Bolag berättar

Under de tio år som vi varit verksamma har vi haft förmånen att få jobba med många spännande startups. Här kan du läsa vad några av dem tycker om samarbetet med oss.

BlixtIn

Jonas Lööw är grundare av Bokadero.

Webb: www.bokadero.se

 

Jonas Lööw klev in i vårt inkubatorprogram hösten 2017 med sin idé BlixtIn som sedermera utvecklades till att bli Bokadero. 

Jonas, du berättade vid antagningen att det som lockade dig mest med Movexum var möjligheterna till att få coachning och stöd i frågor som du tidigare inte ställts inför. Har dina förväntningar infriats?

Förväntningar överträffades! I början visste jag nog inte riktigt vad det innebar med Movexum, utan jag tyckte det var bra att få coaching när man är färsk. Det kan vara lätt att man stirrar sig blind och går sin egen väg. Den biten var verkligen över förväntan, det var skönt att jag hade Johan (min coach) att bolla med när min affärsidé fick byta lite inriktning, om jag varit själv då kanske jag tänkt att det var ett misslyckande vilket det såklart inte är. Jag är också en person som tycker det är mer intressant att sätta de stora bitarna, tack vare Movexum fick jag press på mig att gräva ner mig mer på detaljnivå.

Vilket tycker du är det största värdet Movexum bidragit med till din verksamhet?

Helt klart rådgivningen i områden som försäljning, hållbarhet i affärsmodellen och att våga titta stort. Det är enormt härlig miljö att få vara en del av och att få ta del av de andra bolagens framgångar och motgångar är enormt värdefullt. Ibland har man haft det väldigt tufft och då har det varit andra bolag som haft det precis lika, då var det skönt att kunna prata om det tillsammans och inte känna att man är ensam om det.

Vilken är den största aha-insikten du fick som inkubatorbolag?

Det var troligtvis respekten och förtroendet jag fick när jag berättade att bolaget var med i inkubatorn. Människor som visste vilka Movexum är visste att inte vilken entreprenör som helst erbjuds en plats i inkubatorn.

Finns det några särskilda moment/verktyg som du uppskattat mer än andra?

Som jag tidigare nämnde så var det enormt skönt när det var lite tyngre att få sitta och prata med andra bolag som också hade eller haft tyngre perioder. Det gav en boost!

Movexums värdegrund är att vi ska vara vägvisande, utmanande, inspirerande och värdeskapande. Är det något vi levererar tycker du?

Absolut, med svaren på frågorna ovan så känns det som att ni täcker alla områdena.

Vad skulle vi kunna förbättra?

Berätta för fler att ni finns, berätta om villkoren för att kunna komma in i Movexum, det skulle stärka både er och oss som bolag! Samarbeta mer med storbolagen som finns i Gävleborg, dem borde vara intresserad av det ni arbetar med!

MYoroFace

Ylvali Gerling är grundare och ägare av MYoroFace, ett medicinskt och forskningsdrivet företag med säte i Hudiksvall.

Webb: https://www.myoroface.se

MYoroFace är ett av Movexums 21 Alumni-bolag, det vill säga bolag som varit inne i vår inkubator och som valt att fortsätta relationen med oss. Företaget grundades 2012 och bygger produkten IQoro® som under 20 år forskats fram av Med. Dr Mary Hägg. IQoro med tillhörande behandlingsmetod, behandlar bland annat sväljsvårigheter och snarkningar. Den viktigaste och största kundgruppen är regionala sjukvårdsorganisationer som landsting och regioner samt privata vårdnadsgivare. Marknaden är idag Skandinavien och Storbritannien men på sikt tveklöst global. 

Vad har Movexum betytt för Myoroface?

– Först och främst hjälp med att bygga upp företaget från grunden och fungera som ett ovärderligt bollplank under hela uppbyggnadsperioden. Hjälp med att få tag i viktiga kontakter och nätverk. Genom Movexums försorg var vi med i Kapitalmarknadsdagarna i Åre 2015 och lyckades vinna Almis nationella Pitchtävling och 100 000 kronor bland 60 deltagare. Vinsten har inneburit en positiv uppmärksamhet och en god marknadsföring för att nå ut med vår fortsatta verksamhet.

Vad skulle du ge för råd till ett företag som söker till Movexums inkubatorprogram idag?

