Almi går in med miljonbelopp i Tini Garments hållbara modelösning

Modevarumärket Tini Garments, grundat i Hudiksvall och för närvarande inskrivet i Movexums inkubatorprogram, har nyligen fått Almi Invest som delägare då Almi investerat lite drygt en miljon kronor i bolaget. Även två privata investerare har gått in med pengar vilket innebär att Tini Garments nu har cirka två miljoner kronor att satsa på att skala upp affärsverksamheten. Investeringarna ska bland annat användas för att skapa en bred bas av skräddare som tillgängliggör tjänsten för många i Sverige under året, att automatisera processer och förfina metoder som förbereder en internationell lansering och uppskalning under nästa år, samt att utveckla digitala tjänster som underlättar och moderniserar kontakten mellan kund och tillverkare.

Tini Garments är ett nytt modevarumärke som skapar en hållbar nisch i modebranschen. Detta genom att tillgängliggöra skräddarsydda plagg med hjälp av ny teknik och en innovativ affärsmodell. I grunden finns en bestående kollektion av noga utarbetade och väldesignade plagg som sys på beställning och anpassas i mötet mellan  kunden och enskilda, lokala skräddare. Affärsmodellen lägger grunden för långsiktig användning av plagg, säkrar etiska värden i produktionsledet och ökar förståelsen för produktionsprocessen. Tini Garments grundades av Tini Warg och Johanna Mörk . Bolaget är sedan början av 2021 en del av Movexums inkubatorprogram där de får stöd med bland annat affärsutveckling.

Johanna Mörk och Tini Warg är grundarna till Tini Garments som nyligen attraherade miljonbelopp i investeringar från bland annat Almi Invest.

Stort grattis till investeringen, som ju är resultatet av er affärsidé samt ett gediget arbete med att förbereda er presentation av bolaget för externa investerare. Vilka lärdomar har ni dragit under processens gång?

– Att tänka stort (större än vi någonsin vågat tänka) från idéstadiet för att möjliggöra en större affärsmodell. Att arbeta målfokuserat och att vara trogen vår vision, berättar Johanna och Tini.

– Vi har lärt oss väldigt mycket om det finansiella, att göra kalkyler och att analysera och fundera igenom varje steg. Att räkna – förstå vikten av det – och till och med känna att det är väldigt  kul. ). Vi har insett att det är processen som är  viktig, att alla svar inte finns där från början. Vi har lärt oss att utföra, utvärdera och vara snabba med att optimera, och ändra riktning  om det behövs. Att en hållbar värld utgår från hållbara människor och att respekt och medmänsklighet är viktiga ingredienser för att skapa en välmående företagskultur. Det handlar inte bara om att attrahera ett bra team, utan lika mycket om att överföra kunskap och skapa engagemang och gemenskap.

Har ni nästa investeringssteg uttänkt – hur ser det i så fall ut?

– Nu fortsätter vi på investeringsresan och hoppas att så många investerare som möjligt ska komma ombord. Vi kikar på lösningar för hur vi även här ska kunna demokratisera den processen och ge många möjlighet att investera i vår hållbara affärsmodell.

Tini Garments tillgängliggör skräddarsydda plagg med hjälp av ny teknik och en innovativ affärsmodell. I grunden finns en bestående kollektion av noga utarbetade och väldesignade plagg som sys på beställning och anpassas i mötet mellan  kunden och enskilda, lokala skräddare.

Hur har det varit att ha blivit coachad av Angelica Adamski (Tinis dedikerade affärscoach på Movexum, reds, anm.) i den här processen?

– Att bli coachad av Angelica, och få tillgång till henens stora erfarenhet av att bygga bolag och att skala i snabb takt, har varit otroligt viktigt för bolagets tillväxtresa. Det mest värdefulla har varit att vi fått hjälp att öppna upp och tänka stort, från dag ett. Hur ska vi kunna bygga det här som ett världsbolag? 

Och såhär beskriver Angelica arbetet:

– Tillsammans med Tini och Johanna, har vi jobbat för att bygga ett hållbart företag som innehåller alla delar som gör bolaget attraktivt att investera i. Vi har jobbat med vision, affärsmodell, finansiella prognoser, team och hållbarhet ur flera perspektiv. Därigenom har vi skapat en grund för bolaget att ta in nytt kapital. Det är en spännande resa och kräver mycket eftertanke och hårt arbete från grundarnas sida. Tini och Johanna har därför jobbat oavbrutet med sikte på målet. Nu har dom uppnått den här milstolpen och kan koncentrera sig på att skala upp affären och bygga ett riktigt bra och lönsamt bolag.

– Det är en fantastisk fördel att ha Almi Invest som delägare i bolaget. De tillför inte bara kapital utan även kompetens och erfarenhet, något som är av stort värde för företag i tidigt skede. 

För mer information, kontakta Tini Warg eller Johanna Mörk på hello@tini.se eller besök tini.se

https://www.instagram.com/tini.garments/

https://www.facebook.com/tini.garments/

Fler nyheter

Klirr i kassan för Förento

Det inkubator-antagna bolaget Förento fick nyligen ett tillskott i kassan på totalt 400 000. Pengarna ska användas till utveckling av den kunskapsplattform som bolaget utvecklar. För

Läs mer »

Skulle du våga pitcha din affärsidé för en ”drake”?

Årets jury i Draknästet skulle få vilken världsvan entreprenör som helst att tappa fotfästet inför en pitch, men det gjorde inte de unga och lovande entreprenörerna Stephanie Spindler och Tobias Söderbom Olsson. Dessa två entreprenörer kommer ni att kunna lyssna och ställa frågor till på vår startup-frukost som kommer att sändas live den 21/9 kl 9.00-10.00.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev