Cargo Beacon och Horizon 2020

Precis när juni växlade över till juli så var Alftaföretaget Cargo Beacon färdiga med sin förstudie inom EU:s Horizon 2020. Den europeiska unionens flaggskepp när det gäller stöd till forskning och  det innovationer. Cargo Beacon beviljades 50 000 euro inom SME-programmet för att genomföra en förstudie, som nu alltså är klar.
–  Tack vare stödet från Horizon 2020 fick vi tillfälle att gå på djupet angående ett par viktiga strategiska vägval vi har att göra, säger Olov Hisved, vd, Cargo Beacon. Det har handlat om affärsmodell och om vi ska fokusera på ett eller flera segment, och nu har vi svaren.
Bolaget har nu möjlighet att gå vidare till fas två och åstadkomma verkstad av de lärdomar förstudien gav.
–  Ja, vår plan är att gå vidare med en ansökan till den fasen. Där handlar det om helt andra pengar. Man kan söka upp till 2,5 miljoner euro, avslutar Olov Hisved.

Fler nyheter

Banbrytande investeringsplattform lanseras idag av DealPotential

Efter två års intensivt utvecklade lanserar idag DealPotential sin disruptiva och banbrytande plattform; ”DealPotential for Investors”. Plattformen kommer att erbjuda insikter i det globala investeringslandskapet, en rad verktyg och resurser för att hjälpa investerare att identifiera potentiella investeringar och hålla sig uppdaterade om de senaste marknadstrenderna.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.