Sök
Stäng denna sökruta.

Ekosystem för strategisk kompetensförsörjning – SkillUpTool tar plats i inkubatorn

Inom många branscher krävs särskilda certifikat, utbildningar och intyg för att en person ska kunna anställas och genomföra vissa moment – detta är särskilt vanligt inom till exempel verkstadsindustrin- och byggbranschen. Det är inte bara viktigt för arbetsgivaren att veta vilka behörigheter och kompetenser personen har som ska rekryteras och utföra jobben – det ligger också i arbetstagarens intresse att ha koll på sin kompetensnivå. Den ligger ofta till grund för lönenivån men kan också vara vägledande i vad hen behöver vidareutbilda sig inom för att kunna utvecklas i sitt nuvarande arbete och ta andra typer av arbetsuppgifter eller jobb. SkillUpTool kommer förenkla och underlätta säkerställandet av kvalifikationer, kompetensnivå, intyg och certifikat vid såväl rekryteringar som för den enskilda individens strategiska kompetensutveckling. Bolaget Head on Nails AB som tagit fram SkillUpTool är det senaste bolaget att kliva in i vårt inkubatorprogram.

1998 tilldelades Länsarbetsnämnden i Gävleborg ett mångmiljonbelopp från Arbetsmarknadsdepartementet för att bygga ett certifieringssystem. Anders Krantz, då verksam i Länsarbetsnämndens regionala kompetensrådet, föreslog att man skulle börja med att certifiera verkstadsindustrin. Vid den tiden rådde det brist på kompetens inom CNC-teknik så man bjöd in flera berörda parter såsom IF Metall, Sandvik Coromant, Högskolan i Gävle, Polhemsskolan och Lernia AB med flera för att tillsammans börja bygga kompetenskriterier inom CNC Grönt certifikat. Projektet pågick under fyra år och resulterade i de processer och verktyg som bland annat den svenska verkstadsindustrin tillämpar idag för att jobba med branschvalidering och kompetensförsörjning.

SkillUpTool tar avstamp i det arbete som påbörjades 1998 med målsättningen att på en global nivå underlätta kompetensutveckling och verifiering av uppnådd kompetens för att bland annat effektivisera rekrytering. Anders har i likhet med Per Wigström, en av delägarna av Head on Nails AB, bolaget som utvecklar SkillUpTool, en lång bakgrund inom pedagogik och utbildning, bland annat som regionchef, platschef och nationellt ansvarig för Lernias verkstadstekniska utbildningskoncept . Per Wigström och Thomas Petersson har båda arbetat som experter för Myndigheten för Yrkeshögskolan som ansvarar för SeQF  ett svenskt ramverk för yrkeskvalifikationer. Ramverket består av åtta nivåer, där t ex nivå fyra står för eftergymnasial utbildningsnivå. Sammanlagt består grundarteamet i Head on Nails AB av sex personer vars vägar alla har korsats i jobbsammanhang.

Per Wigström, Anders Krantz, Thomas Peterson, Christian Axelsson, Magnus Daar och Kent Larsen är grundare och ägare av Head on Nails – bolaget som utvecklar SkillUpTool.

– Vi har jobbat var för sig inom olika områden men alltid checkat av med varandra parallellt. Thomas har fungerat som expert inom yrkeshögskolan, Magnus har en juridisk bakgrund, Christian arbetar med affärsutveckling och skattejuridik och Kent har erfarenhet av att utveckla digitala produkter och tjänster internationellt. Alla har vi våra specifika kompetenser och vi kompletterar varandra. Det känns också när vi träffas, vi bottnar och det känns trovärdigt och legitimt. Anledningen till varför vi startar företag tillsammans nu är för att vi inte tycker att branschvalidering får den plats som den borde ha på en global marknad. Vi har alla någon gång haft en tanke om att lyfta det till en högre nivå och nu har det blivit dags att skala upp SkillUpTool, berättar Anders.

