En coach för klimatet – så ska idrottsrörelsen bli nyckelspelare i den gröna omställningen

AktuelltBolag berättarclimate champNyheterNytt bolag i inkubatorn
Bild till artikeln
27 februari 2024

Lisa Wärn är en entreprenör och ledare med ett starkt engagemang för hållbarhet. Tillsammans med Malin Rogström har hon grundat Climate Champ, en startup som hjälper idrottsföreningar att ta sig an miljö- och klimatutmaningen. Sedan en tid tillbaka affärsutvecklas bolaget i samarbete med oss på Movexum.

Malin Rogström och Lisa Wärn, grundare av Climate Champ.

Idrotten har enorm påverkanskraft i samhället genom de stora folkrörelser som följer idrotten. Climate Champ grundades med visionen att göra idrottsrörelsen till en ledande kraft i klimatarbetet. Bolaget erbjuder idag utbildningar, workshops och en digital handbok, men håller just nu på att ta fram en mer avancerad digital plattform som hjälper föreningar att bland annat mäta sitt koldioxidavtryck, sätta upp mål och vidta konkreta åtgärder för att minska sina utsläpp.

– Idrottsrörelsen är en viktig aktör i miljö- och klimatarbetet. Med sina 19 000 föreningar och 2,5 miljoner medlemmar har idrottsrörelsen en enorm potential att påverka och inspirera till förändring, menar Lisa.

Skulle du beskriva dig själv som miljöaktivist?

– Ja.  Miljöaktivister behövs. Tyvärr har ordet fått en negativ klang. Alla vi som jobbar proaktivt med frågorna är ju aktivister i någon mening. Ordet aktivist bygger ju på ordet aktiv. Vi som kollektiv behöver vakna till och alla ta vårt ansvar. Är man en del av problemet måste man också vara en del i att lösa det – det är min åsikt. Jag pratar väldigt mycket om miljö- och klimatfrågor i alla sammanhang jag är i – det är viktigt att dra sitt till strå i stacken. Jag försöker göra det jag kan; välja grönt elavtal, köra elbil, konsumera mindre, begränsa antal flygresor, alltid åka tåg inrikes, äta mindre kött etcetera Men vi som samhälle behöver göra mycket mer än så. Men vi måste också försöka vara toleranta och omfamna alla försök som görs inom området, inte skuldbelägga människor – det driver inte förändring. I stället bör vi lyfta fram goda förebilder, ”det här gör jag”. Vi behöver skapa en positiv rörelse! Det är nu, och de kommande tio åren som vi verkligen behöver agera. Vi som är vuxna idag behöver axla vårt ansvar. Jag vågar påstå att det är tur att EU driver på i de här frågorna. Sverige har haft ett historisk gott renommé vilket drivit näringslivet i en riktning som varit önskvärd – men det finns mycket övrigt att önska från politiken. I dagsläget är det stora delar av näringslivet som sätter i förarsätet, mycket tack vara en push från EU.

Lisa har en gedigen bakgrund inom politik, kommunikation och näringsliv. Hon har bland annat jobbat som politiskt sakkunnig, kommunikationschef och VD.

– Jag rört mig inom hållbarhetsområden på olika sätt. Parallellt med att bygga bolaget Climate Champ jobbar jag halvtid som VD för stiftelsen Svea Green Foundation som jobbar med projekt inom miljö- och klimatområdet och så driver jag ett eget konsultbolag ExpandL, också det med avsikt att skynda på den gröna omställningen.

Hur kom idén om Climate Champ in i ditt liv?

– Idén till Climate Champ kommer från en gammal proffsfotbollsspelare som när han själv fick barn insåg att idrottsrörelsen skulle kunna göra mer i det här frågorna. Jag tillfrågades tillsammans med Malin Rogström om att delta i ett projekt som skulle undersöka hur man skulle kunna jobba med de här frågorna inom idrotten på ett konstruktivt sätt. Vi inledde en förstudie tillsammans med Högskolan i Gävle, satte oss in i internationell forskning, intervjuade 50-talet idrottsföreningar och pratade med potentiella partners och kommunala samverkanspartners. Utifrån lärdomarna mejslade vi fram en tjänst som kan stötta föreningar i deras arbete med miljö- och klimatfrågor. Tjänsten har pilotats tillsammans med några idrottsföreningar och nu är vi redo att ta nästa steg. Fram tills nu har delar av tjänsten varit digital medan andra delar krävt mycket närvaro av oss i projektet. Nu behöver vi digitalisera hela processen så att vi kan erbjuda den till så många som möjligt. Idrottsrörelsen partners har klimatfrågorna högt upp på sina agendor. Föreningar är ofta bra på social hållbarhet men vad gäller miljöfrågorna har man svårt att hitta sin roll. Det handlar delvis om brist på kompetens men också brist på tid och insikterna om vad man kan göra som enskild förening. Climate Champ är en del av lösningen genom våra verktyg som skräddarsytts specifikt för idrottsrörelsen.

Hur ser konkurrensen ut inom det här segmentet?

– Det finns konsultbolag som jobbar med den här typen av tjänster men de har inga skräddarsydda lösningar specifikt för idrottsrörelsen, de tar heller inte hänsyn till de ekonomiska förutsättningar majoriteten av idrottsföreningar har. Men vi behöver springa snabbt för att inte bli omsprungna.

