Affärsutvecklare gör examensarbete rörande jämställdhet hos oss

Jämställdhet en viktig fråga för oss på Movexum. Det är därför vi med glädje välkomnar två studenter från Handelshögskolan i Umeå som valt att göra sitt examensarbete hos oss med inriktning entreprenörskap och jämställdhet.

Erica Damsten och Lee Hasselgren studerar affärsutveckling på Handelshögskolan i Umeå och har valt att förlägga sitt examensarbete hos oss på Movexum.

Lee och Erica har tidigare jobbat med startups inom ramen för sin utbildning och blivit intresserade av inkubatorer och startups. Lee är från Gävle – därav nyfikenheten på Movexum och våra bolag. Genomförandet av examensjobbet kommer att ske genom litteraturstudier och faktasökning samt intervjuer med teamet hos oss på Movexum och utvalda inkubatorbolag.

– Inom affärsutveckling är vi särskilt intresserade och berörda av jämställdhet inom företagsamhet. Vi är båda väldigt drivna inom företagsamhet och utveckling, nyligen arbetade vi två tillsammans med ett en startup för att hjälpa de att växa vilket stärkte vårt intresse inom detta område. Vi fick också insikter i hur det är att vara ensam kvinna och driva företag. Under arbetet insåg vi betydelsen av att få fler kvinnor att driva företag. Vi såg den starka kopplingen till Movexums arbete och tyckte att det vore intressant att samarbeta med Movexum på vårt examensarbete, berättar Erica och Lee. 

– Vårt arbete kommer att ha två utgångspunkter för att kunna göra jämförelser och fastställa potentiella samband. Dessa två utgångspunkter är att undersöka jämställdhetsperspektivet utifrån inkubatorns (Movexums) förutsättningar, men även de företag som genomgått Movexums program och se hur utvecklingen för dessa har sett ut samt undersöka hur de ser på jämställdhetsperspektivet inom företagande.

Examensarbetet har precis inletts och beräknas vara klart till sommaren.

Fler nyheter

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.