Så jobbar vi med hållbarhet

Flera aspekter av hållbarhet

Vi pratar ofta om att vi ska bygga hållbara bolag – men vad innebär egentligen det? Det är rätt enkelt. För att bli antagen som bolag till vårt inkubatorprogram behöver man ha identifierat ett eller flera av Agenda 2030:s globala mål som man med sin idé eller lösning bidrar till.  Hållbarhet är likt finansiering eller verifiering ett kunskapstema som följer våra entreprenörer längs hela deras resa som de genomför tillsammans med oss. Som organisation eftersträvar vi också att jobba hållbart – såväl socialt,  som ekonomiskt och ekologiskt. Det innebär till exempel att vi funderar över hur vi reser inom tjänsten, ställer miljökrav på våra leverantörer, månar om vår personals välbefinnande och utbildar oss inom ämnet. Det är svårt att sia om alla de utmaningar våra bolag och vi själva kommer att möta i framtiden. Vad som dock är säkert är att vi alla, för att nu och framåt, vara relevanta – behöver fundera och agera gällande de samhällsutmaningarna vi alla står inför. Det är en resa som aldrig tar slut.

I takt med att vi utforskar, identifierar och jobbar med hållbarhet och samhällsutmaningar kommer vi fylla på den här sidan med erfarenheter och insikter.

Så säger några av våra bolag

För många av våra bolag är hållbarhetsaspekten integrerad i det mesta verksamheten. Här kommer du att kunna lyssna till deras egna tankar kring hållbarhet.

De globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Har du en idé som löser en samhällsutmaning?

Vårt uppdrag är att jobba med entreprenörer vars idéer har hög innovationshöjd och som stöttar ett eller flera av de globala målen. Skicka oss en intresseanmälan om du precis som vi vill påskynda förändringen och arbeta hållbart.