Härliga siffror från de två senaste omgångarna!

Okategoriserad
Bild till artikeln
11 juni 2020

För att säkerställa att vi gör rätt saker, erbjuder relevanta program och tillgodoser våra entreprenörers behov utvärderar vi ständigt vår verksamhet med hjälp av enkäter. Svaren ger oss fingervisningar om vad vi gör rätt samt funderingar över vad vi kan förbättra.

De två senast arrangerade omgångarna, varav den senaste var den första att genomföras digitalt, har 100% av deltagarna gett oss högsta betyg i frågan om de skulle kunna rekommendera programmet

Sedan 2018 är vårt utvecklingsprogram Boost Chamber något vi kontinuerligt utvärderar. Efter varje avslutad omgång får deltagarna till exempel betygsätta de olika innehållsmomenten i programmet och hur de upplevt programupplägget. De ombeds också komma med synpunkter och kommentarer samt tillfrågas hur sannolikt det är att de skulle rekommendera programmet till en vän eller bekant.

De två senast arrangerade omgångarna, varav den senaste var den första att genomföras digitalt, har 100% av deltagarna gett oss högsta betyg i frågan om de skulle kunna rekommendera programmet – samtliga valde den högsta variabeln mycket sannolikt! Det är siffror som naturligtvis gör oss jätteglada och som ger oss en boost när det kommer till att hela tiden vilja göra bättre.

Nyfiken på resultaten från övriga omgångar sedan vi började att utvärdera Boost Chamber? I omgång nummer 1 2018 svarade 94% att de mycket sannolikt skulle rekommendera programmet, i den efterföljande omgången samma år var siffran 100%. Den första omgången att hållas 2019 droppade resultatet till 57% (superintressant – något vi verkligen ska ta tag i och analysera!) för att sedan återigen hoppa upp till 100% omgång nummer 2 2019 och omgång nummer 1 2020.