Inkubator - vässa och lansera din idé

I vår inkubator stöttar vi dig som vill affärsutveckla din idé för att lansera den som en kommersiell vara eller tjänst. Vi gör det genom att erbjuda individanpassad och skräddarsydd hjälp framåt för dig och ditt bolag.

Till inkubatorprogrammet söker du som genomgått vårt utvecklingsprogram Boost Chamber eller annan likvärdig utbildning som tillämpar LEAN-startupmetodiken. Genom affärscoaching, rådgivning och arbete med beprövade startup-metoder utforskar vi tillsammans din idés potential och tilltänkta marknad. Vårt inkubatorprogram sträcker sig över 18 månader under vilka du kontinuerligt får individanpassad och skräddarsydd coaching, träffar andra Movexumbolag, får tillgång till vårt breda nätverk och blir inbjuden till seminarier och föreläsningar. Du erbjuds också möjligheten att arbeta från våra lokaler i centrala Gävle eller hos någon av våra regionala noder. Vi förväntar oss att du i tid kan lägga 50% varav 30% bör vara dagtid.

Så jobbar vi i inkubatorprogrammet

Det första som händer när du blivit antagen till vår inkubator är att du tilldelas en coach. Tillsammans tar ni fram ett nuläge och ett önskat mål för utvecklingen av din idé. Sedan påbörjas arbetet i vår inkubator genom att stegvis utveckla din idé och dig som entreprenör. Vi ställer krav på våra bolags engagemang och framåtriktade arbete. Vilka kraven är, och vad du som bolag i vår inkubator har rätt att förvänta dig av oss, finns att läsa i ett avtal som vi gemensamt tecknar.

Mognadsmatrisen

Under tiden i inkubatorprogrammet använder vi av oss vår mognadsmatris som grundar sig i startup-metodik och beprövade startupmetoder som Lean Start-Up. Inkubatorprogrammet består av tre faser om en total inkubationstid
om 18 månader (för deep tech-bolag upp till 36 månader). Varje
fas innefattar arbete inom huvudområdena Kund, Affärsmodell, Teknikutveckling, Finansiering, IP/Marknadsexklusivitet, Konkurrensanalys, Team, Styrelse/Ägare och Hållbarhet.

Individuellt och skräddarsytt 

Tillsammans med din affärscoach görs en behovsbaserad och individuell handlingsplan, anpassad efter ditt team/dig som entreprenör, idé, mognadsgrad, vilka kompetenser/erfarenheter som finns med mera.

Coachande förhållningsätt 

Vi tillämpar ett coachande förhållningssätt vilket innebär att det är du som idébärare som ansvarar för att driva idén framåt och vidare. Du kommer att utvecklas som entreprenör och med hjälp av våra processer och din coach som du har till förfogande upp till 4 hr/vecka är det du som äger alla beslut och resultat av ditt entreprenörskap.

Business review

Var tredje månad genomför alla inkubatorbolag en obligatorisk business review vartefter Movexums coacher beslutar om bolaget gör den progress som förväntas och kan fortsätta ytterligare tre månader i inkubatorprogrammet. För
fasbyte i vår mognadsmatris krävs särskilda beslut men sker löpande när bolagen mognar.

Mål inkubatorprogrammet:

Du har genomgått alla delar av mognadsmatrisen, har en POC (Proof Of Concept) och en första affär. Du och ditt bolag diplomeras och upptas som Alumni.

Som inkubatorbolag får du tillgång till:

Affärscoaching

Vi arbetar målinriktat med dig och ditt bolags mognad för att skapa en hållbar tillväxt på en internationell marknad. Affärscoachingen är individuell och skräddarsydd efter dina förutsättningar. Din coach är ditt bollplank under våra tillväxtprogram och koordinerar även tillgången till de specialister vi har i vårt nätverk. Som Movexumbolag har du tillgång till din coach upp till fyra timmar varje vecka.

Nätverk

Att få snabbare tillgång till din marknad i Sverige eller utomlands är en sakerna du får som Movexumbolag, och förhoppningsvis din första kund. Du och ditt företag matchas med det upparbetade nätverk av samarbetspartners och företag vi har inom en rad sektorer. Du kommer tidigt att använda potentiella kunder för att utveckla din idé och ditt erbjudande för att hitta det bästa sättet att tillgodose deras behov och skapa värde.

Finansiering

En tillväxtresa kan ibland endast bli möjlig med hjälp av externt kapital. Vi ger till tillgång till olika vägar att finansiera utveckling, test och affärsutveckling mot en lönsam verksamhet med betalande kunder. Du ges möjlighet och stöd att attrahera såväl såddkapital, bidrag, lån och ägarkapital. Men framförallt att tidigt komma i kontakt med de som gör din affär hållbar – kunderna.

Infrastruktur

Vi har tillgång till stöd och resurser som tycker det är roligt och är proffs på att göra det som kan upplevas som tråkigt men som är oerhört viktigt: att principer för ägande, avtal, ekonomisk redovisning och styrning är effektiva och följer den lagstiftning som finns. Men också att du som entreprenör har ett skydd för dig och din idé som skapar trygghet och marknadsförsprång. 

Marknadsföring

Vi hjälper dig boosta ditt varumärke genom att ge det synlighet i våra kanaler. Tillsammans med våra expertpartners får du också lära dig mer om att utveckla ett unikt varumärke och hur ett effektivt marknadsföringsarbete kan vara kan ge rätt stöd till din försäljning.

Community

Våra erfarenheter visar att möten entreprenörer emellan ofta leder till nya kunder och inte sällan till nya samarbeten och gemensamma affärer. Genom oss får du också tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk av inkubatorer och branschorganisationer. Movexum är också vägen in i Gävleborgs startup-community som ger dig ett nätverk av nya och erfarna entreprenörer, innovationsstödsaktörer, investerare - alla med ett intresse av startups. 

Kostar det något?

Ja. Ditt bolag faktureras 1000:-/per månad. Vi erbjuder våra inkubatorbolag möjligheten att pausa deltagandet under vissa förutsättningar.

 

Vem kan få hjälp?

Vårt uppdrag är att jobba med innovativa metoder, arbetssätt, tjänster eller uppfinningar i Gävleborgs län. Det innebär att alla som bär på en idé med någon form av försprång eller på en ny lösning som har potential att bli ett företag med kan få hjälp av oss, förutsatt att du är skriven i Gävleborgs län, registrerar ditt bolag här eller har för avsikt att driva ditt bolag i vårt län. Vi har vissa kriterier som behöver uppfyllas av bolagen som vi kan stödja i vårt inkubatorprogram. Vi tittar bland annat på:

Innovationshöjd
Ny innovativ produkt, tjänst eller metod eller väsentlig förbättring av en redan existerade lösning

​Skalbarhet
Idén har en potential att växa, intäkterna ökar snabbare än kostnaderna

​Driven entreprenör
Du som person är engagerad och villig att avsätta den tid det krävs för att bygga ett framgångsrikt företag

Hållbarhet
Din idé bidrar till samhällsnyttan och/eller stödjer något av Agenda 2030s globala mål

Internationell marknad
Din idé har en marknad även utanför Sveriges gränser

Vem tycker människorna vi jobbat med?

Visst låter det spännande?

Skicka oss en intresseanmälan redan idag!