Strategier för hållbarhet

Vi har i uppdrag att tillsammans med våra startups bygga ekonomiska, sociala och klimatsnälla bolag.

Vårt erbjudande inom hållbarhet

En följeslagare på resan

Från identifiering av Agenda-målen till actionplans och handling – vi finns med på hela hållbarhetsresan.

Verktyg som vässar

Hållbarhetsorientering, Agenda 2030-workshop, Acture, Cradlenet, hållbarhetskommunikation, SprintX2.0 mm.

Kompetens som kompletterar

Expertteam inhouse, konsulter, utbildningar, möten, omvärldsbevakning, nätverksträffar.

Kapital som bidrar

Inom området hållbarhet finns affärsutvecklingscheckar på 25 000:- att söka.

”För alla innovativa, nya bolag är det avgörande att integrera hållbarhet i sin verksamhet.  Inte bara för att adressera samhälleliga och miljömässiga utmaningar, utan också för att skapa långsiktig affärsmässig hållbarhet.

Genom att fokusera på hållbarhet kan startups differentiera sig på marknaden, attrahera investeringar och kunder med liknande värderingar samt minska kostnader genom effektiv resursanvändning. Dessutom kan en hållbar affärsmodell öka företagets resiliens mot framtida ekonomiska och miljömässiga förändringar.”

Daniel Oxbacke, hållbarhetsstrateg
Gunilla Roberg, projektledare

Movexums interna hållbarhetsarbete
Det här är hållbarhet för oss