- Det är viktigt att ha en idé om vad du vill ha hjälp med som ny företagare. Du måste vara beredd att driva processen själv eller med din kollega. Movexum är inte att betrakta som en extra personal i företaget. Det är lätt att gå med i själva inkubatorprocessen men du måste vara beredd att sätta av tid för att kunna genomföra de råd som du får under processens gång. Passa på att ställa frågor.

Solarwave

SolarWave var bland de första företagen som kom med i Movexums inkubatorprocess. På bilden Jens Schöldström, Jini Nälsén, Adrine Atumanyao och Johan Wennerberg.

Webb: http://www.solarwave.se/

SolarWave är ett internationellt företag som grundades 2009 och som tillhandahåller pålitliga och konkurrenskraftiga soldrivna desinfektions- och desinficeringssystem. Genom att kombinera avancerade sol- och miljöteknik-produkter, skapar SolarWave en många gånger livsavgörande lösning för utvecklingsländer och akutbyråer genom bl.a. rening av vatten. SolarWave delar idag lokaler med Movexum i centrala Gävle och är ett av våra Alumni-bolag.

Vad har Movexum betytt för ert företag?

– Att komma med i Movexum har inneburit att SolarWave fått ett mer strukturerat sätt att göra affärer på. Själva starten som ett exportbolag med innovativa produkter var nytt till och med för Movexum. Trots det kunde vi få hjälp via externt inkopplade experter, hjälp med att hitta rätt nätverk och viktiga kontakter med olika organisationer, finansieringslösningar med mera. Som Alumnibolag har vi fått möjligheter att hyra kontor hos Movexum, vara med på värdefulla aktiviteter som anordnas och samtidigt få råd när så behövts. Movexum är också en av våra största marknadsföringskanaler. Vi är stolta att vara kopplade till Movexum.

Vad skulle ni ge för råd till ett företag som antas till Movexums inkubatorprocess idag?

– Tveka inte att vara med! Den coaching och det nätverk som du kommer att få genom processen är ovärderlig för ett nybildat företag.

Cargo Beacon

Olov Hisved är företagets VD.

Webb: http://cargo-beacon.com/

Cargo Beacon startade i början av 2016 och har sitt säte i Alfta, Hälsingland. Företaget har utvecklat en datalogger som är designad för godstransporter och som loggar temperatur, luftfuktighet, lokalisering och särskilda händelser direkt till din mobila enhet och andra anslutna enheter. Cargo Beacon är sedan hösten 2019 ett alumnibolag.

Hur kom du i kontakt med Movexum?
Som ett nystartat utvecklingsföretag googlade ägarna efter närmaste företagsinkubator för att söka hjälp och råd i uppstartsfasen och fann Movexum.

Vilka förväntningar har du som inkubatorbolag i Movexum?
I första hand att bli coachad och stöttad i själva affärsutvecklingsprocessen. Dessutom en gemenskap och utbyte med andra inkubatorbolag som är i samma situation.

Arrtodo

Anna Hansers Rutäng är grundare och företagets VD.

Webb: http://www.arrtodo.se/ 

Arrtodo ägdes och dres av Anna Hansers Rutäng. Företaget grundades 2015 och hade sitt säte i Vallsta. Arrtodo erbjöd tjänsten Abibo som är webbshopbaserad där kunden kan specialutforma böcker för att anpassa dem efter sina behov. Boken trycks därefter eller blir tillgänglig som e-bok. 

Hur kom du Anna i kontakt med Movexum?

Arrtodo sökte Innovationsstöd av Almi GävleDala. En representant från Movexum satt med i beslutsgruppen och tyckte Arrtodos företagsidé lät intressant. Arrtodo erbjöds därför i en plats i Boost Chamber och blev därefter antagen till inkubatorprogrammet. Innan dess visste jag ingenting om Movexum.

Vilka förväntningar hade du som inkubatorbolag i Movexum?

Som ensam i mitt företag ville jag se Movexum som ett viktigt bollplank att bolla idéer med i uppstartsfasen. Som många andra inkubatorbolag hade jag inte haft möjlighet att bygga upp ett eget team ännu. Utöver en branschkunnig styrelseledamot och min familj hade jag ingen jag kunde föra en löpande dialog med om företagets utveckling. Movexum var genom nätverk, coachning, föreläsningar och utbildning ett stort stöd under startup-processen. Inkubatorsprocessen fick mig att växa som företagare med större mod, kunskap, insikt, självkännedom och uthållighet.