Hållbarhet

Vi bygger hållbara bolag

Vi pratar ofta om att vi ska bygga hållbara bolag – men vad innebär egentligen det? Det är rätt enkelt. För att bli antagen som bolag till vårt inkubatorprogram behöver man ha identifierat ett eller flera av Agenda 2030:s globala mål som man med sin idé eller lösning bidrar till.  Hållbarhet är likt finansiering eller verifiering ett kunskapstema som följer våra entreprenörer längs hela deras resa som de genomför tillsammans med oss.

Verktyg och arbetssätt

Verktyg

Kompetens

 • Workshops och föreläsningar
 • Hållbarhetsutbildningar
 • Hållbarhetsmöten
 • Nätverksträffar
 • Omvärldsbevakning
 • Samarbeten

På gång

 • LCA
 • Cirkulär Ekonomi
 • Impact Canvas
 • Circular Business Canvas
 • Hållbarhetskommunikations-workshop
 • Mer expertstöd och konsulttjänster
 • Advisory Board

 Så införlivar vi hållbarhet i våra program

Om hållbarhet från startups vi jobbat med

Vår hållbarhetsrapport 2021

Det är med glädje vi lyfter fram Movexums första hållbarhetsrapport. Vår ambition är att årligen presentera hur vi bedriver vårt arbete och att lyfta de områden som vi prioriterar.

De globala målen

Som organisation eftersträvar vi också att jobba hållbart – såväl socialt,  som ekonomiskt och ekologiskt. Det innebär till exempel att vi funderar över hur vi reser inom tjänsten, ställer miljökrav på våra leverantörer, månar om vår personals välbefinnande och utbildar oss inom ämnet. Det är svårt att sia om alla de utmaningar våra bolag och vi själva kommer att möta i framtiden. Vad som dock är säkert är att vi alla, för att nu och framåt, vara relevanta – behöver fundera och agera gällande de samhällsutmaningarna vi alla står inför. Det är en resa som aldrig tar slut.

I takt med att vi utforskar, identifierar och jobbar med hållbarhet och samhällsutmaningar kommer vi fylla på den här sidan med erfarenheter och insikter.