Innovativa lösningar för enskilda avlopp. Det ska vara rent enkelt! Bolaget är grundat och ägs av Ulrika Munther.

Solask är verksamma inom energibranschen och utvecklar hem- och företagslösningar för energilagring och effektiv energihantering. Solasks affärsidé är att erbjuda hållbara och effektiva energilösningar för både privatpersoner och företag. Genom att tillhandahålla smarta energilagringslösningar i form av hembatterier och system för lagring av energi, vill Solask bidra till en grönare framtid och öka användningen av förnybar energi. Målet är att göra det enkelt och ekonomiskt fördelaktigt för kunderna att producera och använda grönenergi.

 

Bolaget är grundat av Adis Kurtalic, Carl Karlsson, Viktor Prim och ägs av Mjesec AB, Mikrokodia AB, TechUp, Clavis capital Holdings AB.

Utvecklar ny och patenterad teknik som effektiviserar framställningen av grön vätgas. Bolaget är grundat och ägs av Mats Nilsson, Anders Mohss och Haim Bear.

Framtidssäkrat ljus som tjänst.

Utveckling och försäljning av ny teknik för uppgradering, lagring och transport av biogas.