Sök
Stäng denna sökruta.

Finansiering av affärsutveckling i startups – så kan Movexum bidra till kapital

Statistiken visar att 38% av alla startups misslyckas med att driva sina affärsidéer vidare för att kapital saknas. Som nybildad startup kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att få ett företagslån på en vanlig bank. Ännu svårare blir det för startupen som affärsutvecklar och driver innovativa affärsidéer. Samtidigt är tillgången till kapital central för de flesta bolag för att komma någon vart. Att hitta finansiering och stötta med kapital till de bolag som antas till våra program är med andra ord ett av våra viktigaste områden, och också ett av våra mest efterfrågade stöd. Vi kan hjälpa startups att planera sin finansiering, hitta rätt bland alla de ekonomiska stöd som finns att söka, komma i kontakt med intressanta investerare såväl som via egna medel se till att stötta bolag antagna till våra inkubator- och acceleratorprogram.

Albin Söderström är projektledare för kapital här på Movexum. Han driver bland annat delprojektet Kapitalanskaffning inom projektet Sprint X. Albin hjälper dessutom startups som deltar i våra inkubator- och acceleratorprogram med kapitalanskaffning.

Olika behov kräver olika finansieringslösningar

– När jag träffar ett bolag med behov av kapital är det första steget att vi genomför en workshop tillsammans. Syftet är att identifiera vad bolaget behöver för att ta sig till marknaden och göra en finansiell prognos för de kommande tre till fem åren. När jag vet hur de finansiella behovet ser ut och vad pengarna ska användas till, kan vi diskutera lämpliga finansieringslösningar, berättar Albin.


Antalet finansieringslösningar och modeller att välja bland är många. För oss på Movexum gäller det att ha koll på vilka aktörer som våra bolag kan vända sig till och vilka resurser som finns att använda. Att anskaffa kapital är en resa som oftast pågår genom hela inkubatorprogrammet och även under accelerationsfasen. Ofta kombineras flera olika typer av finansiering för att ta bolaget så långt som möjligt. Om kapitalbehovet inte är så stort, finns olika bidrag, så kallade mjuka medel, att söka. Om företaget har behov av mycket pengar, kan externt kapital vara en lösning. Det finns viktiga kontexter som Statstödsregler att ta hänsyn till för alla bolag som via lån, stipendier eller riskkapital finansierar sin tillväxtresa.

– Movexum är en inkubator med excellensstatus. Det innebär att vi har möjlighet att dela ut excellensmedel från Vinnova till våra inkubatorbolag och på så sätt stötta dem ytterligare i deras finansieringsresa. Medlen från Vinnova är öronmärkta för specifika aktiviteter. För bolag utanför inkubatorn finns exempelvis innovationscheckar från Region Gävleborg eller verifieringsmedel från Almi att söka, säger Albin.

Inom Sprint X projektet arbetar Albin tillsammans med affärscoacherna på Movexum för att identifiera och koppla på rätt aktiviteter för bolag som uppnått olika IRL-nivåer (Innovation Readiness Level – en skala som excellenta inkubatorer använder sig av för att identifiera hur långt bolagen kommit i sin utveckling). Målet är att hitta ett strukturerat sätt att arbeta med kapitalanskaffning även efter projektets slut.

– Bolagens behov är väldigt olika beroende på hur långt de kommit i sin startupresa. Vi behöver hitta former som passar för de flesta bolag i de olika faserna och ta fram processer, verktyg och aktiviteter att använda oss av i det arbetet, säger Albin.

Egen satsning på externt kapital till våra bolag

Under 2022 tog Movexum tillsammans med BizMaker i Västernorrland och Dalarna Science Park initiativ till ängelinvesteringsbolaget Tregion Startup Invest. Syftet är att främja tillväxten i Gävleborg, Västernorrland och Dalarnas län med målet att öka möjligheterna för startups utanför storstadsregionerna att växa med hjälp av externt kapital. I dag är drygt 20 privata investerare med i bolaget. Gemensamt för investerarna är att de vill investera i tidiga skeden med lite högre risk och att de vill satsa på regionala bolag. Tregion är exklusivt för bolag antagna till inkubatorprogrammen hos oss och de andra två inkubatorerna. Möjlighet att pitcha för kaptial ges när bolagen anses redo av sina affärscoacher. Hittills har knappt två miljoner kronor investerats i sammanlagt sex bolag varav två av dessa är kopplade till vår verksamhet; Treddy och Tini. Förutom kapital blir Tregion ett viktigt verktyg och värdeskapande genom dess tillgång till nätverk, kompetensutbyte och chans till följdinvesteringar.

