Sök
Stäng denna sökruta.

Hållbarhet

Vårt och bolagens ansvar att bygga hållbara bolag

På Movexum har vi som målsättning att utmana, utbilda och inspirera inom alla aspekter av hållbarhet; ekonomiska och klimatmässiga som sociala. Ämnet är genomgående i det interna arbetet såväl som i arbetet med våra bolag. Som så många lär vi oss under resans gång. 

Verktyg och arbetssätt våra bolag erbjuds

Vi pratar om att vi bygger hållbara bolag – men vad innebär egentligen det? Det är rätt enkelt. För att bli antagen som bolag till vårt inkubatorprogram behöver man ha identifierat ett eller flera av Agenda 2030:s globala mål som man med sin idé eller lösning bidrar till.  Hållbarhet är likt finansiering eller verifiering ett kunskapstema som följer våra entreprenörer längs hela deras resa som de genomför tillsammans med oss.

Verktyg

Kompetens

 • Workshops och föreläsningar
 • Hållbarhetsutbildningar
 • Hållbarhetsmöten
 • Nätverksträffar
 • Omvärldsbevakning
 • Samarbeten

På gång

 • LCA
 • Cirkulär Ekonomi
 • Impact Canvas
 • Circular Business Canvas
 • Hållbarhetskommunikations-workshop
 • Mer expertstöd och konsulttjänster
 • Advisory Board

Hållbara program

Movexum + de globala målen

Som organisation eftersträvar vi också att jobba hållbart – såväl socialt,  som ekonomiskt och ekologiskt. Det innebär till exempel att vi funderar över hur vi reser inom tjänsten, ställer miljökrav på våra leverantörer, månar om vår personals välbefinnande och utbildar oss inom ämnet. Det är svårt att sia om alla de utmaningar våra bolag och vi själva kommer att möta i framtiden. Vad som dock är säkert är att vi alla, för att nu och framåt, vara relevanta – behöver fundera och agera gällande de samhällsutmaningarna vi alla står inför. Det är en resa som aldrig tar slut.

I takt med att vi utforskar, identifierar och jobbar med hållbarhet och samhällsutmaningar kommer vi fylla på den här sidan med erfarenheter och insikter.

Startups berättar

Rapporten 2022

2022 års hållbarhetsrapport samt magasin med tema hållbarhet.

Rapporten 2021

2021 års hållbarhetsrapport.

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.