Fem myter att slå hål på om kvinnor och entreprenörskap

Erica Damsten och Lee Hasselgren har med utgångspunkt från vår verksamhet författat såväl examensuppsats som masteruppsats om de fördomar och försvårande omständigheter kvinnor som entreprenörer kan möta. Här delar de med sig av några lärdomarna:

Detta stämmer inte, istället ligger problemet i att kvinnor tillgång till kapital från investerare är betydligt mer begränsat än för män vilket påverkar bolagens möjligheter att växa. Stereotyper, gamla traditionella synsätt och patriarkaliska strukturer är anledningar till att investerare föredrar att satsa på män istället för kvinnor. 

Exempel: Kvinnor är associerade med risk medan män förknippas med möjlighet. Utmaningarna ligger i att könen är värderade baserat på olika standarder från aktörer som bidrar till ett företags framgång. 

Forskning tyder inte på att ett kön tar mer risker än det andra gällande sitt bolag. Däremot anser många att kvinnor inte vågar ta risker och att de hellre fokuserar på sina hem och barn. Likaså blir många kvinnor pressade från utomstående aktörer att tänka på familjen och ser en entreprenöriell karriär som riskfyllt för dem, medan män aldrig får dessa kommentarer.

Detta är inte sant. Forskning visar på att bolag med diversifierade team gällande kön presterar bättre än homogena team. Dessutom ses konflikt inte enbart som något negativt eftersom att det kan leda till diskussioner och problemlösning som annars aldrig skulle bearbetas vilket i sin tur förbättrar förutsättningarna för bolaget. 

Forskning påvisar att kvinnor inte är förknippade med karaktärsdragen av en entreprenör. Kvinnor får inte samma intryck av trovärdighet som män vilket leder till hinder för finansiellt stöd. Forskningsresultat visade att även om en man och kvinna delar samma egenskaper får de olika stämplar och hamnar i separata fack. Till exempel sågs kvinnor som problem/utmanande medan män ansågs vara drivna.  

Det är vanligt förekommande att kvinnor är porträtterade som problemet och behöver makeovers, vilket visar att deras möjligheter är beroende av att ändra sig själva och bli mer som män. Däremot är det också bevisat att kvinnor som visar typiskt maskulina karaktärsdrag leder till en krock i hur de bör bete sig och vilket typ av jobb de bör ha enligt normen. Därav behövs ett nytt synsätt för att förbättra kvinnors möjligheter och mer fokusera på vad entreprenörskap kan göra för kvinnor och inte tvärtom. 

Erica Damsten och Lee Hasselgren är inne på sista året av sin masterutbildning till affärsutvecklare på Handelshögskolan i Umeå.

Erica och Lees examensuppsats ”What to Expect as a Female Entrepreneur in a Male-dominated Field” finns att läsa här och deras masteruppsats ” What hinders and supports the formation and upholding of gender diverse teams?” publiceras i juni.

Vill du precis som Erica och Lee, och som oss på Movexum försöka förbättra förutsättningarna för kvinnor att förverkliga sina affärsidéer? Hör av dig så kanske vi tillsammans kan åstadkomma förändring.

Fler nyheter

Klirr i kassan för Förento

Det inkubator-antagna bolaget Förento fick nyligen ett tillskott i kassan på totalt 400 000. Pengarna ska användas till utveckling av den kunskapsplattform som bolaget utvecklar. För

Läs mer »

Skulle du våga pitcha din affärsidé för en ”drake”?

Årets jury i Draknästet skulle få vilken världsvan entreprenör som helst att tappa fotfästet inför en pitch, men det gjorde inte de unga och lovande entreprenörerna Stephanie Spindler och Tobias Söderbom Olsson. Dessa två entreprenörer kommer ni att kunna lyssna och ställa frågor till på vår startup-frukost som kommer att sändas live den 21/9 kl 9.00-10.00.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev