Hållbarhet

Vårt uppdrag är att se till att de bolags som byggs hos oss bidrar till en bättre värld och att vi själva som organisation ligger i framkant.

Så jobbar vi

Med bolagen Internt Externt

För att bli antagen som bolag till våra program behöver man ha identifierat ett eller flera av Agenda 2030:s globala mål som man med sin idé eller lösning bidrar till.  Våra bolag genomför workshops, hållbarhetsorienteringar, rapporter och har tillgång till expertkompetenser samt utvecklingscheckar.

Vårt erbjudande till bolagen

Tre personer som jobbar tillsammans.

Globala mål vi adresserar i vårt uppdrag

Vår hållbarhetsstrateg

Verktyg, kompetens och kapital – utforska fler av våra tjänster

Vad våra bolag får tillgång till