Innovations­utveckling

Traditionella affärsmodeller går inte att tillämpa på innovationer. Däremot finns en rad genom forskning verifierade processer som gör att chanserna till framgång ökar. Lär dig bemästra metodiken som tar din innovation framåt.

LEAN-startup

Build, measure and learn. LEAN-metodiken tar dig effektivt till din product market fit.

Business Model Canvas

Nio centrala byggblock som visualiserar och strukturerar ditt bolags affärsmodell på ett överskådligt sätt.

Value Proposition Canvas

Utvecklar en förståelse för ditt värdeerbjudande genom kundanalyser och kundbehov.

Kundverifiering

Koll på kunden kan vara svårare än man tror. Lär känna din kund genom intervjuer, tester och feedback.

Marknadsanalys

Utforska marknadsstorlek, kundsegment, konkurrens och tillväxtpotential för att fatta rätt beslut.

IP och patent

Ditt bolags värde kan vara grundat helt på det immateriella tillgångarna. Använd rätt verktyg för skydd.

Om innovationsutveckling

”Vårt samhälle är beroende av innovationsutveckling för att vara konkurrenskraftigt och framgångsrikt på lång sikt. Genom att tillämpa beprövade metoder som bottnar i forskning och vetenskap, kan Movexum maximera framgången för regionala, innovativa startups. De metoder vi använder har visat sig framgångsrika för innovativa startups runt om i världen. Genom att experimentera, utforska och utvärdera tar sig innovativa bolag framåt. Metodiken använder vi också i vårt interna utvecklingsarbete.

Ulrika Malmqvist, VD

Vill du bli riktigt vass på innovationsutveckling?

Börja med grunderna i Boost Chamber