter, förlamning i ansikte och svalg samt otydligt tal hos barn och vuxna.

 

Webbsida

Naturlära

Education

Naturlära är ett fristående naturbruksgymnasium, vår naturbruksutbildning har gården i centrum och genom olika tillval visas alla möjligheter som står till buds för sysselsättning och företagande på landsbygden.

 

Webbsida

Open Care

Health

Förverkligar tanken på att bo och leva tryggt i takt med åldrandet. Detta gör vi med egenutvecklade verksamhets- och IT-system.

Webbsida

Proelec

Tech

Proelec är specialister på små smarta och energisnåla datorlösningar för industriella applikationer som anpassas efter kundens behov.

 

Webbsida

Radarbolaget

Tech

Radarbolaget erbjuder ett radarsystem för övervakning av heta processer för stål- och metallindustrin.

 

Webbsida

Reflectus

Service design

Reflectus hjälper företag och organisationer att driva projekt på ett professionellt sätt med hjälp av Anido, ett webbaserat projeksstyrningsverktyg.

 

Webbsida

RoadRoid

IOT

Mätsystem för vägkvalitet med smartphone.

 

Bolagsnamn: Roadroid AB

Grundare: Lars Forslöf

Ägare: Lars Forslöf, Tommy Niittula, Hans Jones

Affärsidé: Säljer system/licenser för att samla in data om vägen standard för planering och prioritering av underhållsinsatser.

Marknadspotential (sverige/export): Arbetar globalt.

Senaste nytt/aktuellt: Vi har en kontinuerlig utveckling och deltar på globala event för marknadsföring.

Söker aktivt investering? Nej

 

kontakt: lars.forslof@roadroid.com

 

Shings

Sports

Shings utvecklar och står bakom ett helt nytt koncept för skor till Din häst. Shings hovskor är ergonomiska och tekniskt avancerade kvalitetsprodukter från Sverige.

 

Webbsida

Solarwave

Enviroment

Solarwave AB utvecklar kostnadseffektiva vattenrenings- och solcellslösningar som förbättrar levnadsförhållandena och stöder den hållbara utvecklingen i geografiskt utsatta områden.

 

Bolagsnamn: Solarwave AB

Grundare: Bengt Skörelid

Ägare: Midroc New Technology, WP International AB, Almi Invest

Affärsidé: Rent dricksvatten är ett måste för att förhindra spridningen av dödliga sjukdomar, minska fattigdom och för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. SolarWave bidrar till att öka livskvaliteten för människor boende utanför storstäderna i utvecklingsländer genom att ge mindre bemedlade människor tillgång till rent vatten de har råd med, förse byar med arbetstillfällen och möjligheter att generera inkomst.

Marknadspotential (Sverige/export): Arbetar globalt. Huvudkvarter i Gävle, kontor i Tanzania och Uganda samt återförsäljare i ett stort antal andra länder.

Senaste nytt/aktuellt: Utvecklar nya produkter i samarbete med MSB, Myndigheten för Samhällsberedskap.

Söker aktivt investering? Ja

SSY

Construction

Utvecklar och bygger båtar i rostfritt stål. Nyttjar de senaste landvinningarna avseende stål, lasersvets, laserskärning samt hydroformning.

Webbsida

Zutobi​

Digitala tjänster och processer

Körkortsapp.

Bolagsnamn: Zutobi AB
Grundare: David, Tim, Leo, Joel och Lucas Wallenbäck
Bransch/Industri: Digitala tjänster och processer
Affärsidé i korthet: Gratis körkortsapp
Marknadspotential: Stor
Senaste nytt/aktuellt:

Ta Bo Design Studio AB

Ta Bo Design Studio AB

Egen utveckling och tillverkning av inredningsprodukter samt konsultverksamhet mot restaurangnäringen.

Bolagsnamn: TA BO DESIGN STUDIO AB

Grundare: Anton Torlén och Oscar Bendrik

Ägare: Anton Torlén och Oscar Bendrik

Bransch: Inredningsdesign och produktdesign

Affärsidé: Egen utveckling och tillverkning av inredningsprodukter samt konsultverksamhet mot restaurangnäringen.

Marknadspotential: Ett första steg är ett slå oss in på marknaden i Sverige men vi ser helt klart en potential för våra produkter att hitta till en internationell marknad.

Senaste nytt/aktuellt: Just nu har vi fullt upp med att flytta in i vårt nya kontor och ateljé i Midsommarkransen i Stockholm.

Mer läsning: Egensinniga inredningsprodukter med stor vikt vid miljömässig och social hållbarhet

2p1

Tech

Utvecklar energieffektiva LED-armaturer med en del av råvaran från återbrukade plattskärmar.

Webbsida

YuleGoat

Food

Svensk glögg brygd på lokala smaker från Gävle.

 

Website: yulegoat.com

 

BlixtIn

Digitala tjänster och processer

Förmedla tjänster/uppdrag digitalt och oberoende mellan företag, men även frilansare.

Bolagsnamn: Blixtin AB

Grundare: Jonas Lööw

Ägare: Jonas Lööw m.fl.

 

kontakt: jonas@blixtin.se

Aerogel

Construction

Svenska Aerogel AB utvecklar och tillverkar unika, miljövänliga och återvinningsbara aerogelmaterial för en rad industriella applikationer exempelvis isolering för värme och ljud.

 

Webbsida

Enava

-

Mer information kommer