Framtidens betong är cirkulär

innovationNyheterNytt bolag i inkubatornsinfin
Bild till artikeln
9 juni 2024

Peo Larsson från Sandviken har drivit flertalet egna bolag de senaste 40 åren. Kakel och klinkerbutiken Plattmetropolen blev startskottet, efter det följde en importverksamhet i Gävle hamn, en franchisekedja, butik på Åland, fastighetsbolag, byggbolag, återvinningsprojekt – Peo har redan hunnit driva fler bolag än vad många hinner under ett helt liv. Och då är det inte slut ännu. Bolaget som gäller just nu är nystartade Sin Fin Concrete som ska producera världens mest cirkulära betong.

Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om att få fortsätta bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Beslutet utlöste en cementkris i Sverige. Enligt en konsekvensanalys från branschorganisationen Byggföretagen riskerade upp till 160 000 jobb att gå förlorade då hela byggindustrin skulle påverkats.

Uppskattningsvis 2.9 miljoner ton cement används årligen i Sverige – av den står Cementa för cirka 75%. Krisen avleddes i december samma år då Cementa fick ett förnyat tillstånd som gäller till och med 2026. Vad som händer när det nuvarande tillståndet går ut vet ingen – men att svensk byggindustri behöver att mer miljövänligt alternativ till den traditionella cementen och betongen råder inga tvivel om. Och det är här Sin Fin kommer in i bilden.

– 8% av de globala koldioxid-utsläppen kommer från den traditionella betongindustrin där cementen är boven, berättar Peo Larsson. Vår cement är 100% cirkulär vilket innebär att vi har stora möjligheter att minska utsläppen.

När man tillverkar cement frigörs koldioxid som varit bunden i kalkstenen i årmiljoner. Produktion av ett ton cement kan ge utsläpp av kring 700-800 kilo koldioxid. Med SinFins sätt att ta fram och producera betong så byter man ut cementen som bindemedel och använder istället modifierat svavel. Resultatet blir en betong som härdar snabbare, kan återvinnas i alla oändlighet, uppnår full hållfasthet omedelbart och som dessutom kan inkapsla farligt avfall i betongen.

– Som rutinen är nu så vänder man sig till olika företag när man som bolag har farligt avfall och behöver deponera det. Tar vi istället hand om det belastar avfallet inga deponier och det blir dessutom billigare för bolagen som slipper avfallsavgifterna, fortsätter Peo.

Tycker du det låter lite för bra för att vara sant? Det är såklart en rimlig reaktion. Det finns begränsande faktorer vid användningen av SinFins betong. Den kan inte användas i en bärande konstruktion, där risk brandbelastning finns. Hos RISE i Skellefteå pågår tester av betongen.

En av de första marknaderna som SinFin siktar på är järnvägen. SinFins betong är perfekt för produktion av till exempel järnvägsslipers, och en förfrågan om 1 000 betongslipers har inkommit till SinFin. Dessutom finns en förfrågan på 1000 stycken legoblock i betong.

 

Vad jobbar ni med för utmaningar just nu?

– Just nu tittar jag på teambygge. Med min erfarenhet är det jätteviktigt att hitta rätt folk för att lyckas. Jag ser till exempel att framtida investerare inte bara bidrar med kapital utan även kompetens. Sedan håller jag på att titta på att sätta upp en mindre pilotanläggning i Gävle.

 

Du deltog i Boost Chamber förra hösten – vårt program som fokuserar mycket på hur man med hjälp av LEAN-metodik utvecklar innovativa startups. Vad tar du med dig från ditt deltagande?

– Att jag utmanats att tänka på produkten från olika aspekter. Nya uppslag, nya idéer – mycket i affärsidén ändrades under programmets gång. Jag har fått hjälp med att förklara min business och fått ett otroligt bra mentorstöd – nu fortsätter resan i inkubatorprogrammet.