Från forskning till företag – akademisk metodik för horisontell problemlösning utvecklas och kommersialiseras genom Invite To Do

entreprenörskapföretagsinkubatorinkubatorinnovationinvitetodoledarskapmovexum
Bild till artikeln
9 mars 2023

Att fler tillsammans kan göra mer är grundfilosofin bakom Mikael Scherdins tjänst Invite To Do. Mikael, som tidigare bland annat skrivit en avhandling om entreprenörskap och tagit fram analysmodeller om varför affärsidéer dör, använder i Invite To Do sin djupa teoretiska bas. Modeller som Mikael arbetat fram och använt för att bland annat analysera ekonomiska system appliceras nu för genomförandesystem tillsammans med den metodik han under sin som processledare för Hållbara smarta städer och samhällen på Högskolan i Gävle tog fram. Att få flera och stora organisationer att tillsammans med näringsliv och politik lösa de gemensamma problem som identifierades under projektets gång visade sig kräva ett nytt sätt att ta sig an och arbeta med problem. Mikael kallar det för horisontell ledarskap eller horisontell innovation. Metodiken har testats på ett antal större projekt med mycket goda resultat. Bland annat så fick ett antal företag i Voxnadalen kopplade till skogs- och träindustrin chans att testa metodiken för att gemensamt identifiera och lösa de problem som stod i vägen för deras tillväxt. Från början var fem företag engagerade i projektet – idag är de 25 företag som jobbar tillsammans i ett gemensamt ekosystem.

– Ett annat exempel är Dalarna. Där ville kommunen utveckla ett recyclingssystem för byggvaror, berättar Mikael. På nio veckor lyckades man med att göra vad man pratat om i flera år. 15 företag och fyra kommuner samlades i samma rum och gick från trassel till organiserad lösning.

Metodiken och tillämpandet av horisontell problemlösning blir förutom grundpelaren i bolaget Invite To Do snart också en bok som just nu har arbetstiteln ”Horisontellt ledarskap”. Om några veckor släpps också en enklare volym om problemlösning med namnet ”En liten bok om trassel”. Kort beskrivet är affärsidén i Invite to Do att erbjuda helhetslösningar där processer, verktyg och ett digitalt system hjälper företag och organisationer att utveckla sam-ägda lösningar på sam-ägda problem. Mikael själv processleder arbetet i det inledande skedet men det är i plattformen där verktygen finns och där arbetet dokumenteras som själva innovationen ligger. Plattformen samlar allt processarbete på en plats och systemet fungerar både som samlande arbetsplats, dokumentation och som struktur under video-workshops. Systemet innehåller verktyg, metoder och stegvist uppbyggda processer som pedagogiskt tar deltagarna framåt. Allt är utvecklat med tanke på att utmaningarna ofta är komplexa – processerna och metodiken framtagen av Mikael.

Av Movexum hoppas Mikael få stöd med att bland annat sätta en prislapp på tjänsten.

– Om många tillsammans äger ett stort problem så är det ofta så att ingen enskilt vill betala för utveckling eller ta ansvar. Vad tar man då betalt, och av vem? Här har jag utmaningar i att själva införsäljningsarbetet blir utmanande då det inte finns någon tydlig köpare.

Hur Mikael önskar att systemet används är dock mer tydligt.

– Samhällsutmaningar. Kanske större myndigheter eller städer som vill arbeta horisontellt inom många områden för att bli effektiva? Stora problem som involverar många aktörer som många gånger inte får prata eller dela information med varandra – hur kan vi få dem att sam-innovera och sam-agera?

Läs mer: Invite to Do