Inkubatorn - så fungerar det

Vi stöttar människor som vill förverkliga sina idéer och som vill utveckla dem till en kommersiella varor eller tjänster. Vi erbjuder individanpassad och skräddarsydd hjälp framåt för dig och ditt bolag.

Till oss kommer du som har en idé som du vill utveckla men inte vet hur du ska gå tillväga. Genom affärscoaching, rådgivning och arbete med beprövade startup-metoder utforskar vi tillsammans din idés potential och tilltänkta marknad. Vårt inkubatorprogram sträcker sig över 18 månader under vilka du kontinuerligt blir coachad, träffar andra Movexumbolag, får tillgång till vårt breda nätverk, blir inbjuden till seminarier och föreläsningar. Du erbjuds också möjligheten att arbeta från våra lokaler i centrala Gävle eller hos någon av våra regionala noder.

Som inkubatorbolag hos oss får du tillgång till:

Affärscoaching

Våra coacher arbetar med dig individuellt. Din coach är ditt bollplank under våra tillväxtprogram och koordinerar även tillgången till de specialister vi har i vårt nätverk. Som Movexumbolag har du tillgång till din coach upp till fyra timmar varje vecka.

Vi arbetar målinriktat med dig och ditt bolags mognad för att skapa hållbar tillväxt på en internationell marknad. Affärscoachingen är anpassad efter dina förmågor och förutsättningar, men kräver alltid ditt aktiva arbete och beslutsfattande att driva din affär framåt.

Nätverk

Att få snabbare tillgång till din marknad i Sverige eller utomlands är en sakerna du får som Movexumbolag, och förhoppningsvis din första kund. Du och ditt företag blir matchade med de upparbetade nätverk av samarbetspartners och företag vi har inom en rad sektorer.

Du kommer tidigt att använda potentiella kunder för att utveckla din idé och ditt erbjudande för att hitta det bästa sättet att tillgodose deras behov och skapa värde.

Finansiering

Samarbetet med Movexum ger dig tillgång till en olika vägar att finansiera utveckling, test och affärsutveckling mot en lönsam verksamhet med betalande kunder. Du ges möjlighet och stöd att attrahera såväl såddkapital, bidrag, lån och ägarkapital. Men framförallt att tidigt komma i kontakt med de som gör din affär hållbar – kunderna.

En tillväxtresa kan ibland endast göras med hjälp av externt kapital och vi rustar dig och ditt bolag för att möta, attrahera och hantera detta på bästa sätt.

Infrastruktur för ett hållbart företag

Genom Movexum kommer du som entreprenör att kunna sova bättre på natten. Vi har tillgång till stöd och resurser som tycker det är roligt och är proffs på att göra det som kan upplevas som tråkigt men som är oerhört viktigt: att principer för ägande, avtal, ekonomisk redovisning och styrning är effektiva och följer den lagstiftning som finns.

Men också att du som entreprenör har ett skydd för dig och din idé som skapar trygghet och marknadsförsprång.

Marknadsföring & kommunikation

I samarbete med Movexum och våra expertpartners får du möjlighet att utveckla ett unikt varumärke samt att skapa identifikation och kännedom på dina valda marknader. Ett effektivt marknadsföringsarbete ger det rätta stödet till ditt försäljning och du blir en känd aktör på den nationella startup-scenen som är synlig för såväl kunder och investerare.

Community

Movexum är vägen in i Gävleborgs startup-community som ger dig ett nätverk av nya och erfarna entreprenörer, innovationsstödsaktörer, investerare - alla med ett intresse av startups. Du får går genom oss också tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk med ett 80-tal inkubatorer och science park via vår branschorganisation SISP. Där finns affärsutvecklingsstöd inriktade på olika branscher och specialistkompetenser.

Erfarenhet visar att möten entreprenörer emellan ofta leder till nya kunder, erfarenhetsutbyte och inte sällan till nya samarbeten och gemensamma affärer.

Vem kan få hjälp?

Vårt uppdrag är att jobba med innovativa metoder, arbetssätt, tjänster eller uppfinningar i Gävleborgs län. Det innebär att alla som bär på en idé med någon form av försprång eller på en ny lösning som har potential att bli ett företag med kan få hjälp av oss, förutsatt att du är skriven i Gävleborgs län, registrerar ditt bolag här eller har för avsikt att driva ditt bolag i vårt län. Vi har vissa kriterier som behöver uppfyllas av bolagen som vi kan stödja i vårt inkubatorprogram. Vi tittar bland annat på:

 

Innovationshöjd

Ny innovativ produkt, tjänst eller metod eller väsentlig förbättring av en redan existerade lösning

​Skalbarhet

Idén har en potential att växa, intäkterna ökar snabbare än kostnaderna

​Driven entreprenör

Du som person är engagerad och villig att avsätta den tid det krävs för att bygga ett framgångsrikt företag

Hållbarhet

Din idé bidrar till samhällsnyttan och/eller stödjer något av Agenda 2030s globala mål

Internationell marknad

Din idé har en marknad även utanför Sveriges gränser

Så fungerar antagningsprocessen

Vi tar emot ansökningar via vårt intresseformulär men också via tips från våra samarbetspartners och vårt nätverk. Varje ansökan till vår inkubator tilldelas en av våra coacher som presenterar den inkomna idén för hela Movexum-teamet. Du som idébärare kan efter det komma att bjudas in till ett möte för att närmare presentera och beskriva din idé. Efter mötet diskuterar sedan hela teamet huruvida du är kvalificerad för intag i vår inkubator. Förutom våra antagningskriterier gör våra coacher också en bedömning om var du befinner sig på den mognadsmatris Movexum jobbar efter. Kanske har du kommit så långt i utvecklingen av din produkt eller tjänst att du omgående kan tas in i vår inkubator - kanske behöver du jobba lite mer med din idé och kan då vara aktuell till vår förinkubator Boost Chamber. Intagen till vår inkubator görs löpande under hela året.

 Oavsett hur långt du tycker dig ha kommit med din idé vill vi att du börjar med att skicka in en intresseanmälan till oss. Det ger oss en förståelse för vilken hjälp du kan tänkas behöva och förbereder oss på vårt möte. Den information du lämnar eller säger till oss är sekretessbelagd. Det första som händer när du blivit antagen till vår inkubator är att du tilldelas en coach. Tillsammans tar ni fram ett nuläge och ett önskat mål för utvecklingen av din idé. Sedan påbörjas arbetet i vår inkubator genom att stegvis utveckla din idé och dig som entreprenör. Vi ställer krav på våra bolags engagemang och framåtriktade arbete. Vilka kraven är, och vad du som bolag i vår inkubator har rätt att förvänta dig av oss, finns att läsa i ett avtal som vi gemensamt tecknar.

Visst låter det spännande?

Skicka oss en intresseanmälan redan idag!

Boost Chamber - en chans att vässa din idé

Movexums Boost Chamber fungerar som ett förintag till vår inkubator och är ett första kliv in i Gävleborgs startup-community. Tillsammans med andra entreprenörer kommer du att få möjlighet att vässa din idé, testa den mot potentiella kunder och ta det första steget mot att kommersialisera din idé. Det är också att jättebra tillfälle att få en känsla för vilka vi på Movexum är och vad vi kan erbjuda just dig.

"Tveka inte att vara med!"

Nyfiken på människor erfarenheter av vår inkubator? Här berättar några av våra bolag om vilken betydelse samarbetet med Movexum haft för deras verksamheter.

Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close