Sättet på vilket man ska utveckla de nuvarande alternativen är genom att som de själva kallar det, bygga ett ekosystem för strategisk kompetensförsörjning. ”Ett Spotify” för utbildningssektorn” menar Anders. Lösningen är det molnbaserat digitala ekosystemetet Skillup Tool som utvecklar och verifierar validerade färdigheter, uppbackade av ett antal formaliserade kvalitetssäkringsprocesser. Ekosystemet samlar såväl privata som offentliga organisationer, individer, branschorganisationer, utbildningsinstitutioner och arbetsförmedlingar i vad som beskrivs för att dynamiskt användargenererat nätverk till förmån för alla parter. Här kan arbetsgivare få en överblick över sina anställdas färdigheter och på ett överskådligt sätt jobba med kompetensutveckling. Kanske har man som organisation tilldelats ett projekt vars genomförande är beroende av personer med en högre kompetensnivå. Den högre kompetensnivån kan innebära såväl akademiska studier men också praktiska – som befogenheter att utföra en viss typ av arbetsuppgifter som kräver någon form av branschcertifiering. Ta så kallade heta arbeten till exempel.  Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten som görs med metoder som kan starta bränder. Dessa arbeten omfattar bland annat svetsning och lödning vilka enbart får utföras av personer certifierade inom heta arbeten.

Som individ kan du använda SkillUpTool för att snabbt bilda dig en uppfattning om huruvida dina kompetenser matchar ditt nuvarande uppdrag. Kanske är det så att din lön inte riktigt motsvarar din branschspecifika kunskapsnivå? Eller tvärtom – kanske saknar du några kompetenser för att egentligen få utföra vissa moment som ingår i din nuvarande tjänst?

En av sakerna som gör SkillUpTool unikt är att man inom sitt ekosystem kopplar ihop en mängd olika branschvalideringar och kompletterande digitala utbildningsmoduler – globalt. Personen ansvarig på kompetensförsörjning på exempelvis Volvo, ett globalt bolag med fabriker på ett flertal ställen runt om i världen, kan genom ekosystemet avsevärt förenkla såväl rekrytering som kompetensutveckling av befintlig personal. Den första linjens chef kan i utvecklingssamtal med sina medarbetare använda Skillup Tools katalog, se vilka valideringar som krävs, vilka kompletterande utbildningsmoduler som bör genomföras och samtidigt erhåller denne en budget direkt i SkillUpTool för det individuella medarbetarens kompetensutveckling. 

– Ekosystemet är till för att alla ska vinna på det, menar Per. Här kan man mäta, utbilda och värdera de mål man satt och verifiera sin faktiska kunskap. Genom SkillUpTool får såväl individen som organisation kvitton på sina reella kunskapsnivåer.

Genom deltagande i inkubatorprogrammet hoppas man bland annat kunna utöka sina nätverk, till exempel är bolaget i behov av att få in riskkapital för att om något år kunna skala internationellt. Det mest kritiska just nu är att färdigställa en MVP (Minimum Viable Product, red. anm.) för att kunna hantera ett par större företag som just nu knackar på dörren och är redo att testa.

Var tror ni att ni befinner er med bolaget om fem år?

– Vi bygger bolaget just nu enligt T2D3-modellen som är beprövad för SaaS-bolag (Software as a Service). Vi räknar med en tripplad omsättning om två år och ytterligare dubblad de tre följande åren. Vi hoppas ha en 1 miljard kronor i omsättning och 1.3 miljoner användare, avslutar Anders och Per.


Fakta Head on Nails AB/SkillUpTool

Grundare: Kent Larsen, Magnus Daar, Christian Axelsson, Anders Krantz, Thomas Petersson, Per Wigström

Ägare: Kent Larsen, Magnus Daar, Christian Axelsson, Anders Krantz, Thomas Petersson, Per Wigström

Affärsidé i korthet: Utveckla verktyg för Strategisk kompetensförsörjning inom företag och organisationer som också stöder individernas livslånga lärande.

Hemsida: SkillUpTool

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Sprint X 2.0 är i gång – ”Vi kom långt redan i förra Sprint X projektet, men det finns mer att göra så vi är glada att få driva ett nytt projekt i ytterligare tre år”

Syftet med det nya projektet, Sprint X 2.0, är att vidareutveckla och fördjupa det arbete som påbörjades i Sprint X. Målet är att nå ut till och stötta fler entreprenörer och innovatörer i länet, samt att öka kompetensen inom internationalisering, kapitalanskaffning, hållbarhet och effektiva team hos Movexums startupbolag.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.