Sök
Stäng denna sökruta.

Därför krävs internationalisering för att skala upp startups och scaleups

Ett av de kriterier som behöver uppfyllas för att vi på Movexum ska kunna jobba med innovativa affärsidéer och bolag är att det måste finns en avsikt att lansera sin produkt eller tjänst på en internationell marknad, och där kunna skala upp verksamheten. Det, tillsammans med kraven på innovationshöjd, hållbarhet, skalbarhet och det mått av engagemang som krävs för att ta sin idé vidare genom våra program gör att vår verksamhet faktiskt inte är, eller passar för, alla. Som tur är finns det andra kompetenta aktörer för de idéer vi inte jobbar med – och det inom det system som vi kallar för det innovationsstödjande. Målet för oss på Movexum är stötta företag som har ambitioner och potential att bli framgångsrika på en internationell marknad. Internationalisering är därför ett av våra viktigaste fokusområden.  

Vikten av skala, accelerera och växa är vår internationella affärscoach Richard Hainsworth extra förtrogen med genom sin bakgrund. Richard är inflyttad amerikan som vid sidan av sitt uppdrag som affärscoach hos oss fortfarande är egen företagare där han jobbar deltid med globala storbolag som senior strategi- och innovationskonsult. I sin roll som affärscoach hos oss träffar han dagligen entreprenörer och innovatörer som deltar i våra inkubator- och acceleratorprogram. Hans roll är att coacha inom innovationsutveckling och har internationalisering som specialitet – en internationell satsning är enligt honom ett måste om en ska lyckas skala upp en startup- eller scaleup från ett geografiskt litet land som Sverige.

Richard Hainsworth till höger tillsammans med Håkan von Matérn under en resa till Toronto under satsningen Scandinavian Startup Week.

– Marknaden i Sverige är i de flesta fall för liten för att en entreprenör ska kunna skala upp en startup framgångsrikt på hemmaplan. Driver du en startup i exempelvis USA är förutsättningarna annorlunda. Där är den nationella marknaden tillräckligt stor för en scale-up, så en internationell lansering är inte alltid nödvändig, säger Richard.

Stöd vid internationalisering
Om du driver en innovativ startup (har ett bolag med en ny, unik affärsidé) i Gävleborg och vill satsa internationellt är internationella kontakter, kunskap om utländska marknader och praktiska förberedelser avgörande för framgång. Här kan vi Movexum stötta.

– Alla bolag som kommer till oss och blir uttagna att delta i vårt inkubator- eller acceleratorprogram har ambitioner och potential att lyckas internationellt. Vi ökar deras möjlighet att lyckas genom att erbjuda bland annat workshops om internationalisering, professionell rådgivning, verfieringsresor till den aktuella marknaden och tillgång till internationella nätverk. Vi kan även bistå med internationaliseringscheckar för att finansiera olika satsningar, säger Richard. 


Mellan åren 2016 och 2018 deltog Richard som expert i projektet TRIIP där Movexum var medfinansiär. Uppdraget var att utveckla nya modeller för internationellt konkurrenskraftiga produktpaketeringar. Modellerna utvecklades i samverkan med innovativa företag från Gävleborg, Dalarna och Värmland som ville ute i världen.

– Det arbete som gjordes i TRIIP-projektet lade en bra grund för Movexums fortsatta arbete med internationalisering. Vi fokuserade på att ta fram modeller för just startups, då vi upplevde att det saknades enkla och bra sådana på marknaden, säger Richard.

Zutobi erövrar världen med körkortsapp

Ett av bolagen som tagit del av Movexums internationaliseringstjänster är Zutobi. Bolaget, som ägs och drivs av fem bröder, utvecklar och säljer en körkortsapp där användaren kan träna inför körkortstest och uppkörning på ett enkelt och roligt sätt. Syftet med appen är att förbereda användaren för ett liv på vägen. Målet för Zutobi? Att skapa den bästa körkortsutbildningen i världen.

– Vi valde att lansera Zutobi i Australien 2018 då vi bott där en period och tyckte att det kunde vara en bra testmarknad. Därefter gick det fort. I slutet av 2019 var vi en av de största körkortsapparna på App Store. I dag finns vi i sex länder och appen har hittills använts av drygt 7 miljoner användare, säger Leo Waldenbäck, ansvarig Business Development/ Head of Growth på Zutobi.


Zutobi blev rekommenderade av en god vän att kontakta oss på Movexum i Gävle. Efter några telefonsamtal kom de hit, pitchade sin affärsidé och blev antagna till Movexums inkubator 2018/2019. Sedan 2020 är de alumner.

– Eftersom vi redan lanserat vår tjänst trodde vi att vi kommit för långt för att platsa i inkubatorn, men Movexum trodde på oss och vårt bolag. Det är vi väldigt glada för. Vi har haft stor nytta av allt vi lärde oss och de kontakter vi fick under de två åren, säger Leo.


Richard Hainsworth var Zutobis affärscoach under tiden i inkubatorn. Ett samarbete bröderna Waldenbäck tycker fungerade väldigt bra.

