Andreas Wennberg – interim affärscoach på Movexum

Nyheter
Bild till artikeln
5 juni 2024

Sedan i början av april är Andreas Wennberg anlitad som interim affärscoach på Movexum. I den rollen coachar han fyra av bolagen i Movexums inkubator och två i Boost Chamber-programmet. Tanken är att Andreas ska vara kvar tills en ny ordinarie affärscoach finns på plats i början av hösten.

 

Startup-världen är inte något nytt för Andreas. Tvärtom har han varit en del av den i många år, både som entreprenör och som konsult på inkubatorn Sting. En av alla idéer han utvecklat, är en digital plattform för nyanlända för att underlätta deras väg in på den svenska arbetsmarknaden. Sedan två år driver Andreas bolaget Predictable Hiring som erbjuder en digital rekryteringstjänst för startups och scaleups samt konsulttjänster inom rekrytering. Det var genom det bolaget han kom i kontakt med Movexum.

– Vi är upphandlade av Movexum för att hjälpa både dem och deras bolag med rekrytering. Just rekryteringen av deras nya affärscoach är vi inte ansvariga för, däremot kunde jag rycka in som konsult och hjälpa dem under övergångsperioden, berättar Andreas.

Som affärscoach går Andreas igenom nuläge, utmaningar och möjligheter med sina bolag och baserat på vad de kommer fram till tar de fram mål, strategier och aktiviteter för att nå dit.

– Att arbeta med något som känns meningsfullt tror jag är viktigt. Det gör allting mycket roligare och hjälper till att hålla tempo och fokus. Alla bolag är unika, har olika förutsättningar och kommit olika långt i sina processer. Vissa behöver se över finansieringsmöjligheter och andra är i behov av juridisk expertis. Gemensamt för de flesta entreprenörer jag träffar är att de uppskattar en extern person att bolla idéer med och som kan hjälpa dem att ta de steg som krävs i rätt ordning. Allt detta kan Movexum bidra med, berättar Andreas.

Andreas bor i Uppsala men är på Movexum i Gävle en dag i veckan. Då passar han på att träffa så många av de bolag han coachar som möjligt. Har de inte möjlighet att ses den dagen, hörs de online eller via telefon.

– Det är viktigt med rutiner och struktur för att få processen att flyta på. Vi ses eller hörs en gång i veckan för att följa upp de mål och aktiviteter vi satt upp så vi hela tiden kommer framåt. Det känns som att bolagen uppskattar det sättet att jobba, säger Andreas.

Andreas finns kvar på Movexum till slutet av september.