Cargo Beacon och Horizon 2020

Precis när juni växlade över till juli så var Alftaföretaget Cargo Beacon färdiga med sin förstudie inom EU:s Horizon 2020. Den europeiska unionens flaggskepp när det gäller stöd till forskning och  det innovationer. Cargo Beacon beviljades 50 000 euro inom SME-programmet för att genomföra en förstudie, som nu alltså är klar.
–  Tack vare stödet från Horizon 2020 fick vi tillfälle att gå på djupet angående ett par viktiga strategiska vägval vi har att göra, säger Olov Hisved, vd, Cargo Beacon. Det har handlat om affärsmodell och om vi ska fokusera på ett eller flera segment, och nu har vi svaren.
Bolaget har nu möjlighet att gå vidare till fas två och åstadkomma verkstad av de lärdomar förstudien gav.
–  Ja, vår plan är att gå vidare med en ansökan till den fasen. Där handlar det om helt andra pengar. Man kan söka upp till 2,5 miljoner euro, avslutar Olov Hisved.

Fler nyheter

Klirr i kassan för Förento

Det inkubator-antagna bolaget Förento fick nyligen ett tillskott i kassan på totalt 400 000. Pengarna ska användas till utveckling av den kunskapsplattform som bolaget utvecklar. För

Läs mer »

Skulle du våga pitcha din affärsidé för en ”drake”?

Årets jury i Draknästet skulle få vilken världsvan entreprenör som helst att tappa fotfästet inför en pitch, men det gjorde inte de unga och lovande entreprenörerna Stephanie Spindler och Tobias Söderbom Olsson. Dessa två entreprenörer kommer ni att kunna lyssna och ställa frågor till på vår startup-frukost som kommer att sändas live den 21/9 kl 9.00-10.00.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev