Att bygga effektiva team – nytt delprojekt i Sprint X 2.0

entreprenörskapföretagsinkubatorgävleborginkubatorinnovationteam
Bild till artikeln
23 oktober 2023

Det är många faktorer som påverkar om en innovativ startup blir framgångsrik och långsiktigt hållbar. Förutom affärsidén i sig är tillgång till kapital, internationella kontakter, viljan att jobba hårt och tajming viktiga beståndsdelar. Men utan en driven grundare med en tydlig vision uppbackad av ett effektivt team kan även den bästa av idéer falla platt. För att undvika detta och hjälpa våra startups att bygga framgångsrika bolag startar ett nytt delprojekt inom Sprint X 2.0 som fokuserar på just det.

Delprojektet handlar om metodutveckling av arbetssätt för att rekrytera och bygga jämställda, hållbara team i startups. Hon har arbetat med ledarskap och teamutveckling på olika sätt de senaste tio åren och driver även två egna företag i den branschen.

– Det känns fantastiskt roligt att få ansvara för ett projekt där syftet är att utveckla metoder och verktyg som Movexums affärscoacher kan använda för att hjälpa startups att både leda sig själva och att bygga så effektiva team som möjligt. Jag har lång erfarenhet inom området och har även varit anställd i en startup, så jag vet hur viktigt teamet är, säger Lena Hisved.

Eftersom delprojektet är nytt så har Lena och affärscoacherna möjlighet att både sätta mål och forma innehåll och aktiviteter i projektet. Mycket handlar om att testa olika metoder och modeller, både i teorin och i praktiken tillsammans med de startups som är inne i Movexums inkubator eller accelerator och därefter utvärdera. Affärscoacherna är de som avgör vilka bolag Lena kommer att arbeta med. Vissa har redan kommit långt i sitt teambyggande och är klara med vad de vill och andra har knappt börjat. Det gäller för Lena att anpassa sig efter de olika företagens situation och behov.

– Jag kommer gärna in tidigt i processen och träffar grundaren eller grundarna till företaget först. Jag är nyfiken och vill veta varför man vill driva sin startup. Vi pratar om drömmar, visioner, mål, drivkrafter och värderingar. Syftet är att hjälpa dem att öka sin självkännedom så att de har bättre koll på sina styrkor, svagheter och beteenden och därefter utveckla deras förmåga att leda sig själva. Att lära känna sig själv är en process som brukar ta lite tid, men det brukar betala sig i form av motivation och lust att fortsätta utvecklas framåt, berättar Lena.

Parallellt med Lenas arbete med grundare och team jobbar affärscoacherna på Movexum med allt annat kring startupens affärsidé som exempelvis produkten/tjänsten, målgrupper, marknad, prissättning, IT-stöd, juridik, kapitalanskaffning, försäljning, marknadsföring, arbetsgivarvarumärket, internationalisering, hållbarhet och tillväxt.

När grundaren eller grundarna vet tydligare vilka de är och vad de vill är det dags att börja jobba med teamet. Ibland består en startup endast av en ensam idéägare eller kanske två grundare. Då gäller det att hitta rätt lagspelare till den personen eller de personerna. I andra fall finns redan ett team kring grundaren på plats. Då är uppgiften att definiera vilka olika roller som behövs i startupen, samt vem i teamet som är bäst lämpad att utföra de olika uppgifterna. I det här arbetet tittar Lena både på personernas kunskaper, erfarenheter och egenskaper.

– Alla i ett team behövs. Det gäller bara att hitta rätt roll till rätt person, så att var och en kommer till sin rätt. Det är exempelvis inte självklart att grundaren alltid ska vara VD. Många gånger finns det andra personer i teamet som är bättre lämpade för den rollen. När teamet är på plats vill jag jobba för att skapa psykologisk trygghet i teamet. Allt jag gör syftar till att få människor att lära känna sig själva, trivas och växa. Jag ser fram mot att träffa många drivna entreprenörer och innovativa startups under projektets tre år, avslutar Lena Hisved.