Globala tillväxtplaner

Maximera tillväxtpotentialen genom att finnas på flera marknader – vi gör dig redo.

Vårt erbjudande inom internationalisering

Soft landing

Vi sätter upp dig hos någon av våra internationella partners för en smooth marknadsentré.

Northbound Scaleups

Vårt internationella projekt hjälper dig identifiera en första internationell marknad.

Affärsutvecklings­checkar

85 000:- i checkar att söka med tema internationalisering.

Expertteam inhouse

Dedikerade resurser som stöttar dig när det är dags att go abroad.

Partners

Business Sweden, Go Global, Sluch med flera.
En internationell synvinkel öppnar upp för en mycket större marknad, vilket ökar möjligheterna till skalbarhet och intäkter. Genom att adressera problem och behov på en global skala kan en startup nå en bredare och mer diversifierad kundbas. Dessutom kan tillgången till olika marknader bidra till att minska sårbarheten mot regionala ekonomiska svängningar och andra risker. Vidare möjliggör en global synvinkel tillgång till olika talanger, teknologier och resurser runt om i världen, vilket kan ge konkurrensfördelar och möjligheter till innovation. Slutligen kan en global närvaro bidra till att bygga starkare partnerskap och nätverk, vilket är avgörande för långsiktig tillväxt och hållbarhet för företaget

Våra internationaliseringsexperter