Sök
Stäng denna sökruta.

AdMetals kylteknik kan lyfta svensk stålindustri

Hur kylförloppet vid härdningen av stål ser ut spelar stor roll för vilka egenskaper stålet får. Kan man exakt bestämma hur kylkurvan ser ut kan man också få fram stål med bättre prestanda. Det här är något som inkubatorbolaget AdMetals kan – och har forskat på länge.

Ulf Holmberg och Bahram Moshfeghs vägar korsades för åtta år sedan genom att projekt Ulf medverkade i. Bahram hade då forskat i över 20 år och hade stor kunskap om impinging jet-teknik (en teknik som innebär att flera friströmmande luft- eller vattenstrålar med hög hastighet tillförs vinkelrätt mot ett varmt objekt för att kyla det). Ulf var nyfiken på om tekniken kunde användas för att exakt kunna styra kylförlopp av stål eller andra metaller och Bahram var med sin bakgrund rätt person att fråga. Idag, åtta år senare och efter närmare tio års forskning inom området, har AdMetals utvecklat metoder för att styra och optimera tekniken på ett effektivt sätt och använder den nu för att framgångsrikt kyla stål samt andra metaller – med egenskaper som tidigare inte var möjliga.
– Kyla stål har man gjort i minst tusen år, det är inget nytt. Vad som är nytt är att vi med vår metod exakt kan styra kylförloppet och på så sätt bestämma vilka egenskaper stålet ska få, i många fall blir resultatet något som tidigare varit omöjligt att få fram. Ett exempel; för att få stål starkt behöver man härda det. För att öka möjligheterna att härda stålet tillsätter man olika legeringsmetaller för att öka härdbarheten. Legeringsmetaller är dyrt. Kan man kyla stålet på ett bättre sätt samtidigt som man ökar härdningsförmågan behöver mindre dyra legeringsmetaller användas. Det kan man med vår metod, berättar Ulf Holmberg.

Impinging-jet innebär att framförallt vatten (eller annat medium) sprutas mot stålet. Ulf och Bahram har genom forskning och kunskap om metaller kommit fram till det optimala sättet att kyla stålet så att de kan få fram de egenskaper som deras kunder vill ha. Genom noggranna beräkningar, datorsimuleringar och kalkyleringar vet de med vilket tryck vattnet ska spolas, i vilken vinkel, hur distansen mellan dysorna (hålen i munstyckena som sprutar vatten) ska vara samt fler parametrar, för att kunna leverera något ingen annan tidigare har kunnat.
– På sikt kommer vårt sätt att hantera stålet i kylförloppen leda till att man kommer att kunna ta fram och producera stål med bättre prestanda som då har ett större värde när det ska användas. Det kommer bli starkare, mindre av stålet kommer att behöva användas, det blir lättare, får en längre livslängd och kräver mindre uppehåll.

Processen inleds med att kunden berättar om vilka egenskaper de behöver ha av stålet. Utifrån det så kör AdMetals datasimuleringar där de kan räkna på hur de ska uppnå de resultat som kunden önskar. Superdatorn i Linköping används för dessa beräkningar. När datorn räknat igenom det hela (programmen som används bygger på de algoritmer som AdMetals tagit fram och från deras djupa kunskap) blir nästa steg att testa kylförloppet på det stål eller material som kunden vill använda. Testet görs i de fysiska testutrustningar som finns på den testrigg som nyligen invigdes av Högskolan i Gävle. Testriggen är världsunik och en förutsättning för AdMetals verksamhet. När testerna är genomförda berättar AdMetals för kunden vilken kylanläggning de ska bygga för att uppnå de önskade resultaten.

Vad önskar ni få ut av Movexum?
– Det som vi har med vår affärscoach Richard – ett bollplank som har erfarenhet från den här processen som vi ska igenom och från företag i uppstartsfasen. En annan viktig sak är det kontaktnät ni har genom er verksamhet – till exempel potentiella finansiärer. Det som varit mest konkret hittills är de kontakter vi fått med potentiella investerare som Norrlandsfonden, Sandvikeninvesterarna och Almi.

Vilka är era mål?
– Inledningsvis handlar det om att fokusera. Vår kunskap om kylförlopp gör att vår idé är användbar i många sammanhang, och branscher. Vi kan inte springa på allt inledningsvis utan vi behöver fokusera. Exempel på andra viktiga frågor att hantera är affärsmodell, betalningsmodell, organisationsuppbyggnad och affärsnytta för kunden. Sedan är vår ambition att vi så snabbt som möjligt ska få igång det hela och få in ett cashflow i företaget som gör att vi kan utvecklas och växa. Lyckas vi, kommer det att ha ett betydande värde för ett hållbart samhälle.

Om entreprenörerna:

Bahram Moshfeghs är professor vid Linköpings Universitet och Högskolan i Gävle. Har forskat på området hur man styr flöden av medier i över 20 år. Ulf Holmberg är bergsingenjör och har i huvudsak på konsultbasis arbetet med utveckling och implementering av ny teknik i industrin.

Om bolaget:

AdMetals abHar utvecklat ett sätt att kyla metaller som gör att man till exempel kan producera stål med bättre prestanda.

Grundare: Ulf Holmberg, Bahram Moshfeghs
Kategori: Materialteknik och hållbar produktion
Bolag i inkubatorn sedan: Mars -19
Bolagets säte: Gävle

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Sprint X 2.0 är i gång – ”Vi kom långt redan i förra Sprint X projektet, men det finns mer att göra så vi är glada att få driva ett nytt projekt i ytterligare tre år”

Syftet med det nya projektet, Sprint X 2.0, är att vidareutveckla och fördjupa det arbete som påbörjades i Sprint X. Målet är att nå ut till och stötta fler entreprenörer och innovatörer i länet, samt att öka kompetensen inom internationalisering, kapitalanskaffning, hållbarhet och effektiva team hos Movexums startupbolag.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.