Sök
Stäng denna sökruta.

Hållbara affärsmodeller utforskas

Emelie Viklund och Agnes Sandsjö studerar på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan i Umeå. I sitt examensarbete ska de undersöka hur hållbara affärsmodeller skapas och implementeras under startup-processen, och de har valt att förlägga arbetet hos oss. De kommer jobba nära Daniel Edströms som är projektansvarig för Movexums interna arbete med hållbarhet.

Emelie Viklund och Agnes Sandsjö, civilekonomsstudenter på Handelshögskolan i Umeå.

– Vi har under våra studier på universitet testat på att hjälpa till och utveckla startups, vilket bland annat väckte ett intresse hos oss båda som då ligger till grund för det valda området för vårt examensarbete. Agnes har även tidigare erfarenhet av att jobba med ett startup beläget i Umeå. Gällande vårt examensarbete har vi hittills valt att använda oss av tidigare litteratur inom vårt valda forskningsområde men även intervjuer, för att skapa oss en djupare förståelse och samtidigt bidra med ny information om ämnet.

– Då universitetet alltid haft ett hållbarhetsfokus samtidigt som hållbarhet idag är ett sådant viktigt och aktuellt ämne, har vi fått upp ögonen för det. Dessutom är vi båda mycket nyfikna på företagsamhet och uppstartsfasen av bolag och kom in på ämnet startups genom ett företag som Agnes tidigare jobbat med. Under ett möte med ägaren fick vi insikter om att det finns många utmaningar ett nystartat bolag går igenom vid skapandet av sin affärsmodell och att det inte alltid är så lätt att fullfölja och lyckas med denna. Genom att kombinera områdena hållbarhet och skapandet av affärsmodeller i uppstartsfasen, landade vi i ämnet hållbara affärsmodeller. 

– Vårt arbete kommer att belysa hur skapandet och implementeringen av hållbara affärsmodeller ser ut under startup-processen för att slutligen bli etablerad på sin valda marknad. Vi kommer utifrån den här frågeställningen att undersöka dels hur inkubatorer, bland annat Movexum, jobbar med hållbara startups i deras uppstartsprocess. Utöver detta kommer vi även undersöka hur bolagen själva har arbetat, tänkt och lärt sig under skapandet och implementeringen av deras hållbara affärsmodeller.

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.