Erbjuder. världens bästa tjänst för felanmälan via QR-koder. Bolaget är grundat och ägs av Richard Häll, Stefan Hvalgren och Jakob Hedman.

Materialteknik och hållbar produktion

NITIUs affärsidé är att utveckla en av världens starkaste makrostrukturer. Strukturen ger våra kunder en konkurrensfördel då bärande delar i deras produkter använder mindre material eller bär mer last. Genom att tillverka strukturen av 100% återvunnet material och tillverkning med 100% grön energi bidrar vi också till att uppnå våra globala miljömål.

Grundare

Nina Holmblad, Michail Stockfelt och Patrik Eriksson

Ägare

Nina Holmblad, Michail Stockfelt och Patrik Eriksson