Var befinner ni er just nu i er utveckling?

– Vi har betalande kunder och vi har arbetat upp mycket strukturkapital. Det är dock bara en del av det som är digitaliserat och vi befinner oss just nu i skärningspunkten för skalbarhet. Vi behöver digitalisera mycket mer och vi söker en eller flera samarbetspartners som vill vara med på resan. Just nu testar vi olika typer av erbjudanden – kostnaden för tjänsten får inte vara ett hinder för att använda den. Vi undersöker också olika samarbetspartners – det kan vara företag men också ligaorganisationer, idrottsförbund etc. Det finns många olika aktörer att överväga inom systemet. Sedan frågar vi oss ständigt – gällande all utveckling vi gör – om vi bidrar till att katalysera förändring.

Vad kommer hända under 2024?

– Vi hoppas vi kan knyta till oss fler samarbetspartners och att en första version av en digitaliserad tjänst finns ute i början av 2025. Vi behöver också bygga ett team genom att ta in fler delägare eller knyta till oss kompetensinom digital utveckling osv.. Marknad och sälj är också jätteviktiga områden inom vilka vi behöver komplettera.

Har ni pratat något om era långsiktiga avsikter med Climate Champ?

– Vi drivs båda av starka värderingar att påverka och så länge vi gör det så kommer vi vilja följa verksamheten.. Vi har inte diskuterat några exitstrategier – det har aldrig varit någon drivkraft att bygga bolag för att sedan sälja det. För oss handlar arbetet med Climate Champ om att ge idrottsföreningar ökade möjligheter att jobba med de här frågorna, inte bara för att ta ett större miljö- och klimatansvar utan också i syfte att stärka sin ekonomi. Jobbar man aktivt med klimatfrågor har man sannolikt lättare att hitta nya partnerskap vilket gör att man kan lägga mer pengar på sin kärnverksamhet – idrotten.

Vilken typ av föreningar ser ni som användare?

– Vi tänker på eliten först som ju bär ett större ansvar och ett större förebildskap. Vi jobbar just nu med ett 30-tal fotbollsföreningar i division ett. Men på sikt tror vi att det här är något som alla föreningar kan jobba med och införliva som naturlig del. Det bör ju ligga på styrelsenivå – att jobba med klimat och miljöfrågor. Om inte styrelsen eller verksamhetsansvariga prioriterar frågorna kommer frågorna aldrig inte ut i det operativa arbetet.

Beskriv hur en skräddarsydd aktivitetslista för den typ av idrott man håller på med skulle kunna se ut, t.ex. en ridklubb:

– Det skulle kunna vara att man ser över vilka avtal man har kopplat till transporter och hur de aktiva transporterar sig till och från träningar och tävlingar. Det skulle också kunna vara att starta en dialog med kommunen om energibesparingsåtgärder man skulle kunna ha på anläggningen. En förening kan också serverar vegetariska och lokalproducerade alternativ i sina caféterior, sluta längre avtal med leverantörer och jobbar mer effektivt med återvinning. För att nämna några.

Vad hoppas ni få hjälp med av Movexum?

– Både jag och Malin har erfarenhet och är vana med att driva verksamheter, både att starta och sedan växla upp. Vi behöver hjälp med metodiken kring att skala upp men sedan hoppas vi också få tillgång till det kapital som tillgängliggörs via er, samt ert kontaktnät.

Var ser ni Climate Champ om fem år?

– Då hoppas vi att vi har tagit den svenska idrottsrörelsen med storm i de här frågorna! Det finns 19 000 idrottsföreningar i Sverige – har vi nått 25% av dem ska vi vara nöjda. Jag tror också att vi har tagit oss in på en internationell marknad. Miljö- och klimatfrågorna är ju globala utmaningar – att lansera internationellt kräver dock att vi borrar i och verkligen kan våra målgrupper. Det finns andra regleringar vi behöver ta hänsyn till och andra krav på föreningar. Sedan är det ju svårt att veta hur omvärlden ser ut om fem år – den kan se helt annorlunda ut. Finns det någon offentlig part i det här? Ja, det är kommande frågor för oss att djupdyka i.  

Fakta grundarteamet

Lisa Wärn

Bakgrund: Har arbetat i ledande positioner de senaste 15 åren inom politik, näringsliv och civilsamhället. I grunden har jag ett starkt samhällsengagemang som började i miljöfrågorna redan i 10-årsåldern. Jag drivs av att göra skillnad på riktigt och försöker hela tiden vara nyfiken och utvecklas, både som person och inom olika arbetsområden.

 

 

Malin Rogström

Bakgrund: Är i grunden journalist med knappt 20 år på Sveriges Television i olika roller och ledande befattningar. Har också arbetat med mångfalds- och inkluderingsfrågan på Sandvik, som egen konsult, inom innovationsstödssystemet och är nu HR-chef på Gävle Energi. Drivs precis som Lisa av ett starkt samhällsengagemang som fått kanaliseras bl a via det tidigare ordförandeskapet i Gefle IF FF, som styrelseledamot i Matakuten och via Röda Korset där framförallt stödet till ensamkommande flyktingar blev mitt fokus. Är genuint nyfiken på människor och får varje dag uppleva vår förmåga att kunna åstadkomma saker tillsammans!