NESP är en digital plattform som utformades för idrottare som vill lära sig prestera när mycket står på spel och höja sin lägstanivå. Vi tar ett stort steg mot att göra mental träning praktiskt och underhållande för ambitiösa idrottare. Bolaget är grundat och ägs av Dana Ali. Följ bolaget på deras webb eller via @Idrottspsykologedana på Instagram.

Actsport är en digital plattform som hjälper idrottsledare att både enklare och effektivare utveckla idrottare med stöd av idrottspsykologi. Med plattformen samlar ledaren in återkommande mätningar av olika aspekter av idrottarens hälsa, trivsel och prestation. Ledaren får då en god insyn i vilket stöd den enskilda idrottaren behöver och kan även analysera hela träningsgruppen.

Det unika med denna plattform är att den också ger stöd till ledaren och idrottaren i hur mätningarna bör hanteras för att förbättras. Idrottaren får nämligen förslag på aktiviteter från plattformen och finns även möjlighet att skapa idrottsspecifika aktiviteter och utvecklingsmål. Ledaren följer på ett väldigt enkelt, snabbt och lättöverskådligt idrottarens arbete med aktiviteterna och ger feedback på processen. Bolaget är grundat och ägs av Mikael Nilsson.

 

InstaSport är en digital plattform som erbjuder en innovativ helhetslösning för golfspelare och golftränare. Med vårt bokningssystem, videoanalysverktyg, gruppträningsverktyg och statistik- och träningssystem kan användarna enkelt och effektivt hantera olika typer av träning via en och samma plattform. Vår vision är på sikt att expandera och erbjuda våra tjänster till fler idrotter. I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från FN:s hållbarhetsmål 2030. De tre mest relevanta punkterna för vår verksamhet är att främja personlig utveckling på arbetsplatsen, att medvetandegöra kunder och konsumenter, samt att engagera oss i det lokala samhället.

 

Bolaget är grundat och ägs av Jennifer Pierre.