– När jag började på Movexum för drygt ett år sedan hade tidigare projektledaren och tillika styrelseledamoten Staffan Thegel och vår affärscoach Angelica Adamski redan gjort stora delar av arbetet och lagt grunden för Tregion. Det som återstod var att hitta rätt investerare. I dag ägs bolaget gemensamt av investerarna och förvaltas av oss inkubatorer.  Det finns ett investeringsråd som samlar in rekommendationer från investerarna kring vilka investeringar de anser ska göras och sen fattar styrelsen beslut om vilka bolag Tregion går in i, säger Albin.

Tini skalar upp med stöd från Movexum

Ett av våra bolag som fått stöd såväl med både affärsutveckling och finansiering är Tini. Ett innovativt textilföretag med bas i Hudiksvall som skapar en ny nisch inom modeindustrin. Deras affärsidé handlar om att förändra köpbeteenden och flytta det ekonomiska kapitalet i modebranschen – från ohållbara produktionskedjor till lokala aktörer. Tini gör detta genom designade kollektioner som skräddarsys och anpassas efter kundens unika behov hos lokala skrädderier. Resultatet blir textila hantverk som används ofta och aldrig blir omoderna. Fokuset är hållbarhet hela vägen. Från material, till produktion – och livet ut. 

Tini var det första bolaget från Movexum att som få finansiering via Tregion Startup Invest AB. Så här säger Johanna Mörk, co-founder och VD om pengatillskottet.

Johanna Mörk, Tini.

– Ekonomiskt gör inte investeringen på 300 000 kronor så stor skillnad för oss, det största värdet för oss är att vi fått in viktig kompetens och erfarenhet i form av nya aktiva delägare. Några av dem har investerat privat, utöver investeringen via Tregion.

Som företagare kan man ofta sin egen business och affärsmodell, men att ta in externt kapital är en ny erfarenhet för de flesta. Så även för Tini.

–        Det är väldigt mycket nytt att sätta sig in i och lära sig och det gäller att tänka strategiskt innan man tar in externt kapital. Movexum har guidat oss i den här djungeln och gjort att vi kunnat ta oss framåt snabbare. Vår affärscoach Angelica Adamski har fått oss att lyfta blicken och se helheten när vi haft fullt upp med det operativa. Hon har också hjälpt oss att sätta en tydlig riktning och coachat oss i hur vi ska ta oss dit. Hennes stöd har varit ovärderligt, säger Johanna.

Under de senaste åren har Tini även fått in externt kapital från Almi Invest. De gick in som delägare i bolaget och matchade en privat investerare med drygt en miljon kronor. Hittills har Tini gjort två kapitalrundor. Företaget har idag 15 delägare, varav cirka hälften är operativa i företaget.

–        Det stöd vi fått från Movexum vad gäller affärsutveckling och stöd kring finansiering har varit helt avgörande för oss och inneburit att vi kunnat accelerera vårt företag. Jag kan varmt rekommendera andra startups som vill utvecklas och växa att kontakta Movexum för att få hjälp att få företaget att lyfta, säger Johanna Mörk.

Pitch för potentiella investerare och partners

Förutom att delförvalta ängelinvesteringsbolaget Tregion och allt arbete med kapitalanskaffning som görs i programmen kommer under 2023 två nya regionala initiativ från oss att ytterligare öka våra bolags möjligheter att attrahera kapital. Under kommande eventen Demo Day blir alla bolag inkubator- och acceleratorprogrammet inbjudna för att pitcha för externa investerare samt matchas med potentiella samarbetspartners och kunder.


I sin roll hos oss på Movexum får Albin kombinera två av sina största intressen, entreprenörskap och finansiering.

– Jag trivs superbra. Det är roligt att kunna använda mina kunskaper för att hjälpa bolagen med finansiering precis i början när kapitalet gör så stor skillnad. Jag ser fram mot att träffa fler företag framöver och hjälpa dem att både planera och hitta rätt finansiering för sin fortsatta resa framåt, säger Albin.

Exempel på kapital bolag antagna till inkubator- och acceleratorprogrammet får tillgång till:

  • Affärsutvecklingscheck 30 000:- vid inträde till inkubatorprogrammet
  • IP-check värde 100 000:-
  • Resecheck marknadsverifiering internationellt 25 000:-
  • Resecheck mässor/events 15 000:-
  • Affärsutvecklingscheckar konsultuppdrag hållbarhet/internationalisering/verifiering sammanlagt värde 65 000:-
  • Möjlighet att pitcha för Tregion Startup Invest och 300 000:-
  • Tillgång till investerarnätverk med mera

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.