Inkubatorn

Från prototyp till lansering och en första investering.

Snabbare framåt för din startup – testa oss

Inkubatorprogrammet passar dig som

Genomfört kundverifieringar

Du har koll på såväl kund som marknad, vet att din affärsidé löser problem och att det finns betalningsvilja.

Har grunden till en affärsmodell

Delar av din affärsmodell har testats och du har fått en djupare insikt om marknaden.

Börjat bygga team

Du vet vilka kompetenser som behöver rekryteras för att säkerställa den önskade utvecklingstakten.

Jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor

Ni har identifierat era hållbarhetsmål och jobbar aktivt med att koppla de till affären.

Är redo för externt kapital

Du har sannolikt fått mjuka medel och tittar nu på externt kapital.

Det här får du tillgång till

Skräddarsydda insatser Affärsutvecklingscheckar Tjänster

Unikt för dig och din idé

Att bygga ett bolag av en innovation går inte att likna med att starta ett traditionellt företag. Startup är ett mindset – inte en bara en bolagstyp. Under tiden i inkubatorn kommer du bland annat att uppnå:

  • ett bekräftat behov från flertalet kunder
  • en djupare insikt i din kund och vem/vilka det faktiskt är
  • en affärsmodell som är testad med din tilltänkta marknad genom intervjuer
  • klartecken för sådd-finansiering
  • en affärsmodellhypotes som inkluderar hållbarhet
  • problem/solution fit

 

Inkubatorprogrammet bygger på en individuell milstolpsplan som sträcker sig över 18- eller 36* månader. Under tiden i inkubatorn blir du återkommande coachad aoch utmanad av såvöl din dedikerade affärscoach som hela coachteamet. Utöver det har du såklart tillgång till expertkompetenser inom finansiering, teamutveckling, patent rekrytering  och andra relevanta områden. I programmet ingår hot desk på Movexums huvudkontor med många möjligheter till utbyte och lärande med andra bolag.

När du är klar i inkubatorn har du identifierat din target-kund, inlett samarbeten, har pilotkunder och genomför en pre-launch.

 

*Deeptech-bolag.

inkubatorprogrammet

FAQ

Redo att skicka oss en intresseanmälan?

Sök här

Vill du veta mer om programmet eller våra processer?

Hör av dig till Johan