Fem myter att slå hål på om kvinnor och entreprenörskap

Erica Damsten och Lee Hasselgren har med utgångspunkt från vår verksamhet författat såväl examensuppsats som masteruppsats om de fördomar och försvårande omständigheter kvinnor som entreprenörer kan möta. Här delar de med sig av några lärdomarna:

Detta stämmer inte, istället ligger problemet i att kvinnor tillgång till kapital från investerare är betydligt mer begränsat än för män vilket påverkar bolagens möjligheter att växa. Stereotyper, gamla traditionella synsätt och patriarkaliska strukturer är anledningar till att investerare föredrar att satsa på män istället för kvinnor. 

Exempel: Kvinnor är associerade med risk medan män förknippas med möjlighet. Utmaningarna ligger i att könen är värderade baserat på olika standarder från aktörer som bidrar till ett företags framgång. 

Forskning tyder inte på att ett kön tar mer risker än det andra gällande sitt bolag. Däremot anser många att kvinnor inte vågar ta risker och att de hellre fokuserar på sina hem och barn. Likaså blir många kvinnor pressade från utomstående aktörer att tänka på familjen och ser en entreprenöriell karriär som riskfyllt för dem, medan män aldrig får dessa kommentarer.

Detta är inte sant. Forskning visar på att bolag med diversifierade team gällande kön presterar bättre än homogena team. Dessutom ses konflikt inte enbart som något negativt eftersom att det kan leda till diskussioner och problemlösning som annars aldrig skulle bearbetas vilket i sin tur förbättrar förutsättningarna för bolaget. 

Forskning påvisar att kvinnor inte är förknippade med karaktärsdragen av en entreprenör. Kvinnor får inte samma intryck av trovärdighet som män vilket leder till hinder för finansiellt stöd. Forskningsresultat visade att även om en man och kvinna delar samma egenskaper får de olika stämplar och hamnar i separata fack. Till exempel sågs kvinnor som problem/utmanande medan män ansågs vara drivna.  

Det är vanligt förekommande att kvinnor är porträtterade som problemet och behöver makeovers, vilket visar att deras möjligheter är beroende av att ändra sig själva och bli mer som män. Däremot är det också bevisat att kvinnor som visar typiskt maskulina karaktärsdrag leder till en krock i hur de bör bete sig och vilket typ av jobb de bör ha enligt normen. Därav behövs ett nytt synsätt för att förbättra kvinnors möjligheter och mer fokusera på vad entreprenörskap kan göra för kvinnor och inte tvärtom. 

Erica Damsten och Lee Hasselgren är inne på sista året av sin masterutbildning till affärsutvecklare på Handelshögskolan i Umeå.

Erica och Lees examensuppsats ”What to Expect as a Female Entrepreneur in a Male-dominated Field” finns att läsa här och deras masteruppsats ” What hinders and supports the formation and upholding of gender diverse teams?” publiceras i juni.

Vill du precis som Erica och Lee, och som oss på Movexum försöka förbättra förutsättningarna för kvinnor att förverkliga sina affärsidéer? Hör av dig så kanske vi tillsammans kan åstadkomma förändring.

Fler nyheter

Stipendier till framväxande GIS-företag i Gävle

Stipendierna tilldelas bolag som gjort framstående insatser inom GIS-området och beslutet om vinnarna fattades av Mellansvenska Handelskammaren utifrån ett antal nominerade bolag. Alla tre är startups som genomgår eller har genomgått program hos Movexum.

Läs mer »

Startups och investerare möts under Movexums Demo Day

För andra året i rad arrangerar vi Demo Day där våra bolag för möta ett antal exklusivt inbjudna investerare. Några av de deltagande bolagen kommer att pitcha för kapital medan andra, som ännu inte kommit så långt i sina resor, kommer kunna knyta viktiga kontakter.

Läs mer »

”Nederländerna är först ut, sen skalar vi upp med målet att sälja våra hållbara lampor i hela norra Europa”

Du som följer oss och läser våra nyheter har sannolikt koll på att vi förra veckan avslutade den första omgången av vårt internationella projekt Northbound Scaleups. Våra alumner Studio Tabo blev uttagna att delta och tack vare sitt deltagande i projektet har de redan nu börjat skala upp sin verksamhet och valt ut de land som är först ut i deras internationella satsning.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.