Materialteknik och hållbar produktion

NITIUs affärsidé är att utveckla en av världens starkaste makrostrukturer. Strukturen ger våra kunder en konkurrensfördel då bärande delar i deras produkter använder mindre material eller bär mer last. Genom att tillverka strukturen av 100% återvunnet material och tillverkning med 100% grön energi bidrar vi också till att uppnå våra globala miljömål.

Grundare

Nina Holmblad, Michail Stockfelt och Patrik Eriksson

Ägare

Nina Holmblad, Michail Stockfelt och Patrik Eriksson