Boost Chamber

Utforska din idé och identifiera dina kunder.

Anmäl ditt intresse

Boost Chamber passar dig som

Behöver hitta din kund

Vem är din kund, vilken marknad är aktuell och löser din idé verkliga problem?

Har en unik idé

Går idén att kommersialisera och behöver du skydda den på något vis?

Saknar rätt kontakter

Vilka kompetenser behöver du bygga på med och vilka personer kan bidra till ditt bolag?

Behöver stöd

Vilka steg är aktuella, finns det pengar att söka och vad ska du prioritera härnäst?

Vill kickstarta din resa

Vi ser till att du är rätt rustad och har koll på vad som krävs för att lyckas.

Programmet boostar dina kunskaper inom

Lean-metodik Kundverifiering Konkurrentanalys Värdeerbjudande

LEAN-modellen

LEAN startup är en metodik som används för att med små medel effektivt utveckla bolag och produkter som levererar ett maximalt kundvärde.  Den bygger på att snabbt skapa och testa hypoteser genom att lansera minimalt fungerande produkter (MVP) och samla in kundfeedback. Detta gör det möjligt att snabbt iterera och förbättra produkten baserat på verkliga data, istället för att spendera mycket tid och resurser på antaganden och långsiktiga planer.  I LEAN startup läggs stort fokus vid att lära sig vad kunder verkligen vill ha för att så snabbt som möjligt kunna anpassa affärsmodell och produkten efter marknadens behov.

Metoden grundar sig i vetenskap och forskning.

boost chamber

Så funkar programmet

Nyfiken på om Boost Chamber är för dig? Hör av dig till Johan!

Fler program på Movexum

Vi rekommenderar alla att gå Boost Chamber – oavsett tidigare erfarenheter

Kolla in BC-bolagen i vår bolagsportfölj

Koll på läget och vill försäkra dig en plats?

Sök redan idag