– Richard är väldigt kunnig och har koll på internationella marknader, framför allt USA då han själv är amerikan.  Det passade oss perfekt, då målet var att lansera Zutobi i både USA och England. Richard har funnits med under hela resan och tipsat om finansieringsmöjligheter, delat med sig av viktiga kontakter, kommit med tips och idéer och agerat bollplank. Det har varit otroligt värdefullt, berättar Leo.

Att lansera en ny tjänst i USA är inte gjort i en handvändning. Leo berättar att de lagt ner enormt mycket tid och energi för att sätta sig in vad som gäller i respektive delstat.

– Om man tänker på USA som en stor homogen marknad får man tänka om. I många fall är det som att bearbeta 50 olika länder, alla med egna lagar, regler och processer. För att lyckas behöver du ha koll på det, men vi tycker att det är värt mödan, då USA är en rolig marknad med enorm potential, säger Leo.

För Zutobi är det viktigt att appen är tillgänglig för alla. Den finns därför i både en gratis- och en betalversion. Skillnaden är att i gratisversionen får man titta på annonser då och då för att komma åt innehållet. Marknadsföringen har skett framför allt digitalt, via sociala medier, SEO och App Store.

– Det tar tid att nå ut med en ny produkt på nya marknader om man inte har en obegränsad budget. Vi jobbar långsiktigt, testar olika kanaler och budskap och får successivt fler och fler medlemmar. Från början gjorde vi allt själva. Nu har vi ett team som hjälper oss med programmering, design och PR, så jag och mina bröder kan fokusera helt på affärsutveckling.

I vår är tanken att Zutobi ska delta i Movexums Acceleratorprogram för att få stöd att skala upp bolaget.

– Det ser vi fram mot! Det ska bli roligt att se vad det kan leda till. Vi har extremt mycket spännande på gång, tyvärr kan jag inte berätta mer om det just nu, ni får hålla er några månader säger Leo.


Projekt för utökat internationellt samarbete

Förutom våra affärscoachers dagliga arbete med de startups som innovationsutvecklar i våra program så driver vi ett treårigt internationaliseringsprojekt inom ramen för vårt huvudprojektet Sprint X. Hampus Granström är projektledare på halvtid och Richard bidrar med sin erfarenheter och sin kunskap.

Hampus Granström, projektledare internationalisering.

– Målen med projektet är att utöka Movexums globala nätverk och internationella utbyten för att kunna erbjuda våra bolag samarbeten med internationella hubbar. Vi utvecklar även metoder och processer samt tar fram verktyg för att ännu bättre kunna förbereda våra startups inför deras internationella satsningar, berättar Hampus.

Sedan projektet inleddes 2020 har en modell/process utvecklats för att kunna genomföra workshops om internationalisering med bolagen i inkubatorn. Syftet är att få entreprenörerna att få upp ögonen för frågan och kartlägga både nuläge och planer framåt. Målet med workshopen är att ta fram en aktivitetsplan för de första stegen på företagets internationella satsning. Hampus ansvarar för såväl planering som processledning av workshoparna.

– Alla bolag i inkubatorn har kommit olika långt och har helt olika förutsättningar, så modellen anpassas för varje bolag. Genom att sätta i gång tankar om internationalisering tidigt i processen kan entreprenörerna lägga tid på rätt saker och undvika många dikeskörningar. De får dessutom arbeta fram en plan, så de kommer i gång med konkreta aktiviteter för att förbereda sig, säger Hampus.


Projektet har även möjlighet att bidra med internationaliseringscheckar till de bolag i inkubatorn som uppnått en viss nivå på IRL-skalan. IRL står för Innovation Readiness Level och indikerar hur långt bolagen kommit på sin väg mot kommersialisering och lansering.

– Vissa av våra bolag har sökt och fått checkar för att kunna genomföra exempelvis marknadsanalyser, översättningsarbete, patentansökningar, varumärkesskydd, juridiskt stöd och resor. Det kan vara viktiga beståndsdelar för att ta de första stegen utanför Sverige, berättar Hampus.

Ett tredje fokusområde för projektet är att utöka vårt globala nätverk. Bland annat genom initiativet Scandinavian Startup Week. En satsning som gjordes hösten 2021 tillsammans med inkubatorerna Bizmaker, Företagsfabriken i Kronoberg och Kalmar Science Park för att introducera svenska startups på den kanadensiska marknaden. Vi har även utökat samarbetet med internationella inkubatorer och hubbar i Europa för att utöka möjligheterna att stötta Movexum-kopplade bolag internationellt. En utbytesresa har gjorts till Valencia i Spanien och i höst och vinter planeras resor till Tyskland, Estland och Italien.

Internationaliseringsprojektet pågår till juni 2023. Till dess är det en hel del spännande saker kvar att genomföra. Nyligen reste vi tillsammans med fyra bolad till Slush – världens största startup event. Tyskland stå näst på tur. Förutom resorna pågår kunskapsöverföring och dokumentation kontinuerligt för att säkerställa att processer, modeller och verktyg lever kvar även efter projektets slut.

– Det absolut viktigaste med projektet är att vi hittat ett sätt att, utifrån våra regionala förutsättningar, hjälpa startups ut på en internationell marknad. Det känns fantastiskt bra när vi ser att det ger konkreta resultat för våra företag. Det ligger dessutom helt i linje med Movexums tanke om att innovationer från Gävleborg förändrar världen. You just wait and see, avslutar Hampus.

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.